Hyvästä arjesta parempi maailma

Martat on kotien kestävän arjen ja kulutuksen osaajia – Martat on tulevien sukupolvien asialla. Martoissa ammattilaiset ja jäsenet tekevät yhdessä pieniä asioita isosti. Yhdenvertaisuus on martoille tärkeää.

 

TEHTÄVÄMME

Martat edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea.

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Tämä strategia vie Martat entistäkin vaikutusvaltaisempana ja merkityksellisempänä kestävän kehityksen sekä arjen asiantuntijana kohti 130. juhlavuottamme 2029.

ARVOMME

Yhdessä tekemisen ilo

Martat on rohkea ja vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä.

Martat muuttavat maailmaa tekemällä pieniä asioita isosti.

Marttailu on hauskaa!

Kestävät valinnat

Marttojen toiminnan lähtökohtana ovat ympäristölle, taloudelle ja terveydelle kestävät valinnat.

Avoimuus

Marttailu kuuluu kaikille. Neuvontamme ja tietomme on kaikille avointa. Toivotamme kaikki mukaan toimintaamme.

 

MARTTOJEN KÄYTTÄYTYMISESSÄ TULEE ESIIN SEN
PERSOONALLISUUDEN KOROSTETTAVAT OMINAISUUDET:

INNOSTAVUUS. Marttojen vies­tintä on aktivoivaa eikä toteavaa.

Martat innostaa aina osallistumaan, toimimaan ja liittymään jäseneksi.

VALPPAUS. Koska Martat tarkkai­lee maailmaa, se toimii nopeasti

reagoiden ajankohtaisiin asioihin.

AKTIIVISUUS. Martat osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kes­kusteluun ja muodostaa mielipiteitä yhteiskunnan tapahtumista sekä te­kee näkemyksensä mukaisia tekoja, jotka huomataan.

LÄMPÖ. Marttojen käyttäytyminen mediassa ja teoissa on aina

sydämellistä. Martoilla on suuri sydän ja se näkyy kaikissa sen toimissa.

MONIPUOLISUUS. Marttojen monipuolisuutta ja eritoten ammat­timaisuutta korostetaan ja tehdään tiettäväksi.

IDEALISMI. Yhdenvertaisuus, tulevat sukupolvet, kestävä arki ja kaikenlaisten kotien ja perheiden hyvinvointi ovat asioita, joita Martat uskaltaa ajaa äänekkäästi ja näkyväs­ti. Ja aina suurella sydämellä