YLEISTÄ MARTOISTA

Hyvä arki kuuluu kaikille

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Toimintamme vahvistaa tulevaisuustaitoja ja elinikäistä oppimista. Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka itselle ovat elämässä tärkeitä.

Vuosi 2020 on marttajärjestön uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi. Suuntaamme toimintaamme vastaamaan strategiamme lupauksia ja valittuja tavoitteita. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2020 painopisteet

Martat tekevät arjen tekoja huomista varten

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Martat ovat muutoksen tekijöitä.

Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia

Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia

Voimaannutamme ja tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

SELKIEN MARTTOJEN TOIMINTA 2020

Yhdistyksen vahvuus on jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Selkien Martat ottavat uudet säännöt käyttöön.

Vuoden 2020 toiminta

  • Kevät 2020 kerran kuussa Selkien päiväkahvit (kaikille avoin ja ilmainen paikka tulla viettämään aika)
  • Kulttuuriretket (kesäteatteri)
  • Luontoretki
  • Sinkkolan retki koko perheelle
  • Eläinten hoito tai vastaava yhteistyössä uuden yrityksen kanssa
  • Hirvipeijaiset pyydettäessä
  • Investointi yhteisen tilaan (Selkien koulun monitoimitilaan biljardipöytä)

Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Selkien Marttojen talousarviot suunnitellaan tasapainoon ja toteutetaan tasapainoisesti kuten tähänkin asti. Kirjapito on ajan tasalla ja tilinpäätökset ovat moitteettomia.

Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2020 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

  • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana kuin 2019.
  • Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
  • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 5 %.