Rannankylän Martat ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

YLEISTÄ

Vuonna 2019 valtakunnallinen Marttajärjestö täyttää 120 vuotta. Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen ”Hyvä arki kuuluu kaikille”. Juhlavuonna tarjoamme neuvontaa, oppia ja yhdessä tekemistä niille, jotka jo osaavat ja heille, jotka haluavat oppia lisää. Autamme erityisesti heitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea arkeensa.
Vuodella on neljä painopistettä:
 1. Juhlitaan yhdessä
Marttajärjestön juhlavuosi korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Yhdessä tekeminen on myös marttailtojen / marttatapaamisten keskiössä.
 1. Marttatoiminnan vaikuttavuus ja martat vaikuttajina
Marttayhdistyksemme ja sen jäsenet vaikuttavat omalta osaltaan ihmisten arjessa.
 1. Jokaisessa on marttaa
Kutsumme kaikki mukaan juhlimaan ja kannustamme löytämään sisäisen martan. Juhlavuonna marttatoimintaa tehdään näkyväksi. Hankimme uusia jäseniä. Toiminta on avointa ja kiinnostavaa.
 1. Kestävä arki
Kestävä arki on hyvää, terveellistä, edullista ja turvallista ruokaa sekä valintoja, jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön sekä lähellä että kaukana elävien hyvinvointiin. Edistämme suomalaista ruokakulttuuria. Osallistumme Marttojen valtakunnallisiin teemoihin soveltaen asioita oman paikkakunnan tarpeisiin.

TOIMINTA

Yhdistyksen vahvuus on sen jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Kuuntelemme yhdistyksen jäseniä toiminnan suunnittelussa.
Tavoitteet
 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy kiinnostavaa ja innostavaa toimintaa jäsenille.
 • Marttayhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
 • Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa. Mukaan tulee uusia jäseniä ja eronneiden määrä ei kasva nykyisestään.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön yhteiset teemat ja tapahtumat soveltaen niitä oman paikkakunnan olosuhteisiin.
Toimenpiteet
 • Yhdistyksellä on marttailtoja / marttatapaamisia, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
 • Käsityöt; Marttojen valtakunnallisessa juhlavuoden käsityötempauksessa tehdään villasukkia ensimmäisen lapsensa saaville äideille. Rannankylän Martat neulovat sukkia kaikille äideille, jotka saavat pienokaisen tänä vuonna. Neulomme sukkia myös isille, vastasyntyneille vauvoille ja vähän isommille lapsille. Valmiit sukat viemme Pielaveden neuvolaan jaettavaksi perheille. Neulomme sukkia myös muille tarvitseville mm. vanhuksille hoitolaitoksissa.
 • Muut kädentaidot; Järjestämme Risukurssin ja mahdollisesti muitakin kursseja.
 • Puutarha, kodinhoito; Tutustumme Bokashi kompostointitapaan.
 • Yhdistys järjestää tapahtuman valtakunnallisena sienipäivänä 31.8. tai siitä alkavalla sieniviikolla esim. sienikurssin.
 • Järjestämme myös muuta koulutusta tarpeen mukaan esim. digikurssin.
 • Yhdistys osallistuu paikkakunnan muiden marttayhdistysten kanssa Maailman suurimpaan marttailtaan 31.1.
 • Järjestämme yhteisiä retkiä esim. teatteriretken ja puutarharetken.
 • Kesällä yhdistyksemme järjestää kunnan asukkaille ja kesävieraille Perinnepäivän Pielaveden Kotiseutumuseolla. Perinnepäivä edellyttää yhdistyksen jäseniltä runsasta vapaaehtoistoimintaa, yhdessä tekemistä.
 • Joulukuussa olemme muiden kädentaitajien kanssa mukana Joulupuodissa.
 • Marras-joulukuussa kutsumme jäseniä jäseniltaan ja joulukahville suunnittelemaan seuraavan vuoden toimintaa. Joulukuussa on jäsenten yhteinen jouluruokailu, johon myös puolisoilla on mahdollisuus osallistua.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tai yhdistystapaamisiin.
 • Yhteistyöhankkeista ja kahvitustapahtumista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa.
 • Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut.

TALOUS

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa. Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia. Taloudesta raportoidaan hallitukselle sovitulla jaksotuksella.
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista sekä kahvitus- ja myyjäistuotoista.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja voimme maksaa osan jäsenten retki- ja teatterimatkakuluista. Hallitus päättää myös, mihin paikalliseen kohteeseen voisimme tehdä rahalahjoituksen.

JÄSENET JA JÄSENHANKINTA

Jäsenille tarjotaan erilaisia aiheita marttailloissa / marttatapaamisissa. Painotamme käsillä tekemistä, ruoanlaittoa ja puutarhanhoitoa. Kuuntelemmme jäsenten toiveita ja tarpeita. Jäsenhankinta on osa koko vuoden toimintaa ja sen kehittymistä seurataan hallituksen kokouksissa.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

Hallitus päättää vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan toimihenkilöistä ja heidän  työnjaosta. Vuoden mittaan sovitaan ketkä osallistuvat eri tapahtumien järjestämiseen vapaaehtoistoimijoina.

TIEDOTUS

Pääasiallinen tiedotus tapahtuu kotisivuilla ja Facebookissa sekä Pielavesi-Keitele lehdessä. Tapahtumista ilmoitellaan Pielavesi-Keitele lehden muistiopalstalla. Pielavesi-Keitele lehteä pyydetään mukaan yhdistyksen tapahtumiin ja heille tarjotaan aineistoa yhdistyksen toiminnasta. Alkuvuodesta lähetetään kaikille jäsenille toimintakalenteri kirjeenä tai sähköpostilla. Vuoden aikana voidaan jäsenille lähettää myös muita jäsenkirjeitä.

YHTEISTYÖ

Yhteistyötä teemme marttapiirin, muiden marttayhdistysten, järjestöjen, palvelutalon, kansalaisopiston, kunnan ja seurakunnan kanssa. Yhteistyöhankkeista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa, jolloin voidaan arvioida riittääkö tekijöitä ja missä laajuudessa lähdetään mukaan.
Rannankylän Martat ry:n hallitus
Jaa sivu