Rannankylän Martat ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 

YLEISTÄ

Edelleen tunnuslauseena on ”hyvä arki kuuluu kaikille”. Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Toimintamme vahvistaa tulevaisuustaitoja ja elinikäistä oppimista. Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka itselle ovat elämässä tärkeitä.
Vuosi 2020 on marttajärjestön uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi. Suuntaamme toimintaamme vastaamaan strategiamme lupauksia ja valittuja tavoitteita. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

 

Vuoden 2020 painopisteet

Martat tekevät arjen tekoja huomista varten
Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Martat ovat muutoksen tekijöitä.
Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia
Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.
Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia
Voimaannutamme ja tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

 

TOIMINTA

Yhdistyksen vahvuus on jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana.
Tavoitteet
  • Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi.
  • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
  • Yhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
  • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön uuden strategian sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat soveltaen niitä oman paikkakunnan tarpeisiin.
Toimenpiteet
Yhdistyksellä on marttailtoja / marttatapaamisia, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
  • Ruoka; tehdään yhdessä myyntiin ruokaa, karjalanpiirakoita ja leivonnaisia
  • Kodin paloturvallisuus
  • Käsityöt, käden taidot; lankojen värjäys ja Käsityökeskus Pumpuliinan kurssi
  • Vierailuja muurinpohjalettujen paistamisen merkeissä paikkakunnan hoitolaitoksiin
  • Hyvinvointi; henkinen hyvinvointi – tehdään asioita yhdessä, fyysinen hyvinvointi esim. jalkojen hoito
Yhdistys osallistuu marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurin marttailta ystäville 13.2. Martat kokoontuvat samana päivänä eri puolilla Suomea, kun järjestyksessään toinen Maailman suurin marttailta kutsuu martat koolle yhdessä ystäviensä kanssa. Tapahtuman tavoitteena on innostaa uusia ihmisiä mukaan marttoihin. Pielavedellä tämä marttailta on paikkakunnan neljän marttayhdistyksen yhteinen.
Rannankylän martat kertovat entisajan elämästä eri tavoin Rannankylän koulun oppilaille helmikuun perinneviikolla.
Yhdistys on mukana järjestämässä yhteistä leivontatahtumaa ikääntyville ja lapsille kunnan vanhustenhuollon kanssa. Tapahtuma mahdollistaa eri sukupolviin kuuluvien kohtaamisen ja yhdessä tekemisen ilon.
Maaliskuussa omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on esillä Jalkojenhoitoillassa. Kädentaitoja kartutamme Käsityökeskus Pumpuliinalta ostettavalla kurssilla.
Touko – kesäkuussa paistamme muuripohjalettuja vanhuksille, vammaisille ja lapsille.
Järjestämme yhteisen puutarharetken kesällä.
Heinäkuussa järjestämme kunnan asukkaille ja kesävieraille Perinnepäivän Pielaveden Kotiseutumuseolla yhdessä kunnan kanssa. Perinnepäivä edellyttää yhdistyksen jäseniltä runsasta vapaaehtoistoimintaa, yhdessä tekemistä.
Alkusyksystä värjäämme lankoja ja järjestämme illan aiheena kodin paloturvallisuus.
Marraskuussa kutsumme jäseniä jäseniltaan ja joulukahville suunnittelemaan seuraavan vuoden toimintaa. Teemme myös yhdessä leivonnaisia Joulupuotiin.
Joulukuussa on jäsenten yhteinen jouluruokailu, johon myös puolisoilla on mahdollisuus osallistua, ja pidämme jälleen yhden päivän Joulupuodin, mahdollisesti yhdessä muiden kädentaitajien kanssa.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tai yhdistystapaamisiin.
RANNANKYLÄN MARTAT KÄSITYÖTEMPAUS:
Vuoden 2020 aikana Rannankylän Martat neulovat sukkia, jotka annetaan Pelastakaa Lapset ry:n Pielaveden osaston kautta paikkakunnan vähävaraisille perheille. Sukkia neulotaan eri ikäisille lapsille ja nuorille sekä perheiden äideille ja isille. Äideille ja nuorille voi neuloa myös lapasia. Neulomme sukkia myös muille tarvitseville mm. vanhuksille hoitolaitoksissa.

 

Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut ja Facebook-sivut.

 

Yhdistys päättää uusien sääntöjen käyttöön ottamisesta helmikuun vuosikokouksessa.

 

TALOUS

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa. Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia. Taloudesta raportoidaan hallitukselle sovitulla jaksotuksella.
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista sekä kahvitus-, puurotarjoilu-  ja myyjäistuotoista.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Hallitus päättää, mihin paikalliseen kohteeseen voisimme tehdä rahalahjoituksen.
Marttajärjestö korostaa vapaaehtoistuntien kirjaamista eli tilastointia, joka on jo nyt tehty hyvin yhdistyksessämme. Näin jatketaan edelleen.

JÄSENET JA JÄSENHANKINTA

Jäsenille tarjotaan erilaisia aiheita marttailloissa / marttatapaamisissa. Painotamme käsillä tekemistä, ruoanlaittoa ja puutarhanhoitoa. Kuuntelemme jäsenten toiveita ja tarpeita. Jäsenhankinta on osa koko vuoden toimintaa ja sen kehittymistä seurataan hallituksen kokouksissa. Pielavedellä väestön ikääntyminen ja kunnasta poismuuttaminen sekä sen seurauksena marttatoiminnasta poisjääminen vaikuttavat ilman muuta jäsenmäärän kehitykseen.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

Hallitus päättää vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan toimihenkilöistä ja heidän työnjaosta. Vuoden mittaan sovitaan ketkä osallistuvat eri tapahtumien järjestämiseen vapaaehtoistoimijoina.

TIEDOTUS

Pääasiallinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivulla sekä Pielavesi-Keitele lehdessä. Tapahtumista ilmoitellaan Pielavesi-Keitele lehden ”seurat ja järjestöt” palstalta. Pielavesi-Keitele lehteä pyydetään mukaan yhdistyksen tapahtumiin ja heille tarjotaan aineistoa yhdistyksen toiminnasta. Alkuvuodesta lähetetään kaikille jäsenille toimintakalenteri kirjeenä tai sähköpostilla. Vuoden aikana voidaan jäsenille lähettää myös muita jäsenkirjeitä.

YHTEISTYÖ

Yhteistyötä teemme marttapiirin, muiden marttayhdistysten, järjestöjen, paikkakunnan yritysten, palvelutalon, kansalaisopiston, kunnan ja seurakunnan kanssa. Yhteistyöhankkeista ja kahvituksista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa, jolloin voidaan arvioida riittääkö tekijöitä ja missä laajuudessa lähdetään mukaan.

 

Rannankylän Martat ry:n hallitus