Kouvolan Nykymartat ry

kouvolan.nykymartat@gmail.com

Tietoa toiminnasta

Modernia marttaenergiaa perinteitä kunnioittaen.

Kouvolan Nykymartat ry on perustettu 10.11.1994.

Alun nuorempien ihmisten ja perheitten tarpeista syntynyt yhdistys on kasvanut eri ikäisille sopivaksi, iltaisin tapahtuvaksi toiminnaksi.

Meitä jäseniä on n. 60, joista muutama alle 15-vuotiaita nuorisojäseniä.