Säviän Marttayhdistys toteuttaa valtakunnallisia teemoja sopivissa tilanteissa omassa toiminnassaan.

Naisten tasa-arvon edistäminen on ollut martoille aina tärkeää, mutta olemme korostaneet, että taidot tuovat tasa-arvoa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan piiriliiton järjestämille kursseille ja retkille. Tilaisuudet pyritään tekemään houkutteleviksi uusille ihmisille ja samalla tutustutetaan heitä marttatoimintaan.

Yhteistoimintaa tehdään eri sidosryhmien kanssa. Tulevaisuuteen on panostettu järjestämällä pikkukokkikursseja ja jakamalla 2 kappaletta stipendejä keväällä yläasteen kotitaloutta opiskeleville nuorille.

Martta tapaamiset  sovitusti, toistemme kotona.

Säviän Martoilla on facebook -sivut, kotisivut  päivityksen alla. Kotisivuilta liity jäseneksi kaavake. Otamme mielellään uusia Marttajäseniä.

Puheenjohtajan sähköpostiosoite: sanneli.niskanen(at)gmail.com