Marttojen strategia 2017–2019:

Tehtävämme Kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja arjen hallinta.

Tulevaisuutemme Marttajärjestö on johtava arjen asiantuntija ja kasvava kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Järjestö on näkyvä yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Arvomme Avoimuus, Rohkeasti oma itsensä, Valintoja kestävään arkeen, Onnistumisen ja oppimisen iloa, Tehdään yhdessä.

Toiminnan tavoitteet 2017– 2019:

Lisäämme toimintaamme, vaikuttavuuttamme ja jäsenmääräämme. Vaikutamme erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin, tasa-arvoon sekä kestävään kehitykseen. Lisäämme kotityön arvostusta.

Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme nopeasti, joustavasti ja rohkeasti ihmisten tarpeisiin.

Tuemme yhtenäisellä ja valtakunnallisesti kattavalla ammatillisella kotitalousneuvonnallamme sekä laajalla vapaaehtoistoiminnallamme ihmisten hyvinvointia ja arjen hallintaa. Neuvontamme perustuu sekä henkilökohtaiseen kohtaamiseen että sähköisten palveluiden käyttöön.

Vahvistamme osaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toimintamme on kiinnostavaa ja merkityksellistä. Kehitämme järjestörakennetta ja olemme vahva kansalaisjärjestö, jolla on laaja koko Suomen kattava toimintaverkosto. Tarjoamme jäsenillemme osallistumista ja vaikuttamista tukevat yhdenmukaiset palvelut.

Edistämme kansainvälisellä toiminnallamme globaalia tietoisuutta sekä oikeudenmukaisuutta parantamalla erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja toimeentulomahdollisuuksia.

Jaa sivu