Turun Marttayhdistys ry / Mikaelin Martat tr.

Johdanto: Hyvä arki kuuluu kaikille

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Toimintamme vahvistaa tulevaisuustaitoja ja elinikäistä oppimista. Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka itselle ovat elämässä tärkeitä.

Vuosi 2020 on marttajärjestön uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2020 painopisteet

Martat tekevät arjen tekoja huomista varten

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Martat ovat muutoksen tekijöitä.

Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia

Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia

Voimaannutamme ja tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Toimintaryhmän toiminta on Innostavaa ja kiinnostavaa

Toimintaryhmän vahvuus on jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana.

Tavoitteet

 • Toimintaryhmän jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Toimintaryhmään liitytään enemmän kuin siitä erotaan.
 • Toimintaryhmän toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Toimintaryhmän toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
 • Toimintaryhmä huomioi toiminnassaan marttajärjestön uuden strategian sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.
 • Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Toimenpiteet

 • Toimintaryhmällä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
 • Ruoka, esim. ruuan ilmastovaikutukset ja ilmastoruoka
 • Energian käyttö ja säästäminen: Asumisen ympäristövaikutukset, energian säästäminen ja jätteiden synnyn vähentäminen
 • Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja niistä saatava tieto
 • Ekologinen kodinhoito
 • Käsityöt, esim. Valtakunnallinen kässäkahvilapäivä
 • Puutarha, esim. monimuotoinen puutarha – puutarhanhoidon perusteet, kylvökukat tai perinnehuonekasvit
 • Lokakuu on Puurokuu tai muu kansainvälinen marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyöhön
 • Varautuminen ja kolmen päivän kotivara
 • Vierailu tai vierailija
 • Kulttuuri
 • Hyvinvointi ja liikunta
 • Toimintaryhmä osallistuu marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurin marttailta ystäville 13.2. Martat kokoontuvat samana päivänä eri puolilla Suomea, kun järjestyksessään toinen Maailman suurin marttailta kutsuu martat koolle yhdessä ystäviensä kanssa. Tapahtuman tavoitteena on innostaa uusia ihmisiä mukaan marttoihin.
 • TMY / yhdessä toimintaryhmien kanssa järjestää loppukeväästä yhteisen luontotapahtuman ikääntyville ja lapsiperheille. Tapahtuma mahdollistaa eri sukupolviin kuuluvien kohtaamisen ja yhdessä tekemisen ilon. Tapahtuman teemana on luonto ja sen voi toteuttaa vaikkapa luontopolkuna lähiluonnossa.
 • TMY / yhdessä toimintaryhmien kanssa toteuttaa pop-up-kässäkahvilan Valtakunnallisena kässäkahvilapäivänä 27.8. Kässäkahvilapäivässä tehdään ja opitaan yhdessä.
 • Toimintatyhmä innostaa suomalaisia liikkumaan luonnossa ja hyödyntämään luonnonantimia järjestämällä sieniretken tai sienineuvontatapahtuman Marttojen valtakunnallisena sienipäivänä 29.8. tai sieniviikolla 30.8.-6.9.
 • TMY / TR toteuttaa Marttailuviikolla 5.-11.10. energianeuvontatapahtuman esimerkiksi kauppakeskuksessa, kirjastossa tai marttaillassa. Tapahtumassa tuodaan esille, kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Marttailuviikko kokoaa martat toimimaan kestävän ja energiatehokkaan asumisen puolesta.
 • TR osallistuu Lokakuu on Puurokuu -kampanjaan Etiopian, Kamerunin ja Malawin tyttöjen ja naisten puolesta keittämällä puuroja ja lahjoittamalla myyntituoton Marttojen hankkeille Etiopiaan, Malawiin ja Kameruniin. esimerkiksi
 • Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
 • TR vetotyhmän jäsenet osallistuvat piirin järjestämään koulutukseen, tai yhdistystapaamiseen.
 • Toimintaryhmällä on Martat.fi-nettisivut.
 • TR innostaa jäseniään Marttaopintojen pariin kertomalla opintotoiminnasta.
 • Toimintaryhmä ottaa käyttöön uudet säännöt.

Mittarit

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana kuin 2019.
 • Jäsenpito. Tavoitetaso: Toimintaryhmään liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 5 %.

 

Jaa sivu