Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Johdanto

Suurpellon Martat toteuttaa toiminnassaan Marttajärjestön strategian perustehtävää ’Kotien ja perheiden toimivan ja kestävän arjen edistämistä’. Marttajärjestön vuoden 2022 teema on ”Kohtaaminen ja yhdenvertainen arki”.  Yhdenvertainen kohtaaminen edellyttää yhteisiä toimintaperiaatteita ja toisten huomioon ottamista. Teemasta
löytyy tarkempaa tietoa ja ohjeita Martat.fi -sivustolta.

Marttojen uusi slogan on ’Hyvästä arjesta parempi maailma’. Martat edistävät toiminnassaan kestävää ja ympäristöystävällistä arkea. Maapallon tulisi riittää kaikille. Tämän päivän kohtuullisella kulutuksella rakennamme huomisen arkea. Pyrimme tuomaan konkreettisesti esille, millaisia muutoksia ja valintoja arjessa ja kulutuksessa tarvitaan, jotta luonnonvarojen kulutuksessa ja hiilijalanjäljessä päästäisiin kestävälle tasolle. Yhdistys toteuttaa Marttaliitossa hyväksyttyä strategiaa ja teemoja vuodelle 2022 omaan toimintaansa sovitetulla tavalla.

Toiminta

Koronapandemia on rajoittanut ja lamaannuttanut kohta kaksi vuotta toimintaamme. Tämän vuoden alkaessa marttayhdistysten kasvokkainen toiminta on taasen koronapandemian takia tauolla. Marttaliitto kannustaa yhdistyksiä kokoontumaan etäisyyksiä käyttäen. Kasvokkaiset tapaamiset voi aloittaa rajoitusten ne salliessa. Kevään edetessä on mukavaa kokoontua myös ulkona, jos sisällä tapaaminen ei ole mahdollista. Laadimme kevätkauden toimintakalenteria koronatilanteen mukaan, joten toimintaa tarkastellaan kuukausi kerrallaan.

Vuosikokous on sääntöjen mukaan pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Kokous pidetään etäyhteyksin, jos koronatilanne ei salli fyysistä kokoontumista.

Marttailtoja järjestetään kasvokkain joka toinen viikko, kun se on mahdollista. Marttailtojen ohjelmaan on ehdolla mm. yksityisvierailu Suuriksen kahvilaan, osallistuminen Martin markkinoille, viinimaistiaiset, Viron matkailu.

Tänä vuonna panostamme erityisesti uusien jäsenien hankintaan. Pyrimme lisäämään yhdistyksen näkyvyyttä omalla alueella erilaisilla avoimilla tapahtumilla: mm. järjestetään kahvila- ja käsityöt -tapaamisia, tehdään suurpeltolaisten sieniretki Keskuspuistoon., lisätään yhteistyötä Suuris -ostoskeskuksen ja alueen muiden toimijoiden kanssa.
Yhdistyksen perinteisissä ruokailloissa innostetaan marttoja edistämään ilmastokestävää arkea ja ruokaa sekä kohtuullista kuluttamista. Maaliskuussa pidetään perinteinen ruokailta ruokamartta Riitan johdolla juhlien samalla yhdistyksen 8 -vuotisjuhlaa, jos koronatilanne tämän sallii.

Yhdistys järjestää kulttuuri- ja luontoretkiä. Kevätjuhla toteutetaan, jos kokoontumiset ainakin ulkona sallitaan. Joulujuhlat pidetään vakiintuneen tavan mukaan joulukuussa.
Matinkylän Marttojen kanssa pidetään yhteisiä tapahtumia mm. ruokailtoja, hätäensiapukurssi, kevään villiyrtti-tapahtuma.

Marttaliiton tapahtumakalenterissa 2022 on seuraavat tapahtumat:

  • Marttailuviikko 16.-22.5. teemana ’Laatikkoviljely’
  • Martan päivä 26.7.
  • Avoimet puutarhat 7.8.
  • Marttojen valtakunnallinen sienipäivä 27.8.
  • Sieniviikko ja sieniretki Suomen Ladun paikallisten yhdistysten kanssa 28.8.-4.9.
  • Maailman suurin marttailta teemana sadonkorjuujuhla 13.9.
  • Hävikkiviikko 13.-19.9. ja lokakuun on puurokuu.

Näiden viikkojen ja tapahtumien näkyminen yhdistyksen toiminnassa täsmentyy myöhemmin. Yhdistys osallistuu Suurpellossa järjestettäviin tapahtumiin ja myyjäisiin joko järjestäjänä tai kahvilan pitäjänä. Näin edistetään marttailun näkyvyyttä omalla alueella. Yksityiskohtainen ohjelma löytyy toimintakalenterista, jota täydennetään kevään ja syksyn
kuluessa sitä mukaa kuin ohjelmien sisällöt täsmentyvät.

Talous

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää. Yhdistyksen tuotot koostuvat jäsenmaksupalautuksista ja myyjäistuotoista. Myyjäistuotoilla on keskeinen merkitys yhdistyksen taloudelle. Tärkein myyjäistapahtuma on Joulumyyjäiset Opinmäen koululla. Kukkiva Suurpelto- ja Piknik -tapahtumissa pidämme kahvilaa, jos tapahtumat toteutuvat. Yhdistys tukee marttailtojen järjestelykuluja ja jäsenten retkien opastuskuluja kohtuullisesti.

Jäsenet ja jäsenhankinta

Yhdistyksen vahvuus on jäsenissä. Yhdistys pyrkii tänä vuonna tehostamaan jäsenhankintaa toteuttamalla innostavaa, kiinnostavaa ja avointa marttatoimintaa. Ohjelma laaditaan sellaiseksi, että toimintaan voi tulla mukaan joko vain tutustumaan tai liittyä aktiiviseksi jäseneksi tai muutoin vain tulla mukaan marttojen yhdessäolosta nauttien.
Toimintakalenterin suunnittelussa kuullaan jäseniä. Jäsenviestintää kehitetään koko ajan. Tavoitteena on, että jäsenmäärä kasvaa vuonna 2022.

Hallinto ja toimihenkilöt

Yhdistyksellä ei ole vakituista työsuhteessa olevaa henkilöstöä.

Hallitus sopii yhdistyksen tehtävien jaosta ja nimeää marttailtoihin ja teematapahtumiin vastuuhenkilöt. Uusi hallitus kokoontuu heti vuosikokouksen jälkeen.

Tiedottaminen

Henkilökohtainen jäsenviestintä tapahtuu sähköpostilla. Toimintakalenteri ja jäsentiedotteet lähetetään kaikille jäsenille sähköpostilla. Myös hallituksen kokouksen pöytäkirjat lähetetään tiedoksi samalla tavalla. Jos sähköpostiyhteyttä ei ole, tietoa toimitetaan tapauskohtaisesti sovitulla tavalla. Jäsenien käytössä on myös suljettu FB-sivusto.

Ulkoinen tiedottaminen hoidetaan nettisivujen ja julkisen FB-tilin kautta. Kanavilla julkaistaan mm. toimintakalenteria ja kerrotaan tunnelmia menneistä tapahtumista. Myös Instagram on yhdistyksen tiedottamiskanava. Isojen tapahtumien tiedottamisessa hyödynnetään Länsiväylän menovinkit -sivuja. Toimintaa mainostetaan alueen eri toimijoiden sähköisillä kanavilla.

Marttailutapahtumia suunnataan sekä jäsenille että ulkopuolisille. Marttailu tehdään näkyväksi osallistumalla alueen
muiden toimijoiden tapahtumiin. Toimintavuonna panostetaan erityisesti viestinnän kehittämiseen.

Yhteistyö

Yhdistys osallistuu edelleen espoolaisten marttayhdistysten yhteistyötapaamisiin. Toimintavuoden aikana jatketaan yhteistyötä Matinkylän Marttojen kanssa. Yhteistyötä jatketaan Suurpellossa toimivien Suurpelto-seura ry:n, Suurpellon Markkinointi Oy:n, Opinmäen kampuksen ja muiden toimijoiden kanssa. Perinteiset yhteistyötapahtumat ovat edelleen Kukkiva Suurpelto, Piknik -tapahtuma ja Suurpellon Joulumyyjäiset. Muihin yhteisiin tapahtumiin osallistutaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Mainiokoti Kaislan vapaaehtoistoiminnasta sovitaan tapauskohtaisesti.

Suurpellon Martat ry:n hallitus