Toimintakertomus vuodesta 2020

 

Yleistä

Vuosi 2020 oli maailmanlaajuisesti erikoinen ja rajoitti monin tavoin kaikkia
sosiaalisia tapahtumia. Tämä näkyi myös meidän yhdistyksen toiminnassa.
Marttojen vuoden teemana oli: Hyvä arki kuuluu kaikille. Erilaisia tapahtumia
järjestettiin kuitenkin miltei joka kuukausi, lukuun ottamatta hieman normaalia
pidempää kesätaukoa touko-heinäkuussa. Lisäksi joulukuussa pidimme tapaamisissa
taukoa Covid-19 -taudin leviämisen välttämiseksi.
Aktiivisia jäseniä marttailloissa oli keskimäärin 2-20 / ilta, poikkeuksena
toiminnansuunnitteluilta jossa oli 30 ja Maailman suurin marttailta, jossa osallistujia
oli 60.
Olimme ehkä hiukan liiankin varovaisia kokoontumaan vuoden 2020 aikana koronan
uhan vuoksi, mutta halusimme varmistaa jäsentemme turvallisuuden.

 

Toiminta

Marttailtoja pidettiin kaikkiaan 28 kertaa eri aiheilla (luettelo päivämääristä ja
aiheista  liitteenä) ja niihin osallistui 270 marttaa.

 

Talous

Yhdistyksen tulot vuonna 2020 muodostuivat jäsenmaksupalautuksista. Myyjäisiä
emme voineet järjestää koronapandemian vuoksi.

 

Jäsenet

Yhdistyksessä oli jäseniä vuoden 2020 lopussa yhteensä 74. Lisäystä edelliseen
vuoteen oli 18. Uusien jäsenten määrään vaikutti positiivisesti ainakin toisen
paikallisen yhdistyksen toiminnan loppuminen, mutta varsinaista aktiivista
jäsenhankintaa emme voineet juurikaan tehdä.

 

Yhdistyksen toimintaryhmä

Yhdistyksellä on 1 toimintaryhmä: Kässämartat.  Kässämarttojen vetäjänä toimii
Leena Huhta-Kahma. Ryhmä kokoontui vuoden aikana 7 kertaa  käsityö-iltoihin.

 

Hallinto ja toimihenkilöt

Puheenjohtajana toimi Anne Hautamäki ja varapuheenjohtajana  Eija Knuuttila.
Hallitukseen kuuluivat Raija Vanhamäki, Ritva Ämmälä, Laura Hytinkoski, Maija-Liisa
Pihlaja, Mari Haapaniemi, Tanja Salo ja Tarja Hytinkoski (sihteeri).
Toiminnantarkastajana toimi Sirkka Iso-Oja. Varatoiminnantarkastajana oli Aira
Vaisto. Rahastonhoitajana toimi Essi Kumpulainen.  Hallitus kokoontui viisi kertaa.

 

Tiedotus

Toimintasuunnitelma ja mahdolliset muutokset lähetettiin jäsenille sekä WhatsApp-
sovelluksella että sähköpostilla.

 

Arvio tulevasta toiminnasta

Toiminnassa ei ole havaittavissa suuria muutoksia, pyrimme järjestämään toimintaa
turvasäännökset huomioiden ja ohjeita tarkasti seuraten.
Jäsenmäärä on kehittynyt suotuisasti, ja se takaa osaltaan taloutta. Jäsenhankintaan
panostetaan  tulevina vuosina ja sillä saadaan myös lisää toimijoita.