Rekisterin pitäjä

Keravan Martat ry
Muurarintie 5, 04200 Kerava
keravanmartat@gmail.com

Yhteyshenkilö

Susanna Kavén
susanna.kaven@gmail.com

Rekisterin nimi

Sähköpostijakelulista

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä oleville Keravan Martat ry:n jäsenille tiedotetaan yhdistystä koskevista uutisista ja yhdistyksen
järjestämistä tapahtumista.

Tietosisältö

Rekisteriin kerätään Keravan Martat ry:n jäsenistä seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero ja liittymisvuosi.
Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu jäsenten itsensä ilmoittamista sähköpostiosoitteista. Osoitteet saadaan joko
jäseneksi liittymisen yhteydessä jäsenhakemuksella tai henkilön itsensä ilmoittamana myöhemmin. Lisäksi
Marttaliiton ylläpitämää Keravan Martat ry:n jäsenrekisteriä hyödynnetään rekisterin tietosisällössä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Keravan Martat ry ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille ilman erillistä lupaa. Keravan Martat ry ei
luovuta henkilötietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Keravan Martat ry:n jäsen. Jäsenen tiedot poistetaan
rekisteristä sen jälkeen kun jäsen on eronnut yhdistyksen jäsenyydestä tai yhdistys on erottanut hänet.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Keravan Martat ry pitää huolen käyttäjätunnuksistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä yhdistyksen
sähköpostitiliin. Sähköpostitilin käyttöön ovat oikeutettuja vain erikseen nimetyt Keravan Martat ry:n hallituksen
jäsenet.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä
olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.
Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostilla
korjauspyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä
lähettämällä siitä sähköpostilla poistopyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”Tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.3.2021