Julkaisut ja kuvat

Yhdistyksen toiminnasta on julkaistu historiikki: Viisikymmentä toiminnan vuotta. Korson Martat 1953—2003, tekijänä Marjatta Virtanen. Teosta voi lainata yhdistyksen toimihenkilöiltä. Lisäksi on tehty tiivistelmä yhdistyksen toiminnasta vuosina 2004—2013.

Kuvia Korson marttojen toiminnasta löytyy Googlen arkistossa olevista albumeista ja Facebookista, Facebook-sivu Korson Martat. Kuvia on myös Korso-Seuran Google-kuvastoarkistossa.