TIETOSUOJASELOSTE 4.5.2018

viite: Eu:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018 alkaen. Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan Rieponlahden Marttayhdistys ry:n on velvollinen osoittamaan, että se noudattaa asetusta.

Jäsenistömme on rekisteröity Marttaliiton rekisteriin, jossa henkilöstä on nimi, syntymäaika, osoite, liittymisaika ja sähköpostiosoite sekä Marttojen luottamustehtäviä yhdistyksessä. Rekisterin käyttöoikeus on sihteerillä.

Rieponlahden Marttayhdistys ry:llä on jäsenistä seuraavia tietoja:

 • puheenjohtajalla:

 • sihteerin luovuttama jäsenluettelo (salassapito)

 • vanhentuneet tuhotaan asianmukaisesti tarpeettomana

 • sihteerillä / rekisteriasioiden yhteyshenkilöllä:

  • Marttaliiton jäsenrekisteri, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä osoitteet

  • Yhdistyksen vuosikokouspöytäkirjat

  • Hallituksen pöytäkirjat

  • Hallituksen kokoonpano vuodesta 2000-

  • Luottamushenkilöluettelot

  • säilytetään ikuisesti

  • säilytetään sihteerillä

 • rahastonhoitajalla:

  • tasekirjat 6-10 vuotta

  • säilytetään rahastonhoitajalla

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rieponlahden Marttayhdistys ry:n rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Kaarina Vepsäläinen

Osoite: Laamalantie 208, 77600 Suonenjoki

Sähköposti: rieponlahden.martat@gmail.com

Puhelin: 040 724 9792

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

Jaa sivu