Marttaliiton toiminnan kärjet vuodelle 2022:
– Luonnon monimuotoisuus kotipihoissa
– Vuoden 2022 teemana on kohtaaminen ja yhdenvertainen arki

Yhdistys pyrkii pitämään jäsenillat kuukausittain vallitsevan koronatilanteen huomioiden.
Jatkamme toimintaa Mannerheimin lastensuojeluliiton Orimattilan osaston, seurakunnan ja
kaupungin kanssa.
Yhteistyöhankkeista ja kahvitus tapahtumista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa.
Suunnitteilla junasukka-projekti seurakunnassa kastettaville vauvoille.

Jäsenille tarjotaan erilaisia aiheita Martta tapaamisissa.
Uusien jäsenien vastaanottamiseen kiinnitetään erityishuomiota.
Jäsenille tiedotetaan aktiivisesti piirin järjestämistä koulutuksista, joihin he voivat osallistua.

Yhdistyksen asioista tiedottaminen jatkuu entiseen tapaan sähköpostitse, tekstiviestein ja kirjeitse sekä Orimattilan Sanomien seurapalstaa ja Facebookia hyödyntäen.