KÄMMENNIEMEN MARTAT
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

 

 

YLEISTÄ
Hyvästä arjesta parempi maailma
Näin kuului marttojen uusi slogan, osa uutta brändiä, joka kuluvana vuonna lanseerattiin. Uusi asia oli myös
hissipuhe, lyhyt kompakti ja positiivisen mielikuvan martoista antava esitys, jolla voi avata marttojen toimintaa
sellaiselle, joka ei vielä ole martta ja haluaa toiminnastamme kuulla lisää. Martat-sovellus julkaistiin ja se
tarjoaa marttojen parhaat arkea helpottavat vinkit – henkilökohtaisesti räätälöidyssä sovelluksessa.
Vuonna 1932 perustettu Kämmenniemen Martat on toiminut 89 vuotta, näistä 40 ensimmäistä vuotta
marttakerhona.

JÄSENET
Toimintavuonna jäsenmäärämme oli edelleen kasvussa. Saimme kahdeksan uutta jäsentä ja ensimmäisen
miespuolisen jäsenen. Vuoden päättyessä yhdistyksessämme oli 65 marttaa.

TOIMINTA
Koronatilanne vaihteli maan eri osissa ja alueelliset ohjeistukset päivittyvät. Marttayhdistyksiä pyydettiin
seuraamaan alueellisia aluehallintoviraston antamia kokoontumisia koskevia ohjeistuksia, huolehtimaan
maskien käytöstä, hyvästä käsien ja kokoontumistilojen hygieniasta sekä turvaväleistä. Liitto kannusti kaikkia
yhdistyksiä jatkamaan toimintaa ja kokeilemaan tarvittaessa vaihtelevia toimintamuotoja.
Järjestötoiminta
Aloitimme vuoden Facebook livelähetyksin, koska emme voineet kasvokkain tavata. Nämä olivat uusi
aluevaltaus yhdistyksessämme. Livessä käsittelimme kulloisenkin tapahtuman aihetta. Muun muassa saimme
puutarhamartan kevätterveiset Kämmenkukassa.
Maailman suurimman Marttaillan aiheena oli vaatteiden vaihtopäivä. Puodin tilassa kerroimme kestävästä
kehityksestä, vaatteiden tuunauksesta, parsimisesta ja paikkauksesta; ekologisin vaate löytyy vaatekaapistasi.
Valtakunnallista kässäkahvilapäivää vietettiin seurakuntatila Auneksessa. Aiheina olivat kestokassit ja
leivinliinat, joihin kirjailimme toimintamme lupauksen: Hyvästä arjesta parempi maailma.
Yhteistyö
SPR:n Tampereen nuorten turvatalolta lähestyttiin yhdistystä helmikuussa ja kerrottiin, että he ottaisivat
kiitollisina vastaan kudottuja tumppuja, sukkia, pipoja ja kaulahuiveja. Erityisesti tarvetta oli lämpimille
tumpuille. Otimme lahjoituspyynnön vastaan ja avasimme kaikille avoimen keräyspisteen Kämmenkukan
tiloihin Kämmenniemeen. Keräys onnistui yli odotusten. Saimme kokoon tumppuja 89 paria, sukkia 119 paria,
pipoja 11 kappaletta, kynsikkäitä 6 paria, kaulureita 2 ja kaulahuiveja 8 kappaletta.
Pirkanmaan Kansainvälisten Martojen kanssa osallistuimme opastetulle kaupunkikävelylle Finlaysonin
kukoistuskausi – Nottbeckien tarina. Elämänlanka -hankkeesta olivat Tuula Pesonen ja Johanna Sarvala
keskustelemassa Facebook livessä.
TampereMission kanssa järjestimme Nuku yö ulkona -tapahtuman. Sairaustapausten vuoksi he kuitenkin
estyivät paikalle tulemasta. Lauantaina ohjelmassa oli Itämeri piknik, valtakunnallinen sienipäivä sieniretkineen
ja villiyrtteihin tutustumista. Ohjaajana näillä retkillä oli Uudenmaan Marttojen sieniosaaja Mallu Mannila
Pornaisten Martoista. Sunnuntaina saimme vieraaksemme Pirkanmaan Kässämartat. Ompelimme kestokasseja
ja leivinliinoja.
Osallistuimme Teiskon Marttojen järjestämään retkeen Anne Mattilan Taidekahvilaan ja tutustuimme Jokipiin
Pellavan myymälään sekä kuulimme tarinaa tehtaan vaiheista.
Teisko-Seuran julkaisemaan Teiskon Joulu lehteen puutarhamarttamme Saija Eerola kirjoitti jutun Marttojen
vinkit joulunajan lajitteluun ja kierrätykseen yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuollon viestinnän kanssa.
Allekirjoitimme seurakuntatila Auneksesta käyttösopimuksen Messukylän seurakunnan kanssa.
Kalenterivuodessa martat saavat käyttää tilaa 6–7 kertaa marttailloissa ja siitä vastineeksi osallistumme Teiskon
lähikirkon tapahtumiin neljä kertaa esim. kirkkokahvien muodossa. Seurakunta hankkii tarjottavat kahville.
Kotitalousneuvonta
Pirkanmaan Jäteyhtiöhankkeen tietoiskuja pidettiin koululaisille kahdeksan sekä Ruutanan että
Kämmenniemen kouluilla. Kämmenniemen koulun vanhempainyhdistyksen järjestämässä syysriehassa meillä
oli esillä Pirkanmaan Jätehuollon Biomylly ja biojätteet. Järjestimme lapsille Biomylly aiheisen piirustuskilpailun,
johon saimme paljon hienoja piirustuksia palkiten parhaat. Vuoden vihannekseen ja juurileivonnan saloihin
tutustuimme Facebook liveissä.
Marttailtoja järjestettiin kuusi, jo ennen mainitut ja Martanpäivänä kävimme tutustumassa paikalliseen
juhlatilaan Kiviojan Helmeen sekä kuulimme Garderobi -illassa uusista tekstiilikuiduista.
VieKas -hankkeen tiimoilta pidettiin Kämmenniemen koulun pihalla yleinen tiedotustilaisuus ja pienimuotoinen
koulutus. Vieraslajien kitkentätalkoita järjestettiin kaksi kertaa.
Lakisääteiset kokoukset
Kevätkokous toteutettiin hybridimallilla. Osa jäsenistä oli paikalla Pirkanmaan piirin tiloissa ja osa mukana
Teamsin välityksellä. Syyskokous toteutettiin kasvotusten seurakuntatila Auneksessa.
Hallitus kokoontui 7 kertaa, joista kolme kertaa etäyhteyksin ja neljä läsnä ollen.

KOULUTUS
Martta-akatemian opintosuorituksia valmistui yksi; Reija Setälän sieniosaajapassi. Puheenjohtajamme osallistui
Marttaliiton ensimmäistä kertaa järjestämään puheenjohtajakoulutukseen verkko-opintoina. Martta-akatemian
webinaareihin kukin osallistui omien kiinnostuksiensa mukaan. Piirin koulutuksista osallistuimme Garderobi
ketjukoulutukseen ja luottamusmartta -koulutukseen. Puutarhamarttamme osallistuivat piirin
puutarhamarttakoulutukseen.

Yhteenvetona toiminta lukuina
Toiminnantilastointi uudistui kuluvana vuonna. Suurin muutos lienee se, että nyt sekä liitto että piiri ilmoittavat
omiin tapahtumiinsa ja koulutuksiinsa osallistujat itse eikä niitä näin ollen kirjata enää yhdistyksen tapahtumiin.
Vuoden 2021 aikana oli 55 tapahtumaa, joissa oli 673 osallistujaa, keskimäärin 12 henkeä per tapahtuma.
Vapaaehtoistunteja kertyi 758.

KALUSTO
Astiastoa vuokrattiin toimintavuoden aikana vain viisi kertaa. Kangaspuut ovat säilytyksessä Ulla-Maija
Lanteella.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Riikka Kivistö. Hallituksen jäsenet olivat Katja Ahoniemi, Maarit Enne, Pirjo
Hagfors, Tuire Penttilä, sihteeri Reija Setälä ja varapuheenjohtaja Leena Vapaavuori.
Rahastonhoitaja oli Marjo Suominen hallituksen ulkopuolella.
Toiminnantarkastajana toimi Mirja Tyynysniemi, kalustonhoitajana Maarit Enne, puutarhamarttoina Saija
Eerola, Maarit Enne ja Pirjo Hagfors, mediamarttoina Riikka Kivistö ja Reija Setälä ja ruokamarttoina Katja
Ahoniemi, Maarit Enne ja Riikka Kivistö.
Pirkanmaan Marttojen kevät- ja syyskokoukseen osallistui puheenjohtaja Riikka Kivistö ja sihteeri Reija Setälä
piirin hallituksen jäsenenä. Reija valittiin neljännelle kaudelle piirin hallitukseen. Kevätkokous järjestettiin
etänä.

TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä tilille aikaisempien vuosien aikana kertyneiden tuottojen vuoksi.
Talousarvio olikin laadittu alijäämäiseksi ja toimintavuosi oli tappiollinen. Toimintavuoden tulot koostuvat
lounastarjoilusta, Pirkanmaan Marttojen ja Pirkanmaan Jätehuollon neuvontatapahtumista ja liiton
jäsenmaksupalautuksista sekä VieKas vieraslajien torjuntahankkeeseen anotusta ja saadusta kaupungin
avustuksesta. Hallituksen jäsenille maksettiin kulukorvaukset.

VIESTINTÄ
Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen kotisivuilla ja Teisko-Aitolahtilehden muistilistalla.
Jäsenkirjeitä lähetettiin yksi. Kämmenniemen kirjaston tuulikaapissa on ilmoitustaululla varattu tila yhdistyksen
kuukausitiedotteelle. Sähköpostilla informoitiin jäseniä ja kuukausittain lähetettiin muistutuksia yhdistyksen
tapahtumista.
Yhteistyökumppanimme paikallislehti Teisko-Aitolahti kertoi toiminnastamme
– tammikuussa Biojäte tarkemmin talteen ja Tieto ei ole tuottanut tuskaa
– helmikuussa Tumpuilla, pipoilla ja sukilla kova tarve
– maaliskuussa Tumppu- ja villasukkakeräys onnistui upeasti
– huhtikuussa Martat kutsuvat nuoret mukaan vieraslajien torjuntaan, Kierrätys ja tuunaus antavat
vaatteille jatkoaikaa ja Harkitse, korjaa, kierrätä – vanhoista vaatteista saa aineksia uuteen,

YHDISTYS VERKOSSA JA SOSIAALISESSA MEDIASSA
Marttojen verkkosivuilla https://www.martat.fi/marttayhdistykset/kammenniemen-martat/ on liiton
tarjoamalla ilmaisella julkaisualustalla ylläpidetty kattavat kotisivut. Sivuja päivitetään jatkuvasti ja sieltä on
jäsenistön helppo löytää ajantasaiset tapahtumatiedot ajankohtaista juuri nyt -painikkeen alta tai uudesta
tapahtumakalenterista https://www.martat.fi/marttayhdistykset/kammenniemenmartat/tapahtumakalenteri/.
Yhdistyksen marttailusta on kerrottu säännöllisesti Facebookissa. Kuvia tapahtumistamme on jaettu
ryhmässämme ja julkisella sivullamme. Toivomme ryhmämme edelleen kasvavan ja toimintamme herättävän
kiinnostusta myös järjestömme ulkopuolella.

ARKISTOINTI
Yhdistyksen vanha arkisto 80 vuoden ajalta on loppusäilytyksessä Tampereen kaupungin arkistossa. Olimme
kaupungin alueella ensimmäinen marttayhdistys, joka on arkistonsa sinne siirtänyt.
Vuodesta 2010 alkoi yhdistyksen asiakirjojen sähköinen arkistointi ja aineisto on tallennettu muistitikuille.
Pöytäkirjat liitteineen ovat tallennetut myös paperisina. Lisäksi on pidetty vuosittain leikekirjaa tapahtumista.
MUISTAMISET JA HUOMIONOSOITUKSET
Merkkipäivää viettäviä jäseniä on kutsuttu mukaan tapaamisiimme, muistettu onnitteluilla Martat-lehden
Elämänmeno palstalla, heidän niin halutessaan, ja marttamukeilla.
Yhdistyksen omasta mallistosta kirjoneuleisia marttasukkia on annettu lahjaksi ja kiitokseksi muun muassa
luennoitsijoille.
Marttaliiton kehitysyhteistyöhön yhdistys lahjoitti syyskokouksen puurotarjoilun tuoton 49 €

ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA
Koronatilanne on edelleen huolestuttava. Nähtäväksi jää pystymmekö kasvokkain tapaamaan tulevana vuonna.
Vuosi 2022 on yhdistyksemme 90-vuotisjuhlavuosi. Valmistaudumme juhlavuoteen toivoen, että pääsemme
juhlistamaan pitkää ja monivivahteista toimintaamme.
Marttahallitus kiittää yhdistyksen jäseniä osallistumisesta ja luottamustehtävissä toimivia arvokkaasta
työpanoksestaan jäsentemme hyväksi.

Kämmenniemen Martat hallituksen puolesta puheenjohtaja Riikka Kivistö