Osallistuimme kahdella peitolla kampanjaan, jonka puitteissa Uuteen Lastensairaalaan virkattiin tai kudottiin vauvanpeittoja. Koko maan laajuinen projekti sai upean päätöksen, kun 6.11.2017 Uudelle Lastensairaalalle luovutettiin 4200 itse kudottua tai virkattua peittoa. Pikkupotilaat saavat peiton mukaansa, kun kotiutuvat sairaalasta. Marttaliiton laskelmien mukaan eri marttayhdistysten toteuttamaan urakkaan kului aikaa 125 325 tuntia.

Jaa sivu