KÄMMENNIEMEN MARTAT
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YLEISTÄ
Toimintateema on ”Elämä on parasta itse tehtynä”
Uusi strategiakausi vuosille 2017-2019 alkoi: Elämä on parasta itse tehtynä -tunnuslauseemme innostaa tekemään, osallistumaan ja vaikuttamaan.
Vuonna 1932 perustettu yhdistyksemme on toiminut 85 vuotta, näistä 40 ensimmäistä vuotta marttakerhona.
Pyrimme tekemään, kokemaan ja oppimaan yhdessä erilaisia asioita, että voisimme paremmin vastata tämän päivän haasteisiin. Marttailu on mahdollisuus uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen, vaikuttamiseen ja elämyksiin.

JÄSENET
Muutama jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta ja katsotaan eronneeksi, mutta saimme ilahduttavasti 8 uutta jäsentä. Kummimarttatoiminta aloitettiin heidän perehdyttämisekseen, jokaiselle nimettiin oma kummimartta, joka auttaa alkuun järjestössä. Haluamme, että uudet martat tuntevat itsensä tervetulleiksi joukkoomme. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 55.

TOIMINTA
Vuoden toimintasuunnitelma oli tehty Suomi 100v -teemalla, marttojen juhla-ateriat ja ”Syödään yhdessä Suomi hyvää” olivat tärkeä osa vuoden toiminnassa.
Toiminta oli vilkasta ja monipuolista. Ohjelmassa oli opiskelua, kulttuuria, retkiä, tapahtumia, talkoita ja vapaaehtoistunteja kertyi huikeat 783. Edelleen niiden raportointiin tulee jokaisen kiinnittää huomiota ja kuukausittain kannattaa ilmoittaa kertyneet tunnit sihteerille.
Pirkanmaan Marttojen jäteyhtiöhanke työllisti yhdistystämme ja järjestimme neuvontaa jätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä kymmenessä eri tapahtumassa yht. 20,5 tuntia. Neuvontamme tavoitti n. 400 kuulijaa oman alueemme väestöstä!
Järjestötoiminta oli aktiivistaja siinä korostui verkostoituminen muiden marttayhdistysten kanssa.
Keväällä teimme retken Marttaliittoon ja kutsuimme mukaan Teiskon, Viitapohjan ja Ruovedeltä Rämingin marttoja. Retki suunniteltiin Suomi 100v – teemalla ja toisena retkikohteena oli Kaivopuistossa sijaitseva Mannerheimin kotimuseo. Martanpäivää vietettiin Ruovedellä Väärinmajassa yhdessä paikallisten Pihjalahden Marttojen kanssa kokkailimme marttojen Suomi 100 juhla-ateriat kirjasesta Varhaiskesän menuun. Suomen juhlavuoden viesti martoilta oli syödään yhdessä- Suomi hyvää! Vuoden päätteeksi saimme vielä kirjattua kansainvälistä toimintaa, kun uuden yhteistyökumppanin Kansainvälisiten Marttojen kanssa järjestimme maahanmuuttajille Kototorilla Hervannassa illan, jossa paistoimme yhdessä pipareita ja torttuja sekä teimme jouluaskarteluja kotoutujalasten kanssa.
Hetki on käsillä oli marttojen lahja 100 vuotiaalle Suomelle. Teeman käsityöpajoissa opetettiin mm. napinompelua ja sukan parsimista Teiskon joulumarkkinoilla ja Kädentaitomessuilla, missä jäseniämme oli mukana kolmen päivän ajan marttaosastolla yhdessä liiton toimijoiden kanssa. Ruutanan koululla 100 oppilasta osallistui Suomi 100 nappipuun tekemiseen marttojemme opastuksella.
Sääntömääräisten kevät- ja syyskokouksen lisäksi hallitus kokoontui 7 kertaa. Sähköpostia käytettiin paljon hallitustyöskentelyssä, monet asiat keskusteltiin kirjeenvaihdon avulla ja syntyneet päätökset kirjattiin seuraavan kokouksen muistioon. Järjestäytymiskokouksessa kerrattiin yhdistyksen säännöt, tutustuttiin verkostokarttaan ja otettiin käyttöön järjestöosaajapassi opinnoissa syntynyt yhdistyksen vuosikello. Kokouskäytäntöjä pyrittiin kehittämään: esityslistat ja kokouspöytäkirjat toimitettiin ennakkoon sähköpostilla hallituksen jäsenille. Myös luottamusjohdon tehtäviä ja työjakoa halutaan kehittää.
Kotitalousneuvonnan osuutta on jatkuvasti pyritty lisäämään toimintasuunnitelmaan. Piirin ruokakurssi ”Syödään yhdessä- Suomi hyvää” korvasi perinteisen vuoden vihannes martta-illan ja piirin ketjukoulutuksen antia saimme kokeilla voileipäkakkukurssilla. Ympäristöasiat olivat koko vuoden esillä jätehankkeen vuoksi ja kerroimme jätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä mm. Teiskon kesämarkkinoilla ja järjestimme yleisöluennon Kämmenniemen koulun auditoriossa sekä vuoden aikana useita tietoiskuja. Vieraslaji talkoita oli kesän ohjelmassa ja Kotilinnansäätiön pihaan istutimme marjapensaita asukkaiden iloksi. Tapahtuma rekisteröitiin Suomen juhlavuoden – 100 hyvää tekoa kampanjaan.
Martta-iltojemme aiheita olivat mm. käsityöt, vietimme laulu-iltaa ja nyyttäreitä, keväällä siivosimme astiavarastolla ja juhlimme luontoa, kokoonnuimme martta-iltaan joulun hengessä ja tutustuimme hyvinvointikeskukseen Pyynikillä.
Talkootoiminta oli jälleen vilkasta. Kanta-Teiskon nuorisoseuran kesäteatterin väli-aika kahvituksista huolehdittiin 16 esityksen ajan. Kämmenniemen kirjaston kirjailijavieraana oli Anneli Kanto ja marttamme huolehtivat tilaisuuden tarjoilut. Ehdimme osallistua MLL perhekahvila toimintaan ja Teiska-partion talkoisiin, joissa valmistettiin havukransseja sankarihaudoille Suomi 100 v juhlapäiväksi.
Vauvanpeittoja uudelle Lastensairaalalle marttamme neuloivat ja virkkasivat 6 kappaletta, vapaaehtoistunteja näistä kirjattiin 270. Peittojen tekijöille kiitos lämmön ja välittämisen viestistä!

KOULUTUSta oli vuoden aikana tarjolla runsaasti. Piirin järjestämiin jätehankkeen ja moppirata ketjukoulutuksiin osallistuttiin em. voileipäkakkukurssin lisäksi. Olimme mukana piirin Puheenjohtajien ja sihteerien strategiapalaverissa.
Marttaopintonsa saivat päätökseen Saija Eerola ja Soili Kouhi, joille ojennettiin III taitoavaimet piirin syyskokouksessa. Vuoden päätteeksi saivat opintonsa päätökseen myös III avaimen Tarja Huotari ja järjestöosaajapassin Reija Setälä, he saavat merkkinsä piirin kevätkokouksessa v 2018.
Piirin hallitusten uusien jäsenten 2-päiväiseen koulutukseen Marttaliitossa Helsingissä osallistui sihteeri. Samoin Marttaliitossa saivat koulutusta ensimmäiset mediamartat, jotka ovat yhdistysten apuna verkkosivujen luomisessa. Sihteeri osallistui tähän ryhmään ja kahteen liiton webinaariin, jossa nettimarttoja koulutettiin etäyhteyden päässä.
Marttaliiton järjestämälle 2-päiväiselle vapaaehtoisten koulutustilaisuuteen, marttaristeilylle sai kutsun sihteeri. Laivalla oli työpajoja kotitalousneuvonta-, puutarha- ja kässämartoille.
Piirin kurssitarjottimella on kotitalousneuvontaa, puutarha- ja ympäristö sekä järjestö-ja yhdistystoimintaan liittyviä hyviä luentoja ja ketjukoulutuksia tarjolla runsaasti – näitä kannattaisi jokaisen martan hyödyntää enemmän.

UUTTA NÄKYVYYTTÄ YHDISTYKSELLE
Keväällä martat ottivat digiloikan ja se toi tullessaan paljon uudistuksia. Marttojen verkkosivut uudistuivat. Kyseessä ei ole pelkkä päivitys, vaan samalla on luotu uutta toimintakulttuuria, mm. marttachat on aloittanut toimintansa. Liiton sähköisiä palveluja on kehitetty. Jäsenrekisteri on jo uudistettu ja muutoksia on tulossa myös tapahtumaraportointiin ja toimintakalenterimme v.2018 on laadittu uudelle järjestön tarjoamalle julkaisualustalle. Nyt jokaisella yhdistyksellä on mahdollisuus luoda maksuttomat verkkosivut ja tämä mahdollisuus on hyödynnetty keräämällä paljon tietoa yhdistyksemme toiminnasta https://www.martat.fi/marttayhdistykset/kammenniemen-martat/
Myös vanhat verkkosivut Teiskon portin kautta halutaan säilyttää ja olla esillä myös siellä, missä on paljon muita paikallisia toimijoita.
Puheenjohtajan ehdotuksesta laadimme yhdistyksen esitteen, koska vuoden mittaan olimme esittelemässä järjestötoimintaa mm. Ystävänpäivä tapahtumassa Hämeenpuiston Marttalassa ja Irti arjesta -tapahtumassa Terälahdessa. Teiskon kesä ja joulumarkkinoilla esittelimme järjestön toimintaa. Hankimme myös näihin tilaisuuksiin yhdistykselle tapahtumaliinat- alusliina yksivärinen harmaa ja kaitaliinat marttakankaasta.
Kämmenniemen kirjaston tuulikaapissa on ilmoitustaululla varattu tila yhdistyksen tiedotuksille.

Yhteenvetona toiminta lukuina:
vuoden 2017 aikana järjestettiin 72 tapahtumaa, joissa 810 osallistujaa, eli 11 henkeä/tapahtuma. Vapaaehtoistoimijoita kirjattiin 133 ja heidän yhteinen tuntimääränsä oli 783.

KALUSTO
Vuokrattavaa astiastoamme on huollettu ja uudistettu säännöllisesti. Arctica kahvikuppeja on hankittu lisää ja kalustovuokrauksen mainontaa tehostettu. Uusilla martat.fi verkkosivuillamme aukeaa ensimmäisenä yhteystiedot ja linkki kalustonvuokraukseen, jotta asiakkaan on helppo löytää tiedot.
Astiastoa vuokrattiin vuoden aikana 8 kertaa.
Kangaspuut ovat Arolassa Ulla-Maija Lanteella.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja Saija Eerolan johdolla marttahallitus toimi varapuheenjohtajana Pirkko Hakala ja taloudenhoitajana Sirpa Aulamo. Hallituksen muut jäsenet olivat Tarja Huotari, Merja Lajunen, Eeva Mattila ja Soili Kouhi.
Yhdistyksen sihteerinä hallituksen ulkopuolella toimi Reija Setälä.
Toiminnantarkastajana toimi Anneli Pessi, kalustonhoitajana Sirpa Aulamo, puutarhamarttana Saija Eerola ja nettimarttana Leena Tulivirta.
Pirkanmaan Marttojen kevät- ja syyskokouksiin osallistuivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä sihteeri, joka valittiin toiseksi 2-vuotis kaudeksi piirin hallitukseen.

TIEDOTUS
Yhdistyksemme tapahtumista tiedotettiin Teisko-Aitolahtilehden muistilistalla ja Aamulehden menoinfossa. Sähköpostilla informoitiin jäseniä ja kuukausittain lähetettiin muistutuksia yhdistyksen tapahtumista. Facebook ryhmässä kerrottiin toiminnasta vuoden aikana säännöllisesti. Ryhmämme kokoa tulisikin kasvattaa ja hyödyntää tämä keskustelufoorumi paremmin.
Uskollinen yhteistyökumppanimme paikallislehti Teisko-Aitolahti raportoi kesällä ”Markkinameininkiä paisteessa” ja ”Yllätyksellinen Martanpäivä”. Sekä myöhemmin ”Syksyn sato talteen” ja ”Perhekahvilasta löytyy seuraa ja kavereita”
Ruovesi lehti kertoi suvisivuillaan ”Martanpäivänä kokkattiin varhaiskesän pöytä”

MUISTAMISET JA HUOMIONOSOITUKSET
Merkkipäivää viettäviä jäseniä on kutsuttu mukaan tapaamisiimme, muistettu onnitteluilla Martat-lehden Elämänmeno palstalla ja marttamukeilla. Yhdistyksen omasta mallistosta kirjoneuleisia marttasukkia on annettu lahjaksi ja kiitokseksi mm luennoitsijoille.
Heinäkuussa Martanpäivänä piirin toiminnanjohtaja Marja Kuuteri ojensi yhdistyksen sihteerille Reija Setälälle pronssisen ansiomerkin kiitokseksi 10 vuoden jäsenyydestä ja toiminnasta luottamustehtävissä.

ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA

ELÄMÄ ON PARASTA ITSE TEHTYNÄ 2017–2019 strategiakausi jatkuu.
Historian ensimmäisen Marttailuviikon teema on Arkiruoka on järkiruokaa, jossa kestävää arkea lähestytään keittiön ja kestävien valintojenkautta.
Marttailuviikko on vko 37 eli 10.-16.9.2018. Tuon viikon aikana järjestetään marttailutapahtumia ja näkyviä tempauksia kuten Kauhat ja kapustat kiertoon – keittiösi ylimääräiset ja joutilaat työkalut kierrätetään tarvitseville (esim. opiskelijat!) Viikon aikana pukeudumme järjestöasuihin ja käytämme esim. martta t-paitaa myös työpaikoilla ja vapaa-ajalla.
Keväällä valmistaudumme marttojen valtakunnalliseen patalapputempaukseen, jonka tavoitteena on yllättää ja ilahduttaa sekä kannustaa tekemään itse ja lisätä kotityön arvostusta. Patalaput viedään torstaina 3.5.2018 eri paikkakunnilla puistoihin ja muihin julkisiin paikkoihin. Löytäjä saa ottaa patalapun mukaansa. Patalappuja myös annettaan kädestä käteen ja sen voi viedä esimerkiksi kunnanjohtajalle tai jollekin yhteistyökumppanille. Mukana voi olla kuka tahansa martta yksin, kässämarttaryhmät tai yhdistyksen toimijat yhdessä. Jokaiseen patalappuun liitetään marttojen viesti. Patalappuun kannattaa myös liittää kutsu oman yhdistyksen toimintaan sekä tietoa seuraavista marttailloista ja tapahtumista. Kuva tehdyistä, saaduista ja löydetyistä patalapuista tulisi julkaista somessa aihetunnisteella #martalta.
Vuonna 2018 kotitalousneuvonnan teema, Kestävä arki, tuo esille arjen mukavuutta, arjen taitoja ja kestävää elämäntapaa. Kestävä arki edistää keittiön kautta järkeviä valintoja ja kiertotaloutta sekä hillitsee ilmastonmuutosta.
Pirkanmaan Jäteyhtiön kanssa käynnistetty yhteistyö jatkuu ja velvoittaa meitä selvittelemään taloudellista jätehuoltoa ja kierrättämistä. Hanke laajenee käsittämään vesihuoltoa ja tulossa on ketjukoulutusta aiheesta. Yhdistyksemme järjestää maaliskuussa avoimen yleisötilaisuuden Lietekeskustelu-illan, johon saamme asiantuntijan Tammervoimasta vastaamaan yleisön kysymyksiin.
Kestävä kehitys istuu hyvin martan arvomaailmaan – opimme itse ja opetamme muita!

Marttahallitus kiittää yhdistyksen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta ja luottamustehtävissä toimivia arvokkaasta työpanoksesta marttojemme hyväksi.

Kämmenniemen Martat hallituksen puolesta sihteeri Reija Setälä