Toimintakertomus vuodelta 2021

Yleistä

Koronapandemia rajoitti marttailutoimintaa koko toimintavuoden 2021. Kevätkaudella kasvotusten
pidettäviä tapahtumia ei ollut, vaan tapaamiset hoidettiin videon välityksellä. Marttatapahtumat olivat
lähinnä kävely- ja tutustumisretkiä luontokohteisiin.

Syyskaudella koronarajoitukset lievenivät siinä määrin, että marttailtoja voitiin järjestää jo
kasvotusten varotoimista huolehtien. Loppuvuodesta tautitilanne taas kehittyi huonompaan
suuntaan.
Vapaaehtoistuntien määrällä mitattuna toiminta kasvoi vuonna 2021 edellisvuodesta paremman koronatilanteen ansiosta. (tapahtumaraportti liite 1). Vuonna 2021 niitä kertyi 1478 tuntia, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 962 tuntia. Vapaaehtoistuntein määrä on edelleen vajaa puolet normaalista toimintavuodesta ennen koronapandemiaa.
Toimintavuonna otettiin käyttöön uusi helppokäyttöisempi marttatilasto vanhan tapahtumaraportin
jäädessä historiaan.

Marttatoimintaan hyväksyttiin uusi ilme marttaviestinnän käyttöön. Uusi ilme sisältää uuden logon ja sloganin. Essukuva on poistunut ja tilalle tuli mm. sinisellä taustalla oleva M kirjain. Slogan on ”Hyvästä arjesta parempi maailma”.

Pitkällä koronapandemialla on ollut vaikutusta eri tapahtumien osallistujamääriin.

Marttaillat ja muu marttatoiminta

Kevätkausi

Kaikki marttaillat ja yhteistyötapahtumat järjestettiin etänä. Kevään kaikki tapahtumat järjestettiin
yhteistyössä Matinkylän Marttojen kanssa.

 • Ensimmäisessä etänä järjestetyssä marttaillassa 2.2.2021 esiteltiin kalevalaista jäsenkorjausta.
 • Amos Rex:n ”Egyptin loisto” -näyttelyyn 22.3.2021 ja Kansallismuseon Ilja Repinin näyttelyyn 10.5.2021
  yhdistys varasi videoesittelyt.
 • Pääsiäiskoristeita valmistettiin 31.3.2021.
 • Sapaksia valmistettiin Matinkylän Marttojen vetämänä 28.4.2021.
 • Toinen ruokailta järjestettiin Suurpellon Marttojen johdolla 19.5.2021, jolloin teemana olivat kesäiset salaatit ja marjapiirakat.
 • Matinkylän Martat järjesti etäkäsityöillan 5.5.2021, johon myös Suurpellon Martat
  osallistui. Kukin teki käsitöitä oman mieltymyksensä mukaisesti ja vapaasti jutustellen.
 • Maailman suurin marttailta ja yhdistyksen oma kevätjuhla peruttiin koronatilanteen vuoksi.

Kesäkausi

Kesällä järjestettiin kaksi piknik-tapahtumaa Matinkylän Marttojen kanssa:

 • Martan päivänä 26.7.2021 tutustuttiin Suurpellon lintuharrastajien näyttelyyn Opinmäen kampuksen
  ikkunassa, johon oli koottu kaunis valokuvakokoelma alueemme linnuista. Samalla tutustuttiin
  Suurpellon viljelylavoihin ja nautittiin kahvit Lillhemtin puistossa kauniissa kesäsäässä.
 • Matinkylän Marttojen kutsumana tutustuttiin Suomenojan puutarhapalstoihin 11.8.2021.

Syyskausi

Syyskaudella tapahtumia voitiin järjestää myös sisätiloissa.

 • Sieniretki Nuuksioon toteutettiin yhdessä Suomen Ladun ja Matinkylä Marttojen kanssa 11.9.2021.
 • Träskändan kartanon puutarhaan tutustuttiin 28.9.2021.
 • Emman opastetulla kierroksella ihailtiin virolaisen taitelija Mägin teoksia 9.11.2021.
 • Juurileipää valmistettiin yhdessä Matinkylän Marttojen kanssa Opinmäen koulun opetuskeittiössä
  13.10.2021 yhdistyksen ruokamartan opastuksella.
 • Matinkylän Marttojen johdolla opeteltiin kankaanpainantaa Opinmäen koulun talvipuutarhassa 23.11.2021.
 • Marttaillassa 26.10. keskusteltiin aiheesta ” Yksi maapallo riittää”.
 • Kahden vuoden tauon jälkeen saatiin järjestää perinteiset joulumyyjäiset Opinmäen koululla.
  Koronapandemia karsi jonkin verran myyjien määrää. Marttakahvilassa kävijöitä oli kuitenkin
  mukavasti. Myyjäisten järjestäminen oli yhdistyksen suurin yksittäinen tapahtuma, joka vaati suuren
  määrän vapaaehtoistunteja onnistuakseen.
 • Yhdistyksen pikkujoulut jouduttiin perumaan osittain koronan ja osittain Joulumyyjäis-uupumisen
  takia.

Yhteistyö Suurpellossa ja hyväntekeväisyys

Suurpellon yhteistapahtumiin osallistuttiin terveysturvallisuutta noudattaen. Suurpelto-seuran ulkona
järjestämässä ”Kukkiva Suurpelto”-tapahtumassa 19.6. martoilla oli marttakahvila. Marttakahvilaa
pidettiin myös Suurpelto-seuran järjestämässä Puistopiknik-tapahtumassa Lillhemtin puistossa Espoo –
päivänä 28.8.20021.

 • Yhteistyötä tehtiin Opinmäen koulun kanssa. Koulun tiloja saatiin käyttää marttojen tapahtumien
  järjestämiseen. Opinmäen opetuskeittiön A 111 siivottiin viiden martan voimin 2.12.2021.
 • Yhdistys hankki muutamia noukkijoita, joilla vapaaehtoismartat siistivät Suurpellon alueen katuja.
 • Yhdistyksen martat kutoivat kevään aikana sairaanhoitajille 26 paria sukkia, vauvoille vauvansukkia 65
  paria, myssyjä 11 kpl ja mustekaloja 10 kpl. Kudontahankkeessa oli mukana Matinkylän Martat.
 • Olarin Hoivakoti Hopeakuun vanhuksille toimitettiin 11 kpl muhveja. Vanhusten ulkoiluttaminen ja
  tervehdyskäynnit Suurpellon hoivakoti Kaislaan eivät olleet mahdollisia tänä vuonna pandemian
  vuoksi.
 • Yhdistys lahjoitti 200 euroa Hope-järjestölle vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen.

Yhteistyö espoolaisten marttayhdistysten kanssa

Toimintavuonna järjestettiin useita marttatapahtumia Matinkylän Marttojen kanssa yhdessä. Yhteistyömalli toteutettiin siten, että jompikumpi yhdistys oli toteuttaja ja toisen yhdistyksen jäsenet kutsuttiin tapahtumaan mukaan. Mallissa voitiin toteuttaa molempien yhdistysten vahvuuksia. Yhteistyö koettiin hyödylliseksi. Matinkylän Marttojen kanssa laadittiin vielä ”kevätkirje” kaikille jäsenille lähetettäväksi ennen kesätaukoa.

Laaksolahden Martat joutuivat järjestämään perinteiset espoolaisten marttayhdistysten yhteistyötapaamiset etänä. Kevään digikokous pidettiin 26.4.2021. Toinen digikokous järjestettiin 15.11. 2021. Suurpellon Martoista osallistuttiin näihin kokouksiin. Suurpellon Martoista oli edustaja mukana myös 9.9.2021 pidetyssä suunnittelukokouksessa, jossa oli
mukana muutamien espoolaisten yhdistysten edustajia tavoitteena löytää ja kehittää uusia yhteistyön
tapoja. Syksyksi suunniteltu espoolaisten marttayhdistysten yhteistyön 10 –vuotismerkkijuhla peruttiin jälleen
ja siirrettiin ensi vuodelle.

Talous

Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksupalautuksista ja myyjäistuloista. Toimintavuoden merkittävin myyntitulo kertyi Joulumyyjäisistä.Joulukuussa tehdystä opetuskeittiön suursiivouksesta saatiin pieni korvaus.
Yhdistyksen kulut muodostuivat lähinnä pankkikuluista, myyjäisten tarvikekuluista, opastusmaksuista
ja merkkipäivätervehdyksistä. Merkittävä kuluerä oli myös lapsiperheiden auttamiseksi annettu 200 euron lahjoitus. Myös vuonna 2020 annetut lahjakortit 500 e Olarin Diakonille tulivat vuoden 2021 kirjanpitoon.

Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita. Toiminnantarkastaja ei vaatinut palkkiota. Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa.

Jäsenten hankinta

Toimintavuoden päättyessä yhdistyksessä oli 28 jäsentä. Jäsenistä yksi oli nuorisojäsen ja yksi toissijainen jäsen. Yhdistyksestä erosi 2 jäsentä ja uusia jäseniä liittyi 2. Uusien jäsenten hankinnassa tärkeä toiminnan näkyvyys kärsi edelleen koronapandemian aiheuttamista rajoituksista. Yhdistyksen toimintaa mainostettiin netti-, FB- ja Instagram-sivuilla.

Tiedottaminen

Yhdistyksellä on omat nettisivut marttajärjestöjen yhteisellä nettisivustolla. Sivuilla kerrottiin tulevista ja menneistä marttojen tapahtumista. Martoilla on myös julkinen FB-sivusto, jossa julkaistiin toimintakalenteria ja kerrottiin marttailloista.
Yhdistyksellä on edelleen myös suljettu FB-ryhmä, jossa on vapaamuotoisia ilmoituksia omasta ja Suurpelto-alueen muista tapahtumista. Yhdistyksen Instagramissa julkaistiin kuvia tapahtumista.

Yhdistyksellä on mahdollisuus tiedottaa alueen muiden toimijoiden lukuisilla sähköisillä ilmoitustauluilla ja eri yhteistyötahojen  FB-sivuilla tapahtumistaan. Toimintavuonna näitä viestintäkanavia käytettiin lähinnä Joulumyyjäisten mainostamiseen.

Jäsentiedottamisessa käytettiin edelleen jäsenten henkilökohtaisia sähköposteja. Puheenjohtajan jäsentiedotteissa kerrottiin yhdistyksen ajankohtaisista ja tulevista asioista kuten marttailloista ja retkistä. Jäsenille jaettiin kaikki hallituksen kokousten pöytäkirjat. Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite suurpellonmartat@gmail.com, johon jäsenet ja ulkopuoliset
tahot voivat lähettää viestejä hallituksen luettavaksi.

Hallinto ja toimielimet

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.2.2021. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin heti vuosikokouksen jälkeen.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Eija Määttä (toimikausi 2020-2021). Hallituksessa oli 6 jäsentä.
Vuosikokouksen jälkeen hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:
Kirsi Jauhiainen (2021-2022)
Ritva Niinimäki (2020-2021)
Marja-Leena Nyberg (2020-2021)
Riitta Scheiman (2020-2021)
Kate Sevelius (2021-2022)
Kirsti Strömmer (2021-2022).
Varapuheenjohtajana toimi Riitta Scheiman, sihteerinä hallituksen ulkopuolelta Anneli Kukkonen ja
rahastonhoitajana Kirsi Jauhiainen. Käteiskassanhoitajia olivat Kate Sevelius ja Marja-Leena Nyberg.
Kirjanpidosta vastasi Eija Määttä. Jäsenvastaavia olivat Anneli Kukkonen ja Eija Määttä.
Marttatilastosta huolehtivat Anneli Kukkonen ja Eija Määttä.
Yhdistyksen tiedottamisesta ja viestinnästä vastasivat seuraavat jäsenet:
– Eija Määttä FB-sivuista ja jäsenviestinnästä ja viestinnästä sähköisille ilmoitustauluille
– Riitta Scheiman tapahtumien viestintämateriaalin suunnittelusta ja Instagramista
– Seija Spiridovitsh Internet-sivuista
Yhdistyksen ruokamartta oli Riitta Scheiman.
Yhdistys valtuutti Tanja Mäkelän edustamaan itseään Uudenmaan Martat ry:n vuosikokoukseen
11.9.2021.

Arvio tulevasta toiminnasta

Koronapandemia varjostaa edelleen tulevan vuoden toiminnan suunnittelua. Kokoontumisrajoitukset
ovat mahdollisia vielä ensi vuonnakin.
Yhdistyksen talous pysyy vakaana.