Rannankylän Martat ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 
Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Teemme arjen tekoja huomista varten. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan.
Vuosi 2022 on marttajärjestön strategiakauden kolmas vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

 

VUODEN 2022 TEEMA ON KOHTAAMINEN JA YHDENVERTAINEN ARKI
Meistä jokaisen elämä on täynnä kohtaamisia: työssä, kotona, vapaa-ajalla, kaupassa ja kadulla. Marttatoiminnan ydin on kohtaamisissa, yhdessä tekemisessä ja yhdessä oppimisessa. Haluamme kokea olevamme osa yhteisöä ja toisillemme läsnä. Koronaepidemian hellittäessä kohtaamisten voima on valtava. Aidolla, empaattisella kohtaamisella voi rakentaa paljon hyvää.
Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia niin yhdistyksissä kuin ammatillisessa neuvonnassakin. Hyväksyvä ja arvostava katse, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä näkeminen ja kuuleminen ovat kohtaamisen avaimia. Tänä vuonna kannustamme kiinnittämään kohtaamiseen erityistä huomiota.
Keskeistä on yhdessä tekeminen iästä, sukupuolesta ja muusta taustasta riippumatta. Haluamme, että yhdenvertainen kohtelu ja yhdenvertainen kohtaaminen ovat marttatoiminnan ytimessä. Kerromme, että marttailu kuuluu kaikille.

 

INNOSTAVAA JA KIINNOSTAVAA MARTTATOIMINTAA
Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen ilo. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.
  
Tavoitteet
 • Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi.
 • Koronaepidemian helpottaessa ja ihmisten suunnitellessa vapaa-aikaansa uudenlaisista lähtökohdista, marttatoiminta koetaan mielekkäänä harrastuksena ja yhteisönä, johon halutaan tulla mukaan.
 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Yhdistysten toimintakulttuuri on avoin, vieraanvarainen ja yhdenvertaisuutta vaaliva. Toimintaan on helppo tulla mukaan ja jokaiselle löytyy oma tapa olla martta.
 • Yhdistyksen toiminnassa opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.
Toimenpiteet
 • Yhdistyksellä on marttailtoja / marttatapaamisia, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
 • Ruoka, puutarha, käsityöt.
 • Hyvinvointi ja liikunta.
 • Kulttuuri
 • Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin tai Marttaliiton järjestämään koulutukseen, toiminnansuunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen.
 • Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut. Yhdistys päivittää säännöllisesti kotisivujaan Martat.fi-sivuilla ja linkittää niille ja Martat.fi-sivuille sosiaalisen median päivityksissään.
 • Kasvisruokakurssi yhdistyksen jäsenille.
 • Muistoja kylän raitilta. Jatketaan viime vuonna toteutettujen Marttakävelyjen, askeleita kylän raitilla teemaa eli omien muistojen kertomista Pielaveden kirkonkylän rakennuksista, asukkaista ja elämästä sanoin ja kuvin. Kaikille avoin.
 • Kävellään yhdessä. Ulkoilua ja yhdessä olemista. Järjestämme useamman tällaisen tapahtuman.
 • Marttakävely, askeleita kylän raitilla. Yksi tai useampi tapahtuma. Kuljemme eri reittejä. Kävellään, kerrottaan omia muistoja Pielaveden kirkonkylän rakennuksista, asukkaista ja elämästä.
 • Yhden illan Monimuotoinen kotipiha. Kaikille avoin, ei ennakkoon ilmoittautumista. Järjestäjänä Rannankylän Martat sekä Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto.
 • Marttatapaaminen Säviän laavulla / kuntoportailla Säviän Marttojen kanssa.
 • Toripäivä kesäkuussa.
 • Lettujen paistaminen Pielakodissa Säviän Marttojen kanssa. Juhannusviikolla. Sään salliessa vanhusten ulkoilutusta Pielakodin sisäpihalla.
 • Puutarharetki kauemmaksi ja / tai puutarharetkiä lähialueille kesällä.
 • Pitsailta satamassa heinäkuussa. Yhdistys tarjoaa sen kunniajäsenille, yhdistyksen toimihenkilöille, tänä vuonna yhdistyksen talkoolaisina / vapaaehtoistyössä toimineille. Muut ruokailijat maksavat itse pitsansa.
 • Perinnepäivä Kotiseutumuseolla 23.7.
 • Luontoretki Rillankivi, Kirkkosaari.
 • Taitokeskus Pumpuliinan kurssi syksyllä.
 • Jäsenilta ja joulukahvit Suunnitellaan vuoden 2023 toimintaa.
 • Jouluruokailu joulukuussa ennen itsenäisyyspäivää. Rannankylän Martat täyttää tänä vuonna 105 vuotta. Yhdistys tarjoaa sen kunniaksi jouluruoan yhdistyksen jäsenille.
 • Joulukuussa Leivotaan yhdessä kahvikakkuja yhtenä päivänä järjestettävään Joulupuotiin.
 
 • Toimintaa lapsille ja perheille. Työryhmä on valittu suunnittelemaan toimintaa.

 

 • Sukkien ja lapasten neulominen:
 • Otamme vastaan neulottuja sukkia ja lapasia.Tänä vuonna neulomme jälleen villasukkia lahjoitettavaksi syksyllä Pielaveden Pelastakaa lapset ry:n ja sosiaalitoimen kautta vähävaraisten perheiden joulupaketteihin. Erityisesti toivotaan neulottavan miesten ja isojen poikien sukkia sekä naisille isompia sukkia (nro 40 ja isompia). Myös muille perheenjäsenille saa neuloa. Tosin vauvojen sukkia meillä on jo riittävästi. Lasten lapasiakin voi neuloa.
 • Pielakotiin ja Ilonakotiin voisimme viedä villasukkia, joissa on leveämpi lesti ja väljä sukanvarsi.
 • Sukkia voidaan myös myydä yhdistyksen toiminnan hyväksi.
 
TALOUS MAHDOLLISTAA TOIMINNAN
Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa. Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia. Taloudesta raportoidaan hallitukselle sovitulla jaksotuksella.
Yhdistyksen tulot koostuvat, kahvitus- ja myyntitapahtumien tuotoista sekä Marttaliiton jäsenmaksupalautuksista. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.
Marttajärjestö korostaa tapahtumien ja vapaaehtoistuntien kirjaamista eli tilastointia, joka on jo nyt tehty hyvin yhdistyksessämme. Näin jatketaan edelleen.

 

JÄSENET JA JÄSENHANKINTA
Jäsenille tarjotaan erilaisia aiheita marttailloissa / marttatapaamisissa. Painotamme käsillä tekemistä, ruoanlaittoa, puutarhanhoitoa ja ulkoilua. Kuuntelemme jäsenten toiveita ja tarpeita.
Jäsenhankinta on osa koko vuoden toimintaa ja sen kehittymistä seurataan hallituksen kokouksissa. Hallituksessa myös mietitään, miten voitaisiin tukea yhdistyksen uusia jäseniä jäsenyyden alussa.
Pielavedellä väestön ikääntyminen ja kunnasta poismuuttaminen sekä sen seurauksena marttatoiminnasta poisjääminen vaikuttavat ilman muuta jäsenmäärän kehitykseen.
 
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Hallitus päättää vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan toimihenkilöistä ja heidän työnjaosta. Vuoden mittaan sovitaan ketkä yhdistyksen jäsenet osallistuvat eri tapahtumien järjestämiseen vapaaehtoistoimijoina.
 
TIEDOTUS
Pääasiallinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivulla sekä Pielavesi-Keitele lehdessä. Tapahtumista ilmoitellaan Pielavesi-Keitele lehden ”seurat ja järjestöt” palstalla. Pielavesi-Keitele lehteä pyydetään mukaan yhdistyksen tapahtumiin ja heille tarjotaan aineistoa yhdistyksen toiminnasta. Keväällä lähetetään kaikille jäsenille toimintakalenteri kirjeenä tai sähköpostilla. Vuoden  aikana voidaan jäsenille tiedottaa yhdistyksen asioista myös muutoin esim. sähköpostitse tai tekstiviestein.
 
YHTEISTYÖ
Yhteistyötä teemme Marttaliiton, marttapiirien, muiden marttayhdistysten, paikkakunnan yritysten ja järjestöjen, palvelutalon, kansalaisopiston, koulujen, kunnan ja seurakunnan kanssa. Yhteistyöhankkeista ja kahvituksista päätetään tapauskohtaisesti, jolloin voidaan arvioida riittääkö tekijöitä ja missä laajuudessa lähdetään mukaan.
Rannankylän Martat ry:n hallitus