LÄNSI-HOLLOLAN MARTAT

  • järjestämme eri aiheisia marttailtoja ja kursseja marttajärjestön toiminta-alueilta
  • teemme retkiä mm. luontoon, sienimetsään, teatteriin, kylpylään
  • mahdollisuuksien mukaan toteutamme jäsenistön toivomuksia – tule mukaan kehittämään toimintaa
  • toimimme Länsi-Hollolan alueella ja meillä on jäseniä myös alueen ulkopuolelta
  • tilaisuutemme ovat kaikille avoimia
  • kokoonnumme useimmiten Toivolan nuorisoseurantalolla (Kivikoskentie 111)
  • toiminnasta tiedotamme kotisivuillamme, Facebookissa ja jäsentiedotteissa

Puheenjohtaja
Sirpa Kerppilä

Sihteeri
Eini Pöllänen

Rahastonhoitaja
Minna Kekkonen

Hallituksen jäsenet
Sari Alestalo-Roisko
Minna Eronen
Päivi Hautala
Ulla Kaikkonen
Mirja Leinonen
Minna Kekkonen
Eini Pöllänen

Puheenjohtaja
Sirpa Kerppilä

Sihteeri
Eini Pöllänen

Rahastonhoitaja
Tiina Rönkkö

Hallituksen jäsenet
Minna Eronen
Minna Kekkonen
Mirja Leinonen
Eini Pöllänen
Tiina Rönkkö
Ritva Tourneur
Sirkku Torvasti

Puheenjohtaja
Auli Susi

Sihteeri
Eini Pöllänen

Rahastonhoitaja
Tiina Rönkkö

Hallituksen jäsenet
Minna Eronen
Sirpa Laitinen
Terhi Mäenpää
Eini Pöllänen
Tiina Rönkkö
Sanna Styrman
Ritva Tourneur
Sirkku Torvasti

Hatsina: Raila Jäämaa
Järventaus: Marja Ahonen
Kastari: Satu Pöllänen
Sairakkala: Seija Susi
Tenhiälä: Ursula Palén
Toivola: Sirpa Kerppilä
Vihattu: Sirkku Torvasti

Marttailu on mukavaa toimintaa myös lapsille ja nuorille! Marttojen nuorisojäseneksi voi liittyä huoltajan suostumuksella alle 15-vuotias henkilö. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. Nuorisojäsen ei maksa jäsenmaksua eikä saa jäsenlehteä.
Lansi-Hollolan Martoissa on tällä hetkellä kaksi pikkumarttaa ja ainakin yksi entinen pikkumartta, nykyinen täysjäsen.

Pikkukokki-sivusto on Marttojen tekemä sivusto lapsille ja Pikkukokki-kerhojen ohjaajille. Sivuilta löytyy reseptejä, siivousvinkkejä, askarteluohjeita, leikkejä ja vaikka mitä!
Tervetuloa mukaan!
www.martat.fi/marttakoulu/pikkukokki/

Taru Vartiainen on oma kässämarttamme.
Taru järjestää aktiivisesti kässäkahviloita, näyttelyitä sekä erilaisia käsityötempauksia. Taru on toiminut aikaisemmin myös yhdistyksemme puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.
Kässäkahvilat järjestetään yhteistyössä Laitialan, Keski-Hollolan, ja Tennilän Marttojen kanssa. Kokoontumispaikka on joko Nuorisoseura Toivolan talolla Sairakkalassa tai Kukko-talolla Kukonkoivussa.
Kässämartta on vapaaehtoinen, joka toimii oman yhdistyksensä kädentaitoryhmän vetäjänä ja toiminnan vastaavana. Kässämartta on harrastaja, joka on kiinnostunut käsitöistä monipuolisesti ja on valmis kokeilemaan aina uutta. Kässämarttailu on harrastustoimintaa, jossa ei ole opettajaa ja oppilaita vaan opastus tapahtuu vertaisohjauskena – toinen toiseltaan oppien.
Lisätietoja kässämarttatoiminnasta saat Tarulta p.050-524 2337 tai taru.vartiainen@phnet.fi

Auli Susi ja Ulla Kaikkonen

Ulla Kaikkonen

Ulla Kaikkonen on yhdistyksemme KV-Martta.
Kansainväliset martat ovat kiinnostuneita kulttuureista, kotoutumisesta ja Marttojen kehitysyhteistyöstä. Kansainvälinen martta ottaa selvää, mitä Marttojen hankkeissa on meneillään. Hän kertoo oman ja muitten yhdistysten jäsenille ajankohtaista tietoa työstämme Kamerunissa, Etiopiassa ja Malawissa.

Laura Korkeila on yhdistyksemme Mediamartta ja edustajamme Marttapiirin hallituksessa.
Vapaaehtoiset mediamartat toimivat aktiivisesti oman marttapiirin yhdistysten tukena martat.fi:hin liittyvissä asioissa. Yhdistykset saavat heiltä tukea ja neuvoja yhdistyksen oman martat.fi-sivun ylläpitoon.
Lisätietoja mediamartoista ja piirin toiminnasta saat Lauralta p. 050-3006098

Puheenjohtaja
Auli Susi

Sihteeri ja hallituksen jäsen
Sanna Styrman

Rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen
Tiina Rönkkö

Hallituksen jäsenet
Eini Pöllänen
Minna Eronen
Ritva Tourneur
Sirkku Torvasti
Sirpa Laitinen
Terhi Mäenpää

Puheenjohtaja
Auli Susi

Sihteeri ja hallituksen jäsen
Sanna Styrman

Rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen
Tiina Rönkkö

Hallituksen jäsenet
Minna Eronen
Laura Korkeila
Sirkku Torvasti
Sirkka Tuominen

Puheenjohtaja
Auli Susi

Sihteeri
Sanna Styrman

Rahastonhoitaja
Tiina Rönkkö

Jäsenet
Irma Eerola
Jaana Juvonen
Arja Tolvanen
Sirkka Tuominen
Tiina Rönkkö
Laura Korkeila
Sirkku Torvasti
Sanna Styrman

Hatsina: Raila Jäämaa
Järventaus: Marja Ahonen
Kastari: Satu Pöllänen
Sairakkala: Seija Susi
Tenhiälä: Päivi Kykkänen
Toivola: Sirpa Kerppilä
Vihattu: Irma Eerola