Kiuruveden Martat ry yhteystiedot

kiuruveden.martat@gmail.com

Hallitus ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja: Pirjo Remes, puh. 040-3564421
Sihteeri/tietosuojavastaava: Maija Liisa Asikainen
Rahastonhoitaja/jäsenvastaava: Raija Pitkäkoski
Varapuheenjohtaja: Lea Luttinen
Mediamartta/tiedottaja: Hillevi Kärkkäinen
Kässämartta Anitta Pölkki
Teatterimatkamartta: Anneli Kärkkäinen
Hallituksen jäsen: Irja Nivalainen
Tapahtumavastaava: Heli Oksanen
Ruokamartta: Tarja Marjoniemi (hall.ulkop.), varalla Irja Nivalainen
Puutarhamartat: Lea Luttinen ja Martta Väisänen (hall.ulkop.)

Toiminnantarkastaja: Marja-Leena Eskelinen
Varatoiminnantarkastaja ja neulekahvilan yhdyshenkilö: Mirjami Hattunen

Tietosuojaselvitys

Kiuruveden Martat ry:n tietosuojaselvitys on tehty 25.5.2018
Rekisteröidyillä on oikeus saada tietää ja tarkistaa häntä koskevat rekisteritiedot. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterin pitäjän tulee tätä varten pystyä pyynnöstä antamaan henkilölle tiedot siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty ja miten tietoja on käsitelty.
Henkilöiden rekisteritietoja koskevat selvitys/korjaus/poistopyynnöt osoitetaan yhdistyksen jäsenvastaavalle tai puheenjohtajalle, jotka myös päättävät tietojen mahdollisesta luovuttamisesta ja poistamisesta. Marttaliiton osalta yhdistykselle osoitetut pyynnöt ohjataan liiton jäsensihteerille.