Toiminta pähkinänkuoressa

Saarijärven Martat ry:n vuosikokous 2022 pidetttiin 29.3.2022 Kehrän Olotilassa, Kauppakatu 8, 2. krs.  Kokouksessa mm. vahvistettiin alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja toimintakalenteri, jota toteutetaan koronatilanne huomioon ottaen.
Vuoden 2023 toimintaa on jo alustavasti valmisteltu hallituksen kokouksessa.  Tapahtumakalenteriin on lisätty alkuvuoden tapahtumatietoja.

Vuodelle 2022 suunniteltu tapahtumakalenteri on nyt nähtävissä omalla sivulla.

Saarijärven Martat ry on aktiivinen keskisuomalainen yhdistys, joka on toiminut jo 106 vuotta.  Yhdistyksessä oli vuoden 2021 lopussa 151 jäsentä. Se on jäsenmäärältään yksi Keski-Suomen suurimmista marttayhdistyksistä.

Yhdistyksen toimintaan keskeisenä osana kuuluvat marttaillat, retket ja tutustumiset sekä ulkopuolisille järjestetyt kahvitukset ym. tilaisuudet. Toiminnasta sovitaan yhdistyksen hallituksessa jäsenistölle avoimessa suunnitteluillassa koottujen toiveiden pohjalta.  Vuonna 2021 toimintaa voitiin koronasta huolimatta toteuttaa selvästi paremmin kuin edellisenä vuonna. Tutustu vuoden 2021 toimintakertomukseen.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10 jäsentä sekä ulkopuolisina rahastonhoitaja ja sihteeri. Sihteerinä jatkaa nyt hallituksen ulkopuolelta Kirsi-Maria Leuhu. Tehtäviä on jaettu toiminnan eri alueille osallistujien kiinnostusten mukaan. Vuoden 2022 hallitus ja keskeiset toimijat sekä näiden yhteystiedot ilmenevät omalta sivulta.

Valtakunnallisesti marttojen toimintaa ohjaa Marttaliitto. Tutustu marttatoiminnalle laadittuun strategiaan vuodesta 2020 eteenpäin.

Vuodesta 2021 alkaen marttojen toiminnan mottona on Hyvästä arjesta parempi maailma. Marttatoiminnan arvoja on kirkastettu ja mielikuvaa martoista on vahvistettu viestintää varten päivittämällä Marttaliiton brändi-ilmettä. Keskeisiä martoissa arvostettavia ominaisuuksia ovat mm. innostavuus, valppaus ja positiivisuus. Vuoden 2022 teemana on Kohtaamiset ja yhdenvertainen arki.  Tutustu uuteen brändi- ja strategiaesitteeseen.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja Satu Iso-Ahola, saarijarvenmartat(at)gmail.com, puh. 040 1281 481
Sihteeri Kirsi-Maria Leuhu, leuhu(at)leuhu.fi, puh. 041 3101 459
saarijarvenmartat(at)gmail.com