Voikosken Marttakerho perustettiin Valkealan Marttayhdistyksen kerhona kesällä 1922. Voikosken Marttakerho päätti rekisteröityä vuonna 1957 ja otti nimekseen Mäntyharjun Mouhu-Voikosken Marttayhdistys ry, koska jäseniä oli sekä Valkealan että Mäntyharjun alueilta. Vuodesta 1988 on yhdistyksellä ollut sen nykyinen nimi Mouhu-Voikosken Marttayhdistys ry.

Valkealan Marttayhdistyksen neuvoja Lyyli Puujalka kävi Mouhulla kylässä tuolloin vuonna 1922 ja hänelle ilmoittautui kymmenen marttaa: opettajatar Hilma Haavila, rouvat Lyyli Töyrylä, Hilma Hämäläinen, Hilma Roitto, Hilda Halonen, Tyyne Riittinen sekä neidit Ester Hokkanen, Helvi Halonen, Saima Saarenpää ja Tilda Kääpä.

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Hilma Haavila ja hän toimikin puheenjohtajana aina vuoteen 1950 asti. Seuraavat viisi vuotta puheenjohtajana oli Sylvi Askola ja hänen jälkeensä Elsa Vesalainen yhdeksän vuotta. Seuraajat olivat Liisa Mouhu (6v), Annikki Mouhu (4v), Sirkka Mouhu (10v), Tarja Mäkelä (11v) ja Leila Roitto (3v). Vuonna 1999 puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Sirkka Mouhu ja hän johtikin yhdistystä vuoden 2016 loppuun saakka. Nykyinen puheenjohtaja Tarjamaarit Mäkelä aloitti pestinsä vuonna 2017 ja on siis yhdistyksen yhdeksäs puheenjohtaja.

Pitkäaikaisin sihteeri on ollut opettaja Helvi Aaltola, vuosina 1938-1963. Jäsenmäärä on enimmillään ollut 99, mutta vakiintunut nyt noin 50 marttaan.