Marttailtoja pidettiin kaikkiaan 37 kertaa eri aiheista ja niihin osallistui kerrallaan keskimäärin noin 15 marttaa. Kävimme näyttelyissä, teatterissa, keilaamassa ja pelaamassa minigolfia.  Meillä kävi luennoitsijoita, aiheina mm. jooga ja ikäkuulo, lisäksi meillä oli ruokamartan pitämät ruokaillat, koruilupaja,hyvinvointi-ilta, yrtti- ja puutarhaillat. Kävimme myös tutustumassa kuntokeskus Fressiin. Espoon Martat vierailivat meillä ja me vierailimma Eestimetsän Marttojen ja Soukan  Marttojen luona. Teimme erilaisia käsitöitä mm. kastesukkia 60 paria Kaskikappelissa kastettaville vauvoille, lasitöitä Riitan luona ja erilaisia askarteluja. Leivoimme ikäihmisten kerholle kahvipullaa viikottain. Maija vieraili ikäihmisten kerhossa kertoen puutarhanhoidosta. Pidimme joulumyyjäiset sekä kevät- ja joulujuhlan.

Hoidimme kirkkokahvituksen Soukan kappelissa ja kahvituksen Kauneimmat joululaulut – tilaisuudessa, jonka tuotto meni diakoniatyölle vähäosaisten perheiden tukemiseen. Meillä oli myös osallistuja piirin järjestämässä  ruokamarttakoulutuksessa. Joulumyyjäisistä saaduista tuotoista jaoimme stipendejä alueemme kolmelle koululle, yhteensä 7 stipendiä kädentaitoja opetelleille nuorille.
Teimme kevätretken Saukkolaan Riitan luokse.

Talous

Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista ja  myyjäisistä.
Yhdistyksen talous on vakaa.

Jäsenet ja jäsenhankinta

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 33, josta 1 toissijainen jäsen ja muut varsinaisia jäseniä. Yhdistyksestä erosi 4. Jäsenhankintaa toteutettiin myyjäisissä ja “suusta suuhun”- menetelmällä.

Toimintaryhmät

Varsinaisia erillisiä toimintaryhmiä ei yhdistyksellä ole. Ne kootaan tarvittaessa.

Hallinto ja toimihenkilöt

Puheenjohtajana toimi Tarja B. Hallitukseen kuuluivat Maija H (varapuheenjohtaja), Riitta Pu, Mia, Ulla-Riitta, Liisa ja Maritta. Rahastonhoitajana toimi Inga ja sihteerinä Marjatta. Hallitus kokoontui 2 kertaa. Toiminnantarkastajina toimi Riitta L-A ja Riitta Ro, varatoiminnantarkastajina Riitta Pe ja  Outi. Piirin kokousedustajana toimi Tarja B ja varaedustajana Maija H.  Espoolaisten Marttayhdistysten kokouksiin osallistuivat Tarja B,  Marjatta ja Riitta Pe.

Tiedotus

Toimintakalenteri lähetettiin kaikille jäsenille.  Vuosikokouksesta ilmoitimme päätöksen mukaisesti toimintakalenterissa. Myyjäisistä ilmoitimme mainoksilla eri paikoissa mm. kaupoissa, kirjastoissa  Latokaskiseuran nettisivuilla ja Essessä.

Muistamiset ja huomionosoitukset

“Vuoden latokaskelaiseksi martaksi” valittiin Riitta Pu.

30-vuotismerkin saivat Anja, Eija ja Leila. 20-vuotismerkin Marjatta.

Jaa sivu