Vuosikokous teki seuraavia  henkilövalintoja 21.1.2020
yhdistyksen puheenjohtaja  Ilona Suppanen, p. 0400 196161

Hallituksessa
Jaana Fedotoff,
Katja-Leena Heikkilä
Anna-Maija Horneman
Suvi Ilvesviita
Tarja Savela,
Noora Tuisku

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 3.2. 2020 Jaanasta tuli varapuheenjohtaja ja Tarjasta sihteeri.

Rotuaarin marttojen sähköpostiosoite: martta.rotuaari@gmail.com