Hyvä arki kuuluu kaikille: Selkien Martat ry toimintasuunnitelma 2021

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Strateginen lupauksemme on tehdä arjen tekoja huomista varten. Toimin-nassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähetti-läinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan. Vuosi 2021 on marttajärjestön strategiakauden toinen vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaat-teita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2021 teema on kohtuullisuus.

Kestävä kehitys ja ympäristöystävälliset toimintatavat ovat aina olleet osa Marttojen neuvontaa. Tänään tarvitsemme entistäkin enemmän tekoja huomista varten. Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Marttatoiminnassa tuodaan konkreettisesti esille, millaisia muutoksia ja valintoja arjessa ja kulutuksessa tarvitaan, jotta luonnonvarojen kulutuksessa ja suomalaisten hiilijalanjäljessä päästään kestävälle tasolle sekä neuvomme, kuinka se tehdään.

Haluamme, että yksi maapallo riittää. Jos kaikki kuluttaisivat luonnonvaroja yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvittaisiin lähes neljä maapalloa tuottamaan tarvittavat luonnonvarat. Vuoden 2021 teemamme, kohtuullinen kulutus, näkyy läpileikkaavana kaikessa vuoden toiminnassa. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Muutamme maailmaa tekemällä pieniä asioita isosti. Tänä vuonna haastamme martat, marttayhdistykset ja kumppanimme, päätöksentekijät ja elinkeinoelämän tekemään tekoja, jotta yksi maapallo riittää.

TOIMINTA

Yhdistyksen vahvuus on jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Selkien Martat ottavat uudet säännöt käyttöön.

Vuoden 2021 Selkien Marttojen toiminta

 • Syksy kerran kuussa Selkien päiväkahvit (kaikille avoin ja ilmainen paikka tulla viettämään aika)
 • Kulttuuriretket (kesäteatteri)
 • Luontoretki
 • Sinkkolan retki koko perheelle
 • Päivä/ eläinten hoito/yhteistyössä Selkien Green Caren kanssa
 • Saunateemainen iltamat Selkien omissa saunoissa
 • Ruokateemainen kurssi (rieska, pitsa jotain)
 • Hirvipeijaiset pyydettäessä
 • Investointi yhteisen tilaan (Selkien koulun monitoimitilaan biljardipöytä)
Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toiminta edellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.   Selkien Marttojen talousarviot suunnitellaan alijäämäiseksi johtuen hyvästä taloustilanteestamme.  Kirjapito on ajan tasalla ja tilinpäätökset ovat moitteettomia.

Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2021 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana kuin 2020.
 • Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 5 %.

 

 

Yleistapahtumakalenteri 2021

 • 19-25.4. Maailman suurin marttailta on vaatteidenvaihtopäivä
 • 23.4. Marttaliiton vuosikokousseminaari: Yksi maapallo riittää
 • 4. Marttaliiton vuosikokous
 • 6.-4.7. Pride-viikko
 • 7. Martan päivä
 • 8. Itämeripäivä
 • 8. Valtakunnallinen sienipäivä ja Nuku yö ulkona
 • 8.-12.9. Marttojen ja Suomen Ladun sieniretket
 • 8.-12.9. Sieniviikko
 • -31.10. Marttailuviikko: Yksi maapallo riittää
 • Lokakuu Lokakuu on puurokuu