Johdatus muistin huoltoon

Sanna Suvisalmi Muistiliitosta oli vieraanamme marttaillassa 29.10.2019 kertomassa muistin huollosta. Oli lohdullista kuulla, että nimien ja avainten unohtelu on aivan normaalia. Tärkeää muistin kannalta ovat keskittyminen, stressittömyys, riittävä lepo ja terveellinen ruoka. Kukin tallentaa muistiinsa itselleen tärkeitä asioita. Muistin ongelmista kannattaa huolestua vasta siinä vaiheessa, kun arkielämä hankaloituu: laskut unohtuvat maksamatta, ruoanlaitto on ongelmallista jne.

Muistia voi harjoittaa

Ihminen muistaa yleensä sen, mikä on itselle tärkeää. Nimet pysyvät paremmin mielessä, jos niiden kanssa on toistuvasti tekemisissä. Muistin kannalta tärkeitä ovat rutiinit eli asioiden tekeminen samalla tavalla. Kaikenlainen liikunta, esim. käveleminen, on erittäin tärkeää paitsi yleisen terveyden myös muistin kannalta. Aivoille on hyvä antaa sopivasti haastetta, kuten tehdä sanaristikoita tai sudokuja, opiskella vieraita kieliä, soittaa ja laulaa, tanssia jne. Erittäin tärkeää on myös vaalia sosiaalisia suhteita ja tavata muita ihmisiä. Ääneen puhuminen ja kirjoittaminen helpottavat asioiden muistamista. Kannattaa myös hyödyntää kalentereita ja muistilappuja asioiden muistamisen helpottamiseksi. Lisäksi on suojattava aivoja ulkoisilta uhkilta, kuten päihteet, tupakka ja päähän kohdistuvat iskut.

Varaudu tulevaan

Sanna kehotti kaikkia tekemään esimerkiksi hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen jo hyvissä ajoin, vaikka muistivaikeuksia ei vielä olisikaan. Jos sellainen tilanne tulisi eteen, tietäisivät omaiset ja hoitohenkilökunta, miten asianomainen haluaa itseään kohdeltavan ja hoidettavan.

Yleisimmät muistisairaudet

Sanna kertoi myös yleisimmistä muistisairauksista (Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti, Lewyn kappaletauti, otsa-ohimolohkon rappeumasta johtuva muistisairaus yms.), jotka yleistyvät väestön keski-iän kasvaessa.

Kiitos Sanna mielenkiintoisesta esityksestä!