Puheenjohtaja Heli Lehtonen p. 040 842 8605

Rahastonhoitaja Ritva Kylliäinen

Jäsenet:

Terttu Erkkilä p. 050 569 6933

Pirjo Haakana

Riitta Heinonen

Sirpa Kaitonen

Soili Salminen

Riitta Simola

Päivi Rahkasuo, varapuheenjohtaja

Pirjo Tamminen

Paula Uotila, sihteeri

Maija Verho

Erityismartat:

Kansainvälisyysmartat Riitta Heinonen ja  Heli Lehtonen

Kässamartat Pirjo Tamminen ja Soili Salminen

Nettimartta Terttu Erkkilä

Jäsenrekisterimartat Paula Uotila ja Heli Lehtonen

Matkailumartat Ritva Kylliäinen ja Sirkka Salo

Ruokamartta Maija Verho

Puutarhamartat  Sinikka Lehtinen ja Riita Heinonen