Puheenjohtaja Heli Lehtonen

Rahastonhoitaja Ritva Kylliäinen

Jäsenet:

Terttu Erkkilä

Riitta Heinonen

Elisa Hirvensalo

Paula Peippo

Sirkka Salo

Soili Salminen

Päivi Rahkasuo, varapuheenjohtaja

Pirjo Tamminen

Paula Uotila, sihteeri

Maija Verho

Erityismartat:

Kansainvälisyysmartta Riitta Heinonen

Kässamartat Pirjo Tamminen ja Soili Salminen

Nettimartta Terttu Erkkilä

Jäsenrekisterimartta Paula Uotila

Matkailumartat Ritva Kylliäinen ja Sirkka Salo

Ruokamartta Maija Verho

Puutarhamartat  Sinikka Lehtinen ja Riita Heinonen

Torimartat Päivi Rahkasuo ja Hilkka Auranen

Kahvimartta Elisa Hirvensalo