Vuonna 1919 perustettiin Lapinlahden Marttayhdistys. Synnyinsanojen lausujana oli opettaja Katri Riikonen, lisäksi oli mukaana konsulentti Reetta Kivilahti ja rouvat Elenius ja Virkki, joka oli silloin Sakkolan Marttayhdistyksen puheenjohtaja. Kokous valitsi silloisen kerhon puheenjotahjan Maria Kyllästisen uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi. Jäseniä liittyi runsaasti ja ensimmäinen miesjäsen oli opettaja Antti Suni, siitä lähtien on yhdistyksessämme aina ollut myös miehiä jäseninä.

Toiminta alkoi Lapinlahdella vilkkaana, jatkuen aina talvisotaan asti, jolloin sota sen keskeytti, alkaen jälleen vilkastua kun saimme olla Sakkolassa vuoteen 1944, jolloin oli taas lähdettävä evakkoon. Nyt oli jäsenistö niin hajallaan, että vain muutama kokoontuminen pidettiin vuoteen 1947 mennessä, jolloin elämä taas selkiintyi ja suuri osa jäsenistä oli siirtynyt Punkalaitumelle.

Ensimmäisessä vuosikokouksessa joulukuussa 1947 oli paikalla peräti 34 jäsentä ja toiminta käynnistettiin uudelleen. Toiminta vilkastui ja 1949 liityttiin siirto-marttojen Eteläisen Piiriliiton alaisuuteen, hyväksyttiin säännöt sekä päätettiin jatkaa Sakkolan Lapinlahden Marttayhdistys ry nimisenä järjestönä, jonka kotipaikka on Punkalaidun.Vuonna 1951 yhdistyksemme liittyi Hämeen-Satakunnan Marttapiiriliittoon. Kesällä 1952 perustetuun Satakunnan Marttapiiriliittoon liityimme 1953 ja samalla yhdistyksen nimeksi muutettiin Oriniemen Marttayhdistys ry. Nykyisen nimemme Oriniemen Martat ry saimme vuonna 2007 sääntöuudistuksen yhteydessä.

Tähä on tultu

Nykyisin  satavuotiaana olemme erittäin vireästi toimiva yhdistys. Jäseniä on 64, joista puolet aktiiveja. Toiintaamme kuuluu Martta-illat jäsenten kutsumina, usein heidän kodeissaan, talviaikaan suunnilleen kaksi kertaa kuussa. Kokoontumisissa aina jokin ajankohtainen aihe. Järjestämme ruokakursseja jäsenille sekä nuorille että maahanmuuttajille. Lokakuussa olemme järjestäneet puuropäivän saurakuntatalolla joka vuosi vuodesta 1997 lähtien ja perinne jatkuu edelleen.Jäsenille järjestetään monenlaista virkistystoimintaa kuten retkiä, ulkoilupäiviä ja pikkujoulut. Pääasiallinen varainhankintakeino meillä on elokuussa toripäivinä pitämämme lettuteltta.Yhteityötä teemme voimavarojemme puitteissa muiden Punkalaitumelaisten yhdistysten ja seurakunnan kanssa.

Jaa sivu