Kiuruveden Martat ry yhteystiedot

kiuruveden.martat@gmail.com

Kiuruveden Martat ry:n hallitus ja toimihenkilöt 2023

Puheenjohtaja / tietosuojavastaava: Maija Liisa Asikainen
Hallituksen jäsen / sihteeri: Heli Oksanen
Rahastonhoitaja / jäsenvastaava: Raija Pitkäkoski (hall.ulkop.)
Hallituksen jäsen / varapuheenjohtaja / jäsenvastaavan varahenkilö: Pirjo Remes
Hallituksen jäsen / puutarhamartta: Lea Luttinen
Hallituksen jäsen / ruokamartta: Irja Nivalainen
Hallituksen jäsen / neulekahvilan yhdyshenkilö: Mirjami Hattunen
Hallituksen jäsen: Liisa Hämäläinen
Puutarhamartta: Martta Väisänen (hall.ulkop.)
Kässämartta: Anitta Pölkki (hall.ulkop.)
Toiminnantarkastaja: Marja-Leena Eskelinen, varalla Maija Kärkkäinen

Tietosuojaselvitys

Kiuruveden Martat ry:n tietosuojaselvitys on tehty 25.5.2018
Rekisteröidyillä on oikeus saada tietää ja tarkistaa häntä koskevat rekisteritiedot. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterin pitäjän tulee tätä varten pystyä pyynnöstä antamaan henkilölle tiedot siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty ja miten tietoja on käsitelty.
Henkilöiden rekisteritietoja koskevat selvitys/korjaus/poistopyynnöt osoitetaan yhdistyksen jäsenvastaavalle tai puheenjohtajalle, jotka myös päättävät tietojen mahdollisesta luovuttamisesta ja poistamisesta. Marttaliiton osalta yhdistykselle osoitetut pyynnöt ohjataan liiton jäsensihteerille.