Kirkkonummen Heikkilän Martat ry

Toimintasuunnitelma 2020 
Johdanto: Hyvä arki kuuluu kaikille

 Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka ovat elämässä tärkeitä.

Vuoden 2020 painopisteet
Martat tekevät arjen tekoja huomista varten

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut.

Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia

Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia

Voimaannutamme ja tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja innostavaa

Yhdistyksen vahvuus on sen jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana.

Tavoitteet
 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy kiinnostavaa ja innostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Marttayhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön yhteiset teemat ja tapahtumat.
 • Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen.
Toimenpiteet
 • Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
  • Energian käyttö ja säästäminen: Asumisen ympäristövaikutukset, energian säästäminen ja jätteiden synnyn vähentäminen.
  • Ruoka, esim. ruuan ilmastovaikutukset ja ilmastoruoka.
  • Ekologinen kodinhoito.
  • Käsityöt, esim. valtakunnallinen kässäkahvilapäivä.
  • Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja niistä saatava tieto.
  • Vierailu tai vierailija
  • Kulttuuri
  • Hyvinvointi ja liikunta
  • Ekologiseen kodinhoitoon tutustumme helmikuun marttaillassa, Bioswipe-esittely.
  • Maaliskuun marttailtaan on tarkoitus kutsua luennoitsija, joka kertoo Itämeren tilasta.
  • Osallistumme mahdollisuuksien mukaan valtakunnalliseen kässäkahvilapäivään 27.8. Kässäkahvilapäivässä tehdään ja opitaan yhdessä.
  • Syksyllä osallistumme mahdollisuuksien mukaan ”Kävele naiselle ammatti” – tapahtumaan.
  • Marttailuviikolla 5. – 11.10. pohdimme miten voimme osaltamme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttaa siten lähiympäristömme tilaan.
  • Kysymme jäseniltä heidän toiveitaan.
  • Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tai yhdistystapaamisiin.
  • Yhdistys käyttää marttajärjestön yhteisiä materiaaleja ja marttaillan malleja.
  • Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut.
  • Jatkamme ja kehitämme koulumummitoimintaa edelleen.
  • Jatkamme edelleen kierrätyskeskustoimintaamme yhteistyössä Kirkkonummen muiden marttayhdistysten kanssa. Pyrimme myös välttämään kertakäyttöastioiden tarpeetonta käyttöä. Oma muki mukaan marttailtoihin!
Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet
 • Yhdistyksen tulos on 0 tai parempi.
Toimenpiteet
 • Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutumista varmistetaan kurinalaisella talouden hoidolla.
 • Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
 • Taloudesta raportoidaan hallitukselle sovitulla jaksotuksella.