Pankkilakimies Ulla Kivimäki Myrskylän Säästöpankista kävi kertomassa Myrskylän martoille 26.3.2018 edunvalvontavaltuutuksesta. Ulla Kivimäki painotti edunvalvontavaltuutuksen laatimista iästä riippumatta. Tässä lyhyesti ote martoille jaetusta esitteestä.

Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä voit etukäteen huolehtia siitä, että toinen hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tulevaisuudessa, jos oma toimintakykysi jostain syystä heikkenee. Edunvalvontavaltuutus voi tuntua kaukaiselta asialta, mutta se on järkevää ennakointia tulevaisuuden varalle.

Lisätietoja: Maistraatit, oikeusaputoimistot ja asianajajat.