Kirkkonummen Heikkilän Martat ry
Toimintasuunnitelma 2022

Johdanto: Hyvästä arjesta parempi maailma

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Strateginen lupauksemme on tehdä arjen tekoja huomista varten. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan.

Vuosi 2022 on marttajärjestön strategiakauden kolmas vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2022 teema on kohtaaminen ja yhdenvertainen arki

Meistä jokaisen elämä on täynnä kohtaamisia: työssä, kotona, vapaa-ajalla, kaupassa ja kadulla. Marttatoiminnan ydin on kohtaamisissa, yhdessä tekemisessä ja yhdessä oppimisessa. Haluamme kokea olevamme osa yhteisöä ja toisillemme läsnä. Koronaepidemian hellittäessä kohtaamisten voima on valtava. Aidolla, empaattisella kohtaamisella voi rakentaa paljon hyvää.

Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia niin yhdistyksissä kuin ammatillisessa neuvonnassakin. Hyväksyvä ja arvostava katse, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä näkeminen ja kuuleminen ovat kohtaamisen avaimia. Tänä vuonna kannustamme kiinnittämään kohtaamiseen erityistä huomiota. Strategiamme mukaisesti mahdollistamme erilaisia, vaikuttavia ja sisältölähtöisiä kohtaamisia.

Yhdistyksen toiminta on innostavaa ja kiinnostavaa

Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen ilo. Haluamme saada nykyistä suuremman joukon toimimaan marttojen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti sekä ilmastokestävyyden ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Tavoitteet

* Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liittyy enemmän uusia jäseniä, kuin mitä siitä eroaa.
* Koronaepidemian helpottaessa ja ihmisten suunnitellessa vapaa-aikaansa uudenlaisista lähtökohdista, marttatoiminta koetaan mielekkäänä harrastuksena ja yhteisönä, johon halutaan tulla mukaan.
* Marttailu mahdollistaa erilaisia, vaikuttavia ja sisältölähtöisiä kohtaamisia.
* Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
* Yhdistysten toimintakulttuuri on avoin, vieraanvarainen ja yhdenvertaisuutta vaaliva. Toimintaan on helppo tulla mukaan ja jokaiselle löytyy oma tapa olla martta.
* Yhdistyksen toiminnassa opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.
* Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön strategian ja brändin sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.

Toimenpiteet

Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
► Ruoka, esim. Mausteet, leivonta, Ruokahävikki puoleen tai Sadonkorjuujuhlat.
► Puutarha, esim. monimuotoinen, kestävä ja syötävä kotipiha, viljelylaatikon perustaminen, puutarhamarjat, vieraslajit tai avoimet puutarhat.
► Kohtuullinen kulutus ja omat rahat, esim. netti- ja puhelinhuijaukset, budjetointi tai kohtuullinen kuluttaminen ja hiilijalanjälki.
► Käsityöt, esim. ryijyt
► Lokakuu on Puurokuu tai muu kansainvälinen marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyöhön.
► Vierailu tai vierailija
► Kulttuuri
► Hyvinvointi ja liikunta

* Kevään marttailloissa keskitymme aitoon kohtaamiseen. Aiheet valitsemme siten, että ne tukevat jäsentemme sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia.
* Järjestämme tutustumisillan Kirkkonummen uuteen kirjastoon.
* Keväällä järjestämme puutarha-aiheisen marttaillan.
* Osallistumme marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurimpaan marttailtaan järjestämällä sadonkorjuujuhlat 13.9.
* Syksyllä osallistumme mahdollisuuksien mukaan ”Kävele naiselle ammatti” – tapahtumaan.
* Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
* Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämään koulutukseen, toiminnansuunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen.
* Päivittämme säännöllisesti kotisivujamme Martat.fi-sivuilla.
* Jatkamme koulumummitoimintaa heti kun se on mahdollista.
* Jatkamme kierrätyskeskustoimintaa Kirkkonummen muiden marttayhdistysten kanssa.

————————————————————————-

Kirkkonummen Heikkilän Martat ry

Toimintasuunnitelma 2021
Johdanto: Hyvä arki kuuluu kaikille

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Strateginen lupauksemme on tehdä arjen tekoja huomista varten. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan.

Vuosi 2021 on marttajärjestön strategiakauden toinen vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2021 teema on kohtuullisuus

Vuonna 2021 Marttojen teema on kohtuullisuus. Kestävä kehitys ja ympäristöystävälliset toimintatavat ovat aina olleet osa Marttojen neuvontaa. Tänään tarvitsemme entistäkin enemmän tekoja huomista varten. Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista.

Marttatoiminnassa tuodaan konkreettisesti esille, millaisia muutoksia ja valintoja arjessa ja kulutuksessa tarvitaan, jotta luonnonvarojen kulutuksessa ja suomalaisten hiilijalanjäljessä päästään kestävälle tasolle sekä neuvomme, kuinka se tehdään.
Haluamme, että yksi maapallo riittää. Jos kaikki kuluttaisivat luonnonvaroja yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvittaisiin lähes neljä maapalloa tuottamaan tarvittavat luonnonvarat. Vuoden 2021 teemamme, kohtuullinen kulutus, näkyy läpileikkaavana kaikessa vuoden toiminnassa.

Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Muutamme maailmaa tekemällä pieniä asioita isosti. Tänä vuonna haastamme martat, marttayhdistykset ja kumppanimme, päätöksentekijät ja elinkeinoelämän tekemään tekoja, jotta yksi maapallo riittää.

Yhdistyksen toiminta on innostavaa ja kiinnostavaa

Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen ilo. Haluamme saada nykyistä suuremman joukon toimimaan marttojen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti sekä ilmastokestävyyden ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Tavoitteet

Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liittyy enemmän uusia jäseniä, kuin mitä siitä eroaa.
Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
Yhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
Yhdistyksen toiminnassa opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.
Yhdistyksen toiminta innostaa marttoja edistämään ilmastokestävää arkea ja ruokaa sekä kohtuullista kulutusta.
Martat edistävät tekstiilien vastuullista ja kohtuullista kuluttamista ja kiertotaloutta. Yhdistys kannustaa harkitsemaan, korjaamaan ja kierrättämään.
Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön strategian ja uudistetun brändin sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.

Toimenpiteet

Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
► Kohtuullinen kulutus, esim. Yksi maapallo riittää
► Tekstiilien vastuullinen kuluttaminen esim. Garderobi: Harkitse, korjaa, kierrätä
► Ruoka, esim. Yhden padan taktiikka, Silkkaa hapatusta, Kattilamatka Afrikkaan, Suomalaista superruokaa, Nyt tehdään hyvää – kestävää ruokaa arkeen tai Ruokailoa ikävuosiin
► Energian käyttö ja säästäminen: Esim. Energiajärkeä joka kotiin
► Puutarha, esim. Kotipihan suunnittelu ja turvalliset kasvivalinnat, hyötykasvit, monimuotoinen kotipiha, perinnehuonekasvit ja kylvökukat
► Vierailu tai vierailija
► Kulttuuri
► Hyvinvointi ja liikunta

Osallistumme marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurin marttailta on vaatteidenvaihtopäivä viikolla 16 (19.-25.4.). Järjestämme mahdollisuuksien mukaan samalla ”Hyvät kiertämään” –tapahtuman, jolloin meille jääneet vaatteetkin saataisiin saman tien eteenpäin.
Syksyllä osallistumme mahdollisuuksien mukaan ”Kävele naiselle ammatti” –tapahtuman.
Järjestämme mahdollisuuksien mukaan Marttailuviikolla 25.-31.10. Yksi maapallo riittää -marttaillan tai -tapahtuman. Marttailuviikolla innostetaan muuttamaan omaa käyttäytymistä ja valintoja ilmaston kannalta kestävämmäksi konkreettisilla ja innostavilla esimerkeillä.
Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämään koulutukseen, toiminnansuunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen.
Päivittämme säännöllisesti kotisivujamme Martat.fi-sivuilla.
Jatkamme koulumummitoimintaa heti kun se on mahdollista.
Jatkamme kierrätyskeskustoimintaa Kirkkonummen muiden marttayhdistysten kanssa.

Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.
Tavoitteet
Yhdistyksen talous on tasapainossa

Toimenpiteet

Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan kurinalaisella talouden hoidolla.
Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
Taloudesta raportoidaan sovitulla jaksotuksella.

————————————————————

Kirkkonummen Heikkilän Martat ry

Toimintasuunnitelma 2020 
Johdanto: Hyvä arki kuuluu kaikille

 Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka ovat elämässä tärkeitä.

Vuoden 2020 painopisteet
Martat tekevät arjen tekoja huomista varten

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut.

Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia

Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia

Voimaannutamme ja tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja innostavaa

Yhdistyksen vahvuus on sen jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana.

Tavoitteet
 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy kiinnostavaa ja innostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Marttayhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön yhteiset teemat ja tapahtumat.
 • Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen.
Toimenpiteet
 • Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
  • Energian käyttö ja säästäminen: Asumisen ympäristövaikutukset, energian säästäminen ja jätteiden synnyn vähentäminen.
  • Ruoka, esim. ruuan ilmastovaikutukset ja ilmastoruoka.
  • Ekologinen kodinhoito.
  • Käsityöt, esim. valtakunnallinen kässäkahvilapäivä.
  • Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja niistä saatava tieto.
  • Vierailu tai vierailija
  • Kulttuuri
  • Hyvinvointi ja liikunta
  • Ekologiseen kodinhoitoon tutustumme helmikuun marttaillassa, Bioswipe-esittely.
  • Maaliskuun marttailtaan on tarkoitus kutsua luennoitsija, joka kertoo Itämeren tilasta.
  • Osallistumme mahdollisuuksien mukaan valtakunnalliseen kässäkahvilapäivään 27.8. Kässäkahvilapäivässä tehdään ja opitaan yhdessä.
  • Syksyllä osallistumme mahdollisuuksien mukaan ”Kävele naiselle ammatti” – tapahtumaan.
  • Marttailuviikolla 5. – 11.10. pohdimme miten voimme osaltamme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttaa siten lähiympäristömme tilaan.
  • Kysymme jäseniltä heidän toiveitaan.
  • Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tai yhdistystapaamisiin.
  • Yhdistys käyttää marttajärjestön yhteisiä materiaaleja ja marttaillan malleja.
  • Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut.
  • Jatkamme ja kehitämme koulumummitoimintaa edelleen.
  • Jatkamme edelleen kierrätyskeskustoimintaamme yhteistyössä Kirkkonummen muiden marttayhdistysten kanssa. Pyrimme myös välttämään kertakäyttöastioiden tarpeetonta käyttöä. Oma muki mukaan marttailtoihin!
Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet
 • Yhdistyksen tulos on 0 tai parempi.
Toimenpiteet
 • Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutumista varmistetaan kurinalaisella talouden hoidolla.
 • Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
 • Taloudesta raportoidaan hallitukselle sovitulla jaksotuksella.