Marttaillassa 24.4.2018 saimme kuulla mielenkiintoisen esityksen edunvalvonnasta ja testamentin laadinnasta. Vierainamme oli MeMarttojen marttoja ja luennoitsijana samaa yhdistystä edustava lakimies Ida Tamm. Aihe oli mielenkiintoinen ja herätti vilkasta keskustelua.

Ida kehotti kaikkia laatimaan etukäteen Edunvalvontavaltakirjan, joka helpottaa merkittävästi asioiden hoitamista, jos henkilö ei esimerkiksi onnettomuuden, vakavan sairauden tai vanhuuden heikkouden vuoksi ole kykenevä hoitamaan taloudellisia asioitaan, kuntoutustaan tai muita jokapäiväisiä asioitaan. Dokumentti ei vaadi lakimiestä, vaan jokainen voi laatia sen itse. Vahvistus valtakirjalle haetaan maistraatista tai alueellisesta käräjäoikeudesta vasta sitten, kun sen tarve voidaan todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella. Valtakirja helpottaa ja nopeuttaa olennaisesti edunvalvontaprosessin aloittamista.

Illan toisena aiheena oli testamentti, joka tulee voimaan vasta kuoleman jälkeen. Sen laatiminen on tarpeellista silloin, kun halutaan poiketa perintökaaren normaaleista ehdoista. Testamentti on aina syytä laatia yhdessä lakimiehen kanssa. Testamentin täytäntöönpano edellyttää, että siitä on esitettävissä alkuperäinen versio.

Kiitos Ida Tamm hyödyllisestä tiedosta ja selkeästä esityksestä.

Jaa sivu