Laukaan Marttojen historiaa

Marttapiiriliitto ilmoitti sanomalehdessä, että Laukaan Osuuspankin kokoushuoneessa on 5.11.1970 tilaisuus, jossa esitellään kuivia kukkia ja niistä tehtyjä kukkalaitteita. Tilaisuuteen tulleet 13 henkilöä olivat suostuvaisia Marttayhdistyksen perustamiseen.

Laukaan Marttojen perustavakokous pidettiin siis 5.11.1970. Kokoukseen osallistui perustajajäsenet  sekä Marttapiiriliiton puheenjohtaja Pirkko Ikonen, toiminnanjohtaja Pirkko Heinonen ja piiriliiton hallintoelimiin kuulunut emäntä Anni Peura Vatian Martoista.

Kokous päätti yksimielisesti perustaa Laukaan Martat yhdistyksen, jonka puheenjohtajaksi valittiin Saara Moilanen, sihteeriksi Maria Ahonen, varapuheenjohtajaksi Salme Riipinen ja rahastonhoitajaksi Aili Kuukkanen. Heidän lisäkseen johtokunnan jäseniksi valittiin Ritva Kuoppala, Ritva Vilpponen, Elli Mölsä ja Martta Kokko.

Kokouksessa päätettiin kokoontua kaksi kertaa kuukaudessa, ensimmäisen kerran 19.11.1970 seurakuntatalolla. Jäsenmaksuksi päätettiin 2 mk / henkilö.

Perustavassa kokouksessa kirjoitetussa pöytäkirjassa lukee: ” Ja näin olemme saanut sellaisen yhdistyksen tähän kirkonkylään, joka toimii kotien henkisen, siveellisen ja taloudellisen tason kohottamiseksi.”

 

Laukaan Martat 10 vuotta, historiikki Irja Arkela

Laukaan martat 20 vuotta, juhlaruno Aune Pöyhönen

Juhlahumua

Laukaan Marttojen historiaa 50-vuoden ajalta