1.1.2023 lähtien kotisivut löytyvät oasoitteesta: https://savianmartat.marttayhdistys.fi/

Säviän Marttayhdistys toteuttaa valtakunnallisia teemoja sopivissa tilanteissa omassa toiminnassaan.

Naisten tasa-arvon edistäminen on ollut martoille aina tärkeää, mutta olemme korostaneet, että taidot tuovat tasa-arvoa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan piiriliiton järjestämille kursseille ja retkille. Tilaisuudet pyritään tekemään houkutteleviksi uusille ihmisille ja samalla tutustutetaan heitä marttatoimintaan.

Yhteistoimintaa tehdään eri sidosryhmien kanssa. Tulevaisuuteen olemme panostanee toimimalla Säviän koulun kummimarttoina. Pidämme 0-2 luokille pikkukokkikursseja ja keväisin jaamme Säviän koulun oppilaille stipendejä.

Martta tapaamiset  sovitusti, toistemme kotona.

Säviän Martoilla on facebook -sivut ja kotisivut . Kotisivuilta liity jäseneksi kaavake. Otamme mielellään uusia Marttajäseniä.

Puheenjohtajan sähköpostiosoite: sanneli.niskanen(at)gmail.com