KUUSAN MARTAT

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAPAHTUMAKALENTERI 2020.

Kuusan Ketterät ikäihmisten kerholaisten ruokailun järjestäminen keskiviikkoisin 8.1-29.4.2020. Pikkukokit kaksi kertaa kuussa 13.1.2020 alkaen.
Kehonhuolto- ja lihaskuntojumppa torstaisin klo 12.00 ns-talolla. Kaikille avoin. Maksu 3 euroa/hlö/kerta.

Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri hyväksytään vuosikokouksessa 27.2.2020 klo 18 Rosannessa alkavassa kokouksessa.

Vuoden ensimmäinen marttailta on torstaina 16.1.2020 klo 18 ns-talolla.

30.1.2020 klo 17.30 valmistamme keittoja keskitalveen Eeva Mannisen opastamana.

13.2.2020 klo 18 alkaen vietämme yhteistä maailman suurinta marttailtaa Laukaan seurakuntatalolla yhdessä Laukaan, Leppäveden ja Vihtavuoren marttojen kanssa järjestäen. Ilta on kaikille avoin.

27.2.2020 klo 18 Rosannessa vuosikokous. Esillä ssäntömääräiset vuosikokousasiat sekä uusista säännöistä päättäminen. Päätetään esim.kuluvan vuoden toiminnasta, tervetuloa vaikuttamaan!

Kuusan Marttojen toimintasuunnitelma 2020
Päämäärä: Hyvä arki kuuluu kaikille

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka perustehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Toimintamme vahvistaa tulevaisuustaitoja ja elinikäistä oppimista. Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka itselle ovat elämässä tärkeitä.

Vuosi 2020 on marttajärjestön uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi. Suuntaamme toimintaamme vastaamaan strategiamme lupauksia ja valittuja tavoitteita. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita  ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus (=arvot). 

Vuoden 2020 painopisteet, lupaukset

Martat tekevät arjen tekoja huomista varten

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Martat ovat muutoksen tekijöitä.

 Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia

Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia

Voimaannutamme ja tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

 Yhdistyksen toiminta on innostavaa ja kiinnostavaa

Yhdistyksen vahvuus on jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana.

Tavoitteet

 • Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liitytään enemmän kuin siitä erotaan.
 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Yhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön uuden strategian sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.
 • Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Toimenpiteet

 • Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
  • Ruoka, esim. ruuan ilmastovaikutukset ja ilmastoruoka. Tammikuussa valmistetaan erilaisia keittoja teemalla “Keittoja keskitalveen”. Muut ruokakurssit päätetään myöhemmin jäsenistön ehdotusten mukaan.
  • Ekologinen kodinhoito. Valmistetaan itse kodin ekologisia puhdistusaineita
  • Käsityöt, valmistetaan mm. linnunpönttöjä ja ötökkahotelleja
  • Puutarha: perehdytään vuoden vihannekseen, paprikaan ja taimikasvatukseen
  • Lokakuu on Puurokuu, valmistetaan ja maistellaan erilaisia puuroja
  • Kulttuuri mm. Vilppu-hankkeen puitteissa ja Kanavateatterissa sekä muut vierailut elokuva-, teatteri- tai musiikkiesityksiin. Martanpäivät 26.7.2020.
  • Hyvinvointi ja liikunta: torstain kehonhuolto- ja lihaskuntojumppa
 • Yhdistys osallistuu marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurin marttailta ystäville 2. yhdessä Laukaan, Leppäveden ja Vihtavuoren Marttojen kanssa. Martat kokoontuvat samana päivänä eri puolilla Suomea, kun järjestyksessään toinen Maailman suurin marttailta kutsuu martat koolle yhdessä ystäviensä kanssa. Tapahtuman tavoitteena on innostaa uusia ihmisiä mukaan Marttoihin.
 • Kevätkauden päätös piknik-retkellä.
 • Yhdistys toteuttaa Marttailuviikolla 5.-11.10. energianeuvontatapahtuman esimerkiksi kauppakeskuksessa, kirjastossa tai marttaillassa. Tapahtumassa tuodaan esille, kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Marttailuviikko kokoaa martat toimimaan kestävän ja energiatehokkaan asumisen puolesta.
 • Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämään koulutukseen, toiminnansuunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen.
 • Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut.
 • Yhdistys innostaa jäseniään Marttaopintojen pariin kertomalla opintotoiminnasta.
 • Yhdistys ottaa käyttöön uudet säännöt.

 Talous mahdollistaa toiminnan
Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet

 • Yhdistyksen tulo on 0 tai parempi.

Toimenpiteet

 • Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan kurinalaisella talouden hoidolla.
 • Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
 • Taloudesta raportoidaan hallituksen kokouksissa.
Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2020 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana kuin 2019.
 • Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä pysyy samalla tasolla kuin v. 2019. Vapaaehtoistoiminnan tunteja oli v. 2019 yhteensä 3279 tuntia.

 Tapahtumakalenteri 2020

Hyvä arki kuuluu kaikille

 Vilppu-hankkeen toiminnot:

Vilppu I: Kuusan ketterät-kerho 3 kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä. liikunta+muu ohjelma kerholaisten toiveiden mukaan

Vilppu II: kuusi kokoontumista kulttuurin ja liikunnan merkeissä. Avoin kaikille 65 vuotta täyttäneille.

 Tammikuu      
9.1. Hallituksen kokous13-14.1. Pikkukokit
16.1 Marttailta
28.1 Puheenjohtajien parlamentti Marttalassa
30.1.Ruokakurssi “Keittoja keskitalveen” / Eeva Manninen

Helmikuu
2.2. Hallituksen kokous
9.2 Valmennus sydäniskurin käyttöön
10-11.2.Pikkukokit
13.2 Maailman suurin marttailta, Laukaan srk-talolla
27.2 Vuosikokous Rosannessa

Maaliskuu       
10.3. Pikkukokit; Retki Hakolan tilalle Marttaliiton toiminta-avustuksella
12.3. Hallituksen kokous
19.3. Martta-ilta; Taimikasvatus, yrtit, vuoden vihannes paprika /puutarhamartat peruttu
28.3. Marttojen hemmottelupäivä Myllylän Rantapirtillä peruttu

Huhtikuu toiminnat peruttu
6-7.4. Pikkukokit
16.4. Hallituksen kokous
19.4 Kodin ekologiset puhdistusaineet, Kristiina Sakala
20.4 Elämänlaatua eläkeikään miniseminaari
23.4. Kuusan koulun 110-vuotisjuhlan kahvitus

Toukokuu
7.5. Hallituksen kokous
11.5. Pikkukokit, kylän siivoustalkoot
14.5. Marttailta; Linnunpöntöt, ötökkähotellit /  Markku Colliander

Kesäkuu           
11.6. Kevätkauden päättäjäiset; piknik-retki Hartikan Kirkkoniemeen
Nuorisoseurantalon siivoustalkoot

Heinäkuu
4-28.7.Kuusan Kanavateatterin kahvitustalkoisiin osallistuminen
26.7. Martanpäivät

Elokuu
Hallituksen kokous
Marttailta, syyskauden suunnittelua
29-30.8. Tupaswillan perinnepäivillä lettukahvilan pito

Syyskuu
Pikkukokit
Puheenjohtajien parlamentti Marttalassa
Hallituksen kokous
Marttailta

Lokakuu
5-11.10 Valtakunnallinen Marttailuviikko. Energian säästöviikko
Pikkukokit
Hallituksen kokous
Marttailta
Puurokuu, maistellaan erilaisia puuroja

Marraskuu
Pikkukokit
Hallituksen kokous
Marttailta
25.11. Kuusan Ketterät, jouluruokailu

Joulukuu

Kuusan kylän joulujuhla
Marttailta pikkujoulun merkeissä