Toiminta pähkinänkuoressa

Saarijärven Marttojen vuosikokous pidettiin 22.3.2021. Siellä vahvistettiin vuoden toimintasuunnitelma, jota toteutetaan koronatilanne huomioon ottaen.

Tapahtumakalenteri on nähtävissä omalla sivulla.

Saarijärven Martat ry on aktiivinen keskisuomalainen yhdistys, joka on toiminut jo 105 vuotta.  Yhdistyksessä oli vuoden 2020 lopussa 154 jäsentä. Se on jäsenmäärältään yksi Keski-Suomen suurimmista marttayhdistyksistä.

Yhdistyksen toimintaan keskeisenä osana kuuluvat marttaillat, retket ja tutustumiset sekä ulkopuolisille järjestetyt kahvitukset ym. tilaisuudet. Toiminnasta sovitaan yhdistyksen hallituksessa.  Vuoden 2020 toiminta supistui minimiin koronapandemian vuoksi. Tutustu vuoden 2020 toimintakertomukseen.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10 jäsentä sekä ulkopuolisina rahastonhoitaja ja sihteeri. Sihteerinä jatkaa nyt hallituksen ulkopuolelta Kirsi-Maria Leuhu. Tehtäviä on jaettu toiminnan eri alueille osallistujien kiinnostusten mukaan. Vuoden 2021 hallitus ja keskeiset toimijat sekä näiden yhteystiedot ilmenevät omalta sivulta.

Valtakunnallisesti marttojen toimintaa ohjaa Marttaliitto. Tutustu marttatoiminnalle laadittuun strategiaan vuodesta 2020 eteenpäin.

Vuodesta 2021 alkaen marttojen toiminnan mottona on Hyvästä arjesta parempi maailma. Marttatoiminnan arvoja on kirkastettu ja mielikuvaa martoista on vahvistettu viestintää varten päivittämällä Marttaliiton brändi-ilmettä. Keskeisiä martoissa arvostettavia ominaisuuksia ovat mm. innostavuus, valppaus ja positiivisuus.  Tutustu uuteen brändi- ja strategiaesitteeseen.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja Satu Iso-Ahola, saarijarvenmartat(at)gmail.com, puh. 040 1281 481
Sihteeri Kirsi-Maria Leuhu, leuhu(at)leuhu.fi, puh. 041 3101 459
saarijarvenmartat(at)gmail.com