Turun Marttayhdistys ry / Mikaelin Martat tr.

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Strateginen lupauksemme on tehdä arjen tekoja huomista varten. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat raitkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan.

Vuosi 2021 on marttajärjestön strategiakauden toinen vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2021 teema on kohtuullisuus

Kestävä kehitys ja ympäristöystävälliset toimintatavat ovat aina olleet osa Marttojen neuvontaa. Tänään tarvitsemme entistäkin enemmän tekoja huomista varten. Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. 

Marttatoiminnassa tuodaan konkreettisesti esille millaisia muutoksia ja valintoja  arjessa ja kulutuksessa tarvitaan, jotta luonnonvarojen kulutuksessa ja suomalaisten hiilijalanjäljessä päästään kestävälle tasolle, neuvomme myös kuinka se tehdään.

Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Toimintaryhmän toiminta on Innostavaa ja kiinnostavaa

Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on Innostava ja kiinnostva marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen ilo. Haluamme saada nykyistä suuremman joukon toimimaan marttojen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti sekä ilmastokestävyyden ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Tavoitteet

 • Toimintaryhmän jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liittyy enemmän uusia jäseniä kuin mitä siitä eroaa.
 • Marttailu mahdollistaa erilaisia, vaikuttavia ja sisältölähtöisiä kohtaamisia.
 • Toimintaryhmän toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Toimintaryhmän toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
 • Toimintaryhmän toiminnassa opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.
 • Toimintarymän toiminta innostaa marttoja edistämään ilmastokestävää arkea ja ruokaa sekä kohtuullista kulutusta.
 • Martat edistävät tekstiilien vastuullista ja kohtuullista kuluttamista ja kiertotaloutta. Yhdistys kannustaa harkitsemaan, korjaamaan ja kierrättämään.

Toimenpiteet

 • Toimintaryhmällä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
 • Kohtuullienen kulutus, esim. yksi maapallo riittää
 • Tekstiilien vastuullinen kuluttaminen, esim. Garderobi: harkitse, korjaa, kierrätä
  Ruoka: esim: yhden padan taktiikka: Silkkaa hapatusta, Kattilamatka Afrikkaan, suomalaista superruokaa, Nyt tehdään hyvää – kestävää ruokaa arkeen tai Ruookailoa ikävuosiin
 • Energian käyttö ja säästäminen, esim. energiajärkeä joka kotiin
 • Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja niistä saatava tieto
 • Ekologinen kodinhoito, esim. isoäidin siivousvinkit
 • Käsityöt, esim. vanhasta uutta: käsilaukun, ostoskassin ja viikonloppulaukun tekeminen tai vaatteiden korjaus ja tuunaus
 • Puutarha, esim. kotipihian suunnittelu ja turvalliset kasvivalinnat, hyötykasvit, monimuotoinen kotipiha,  perinnehuonekasvit ja kylvökukat
 • Lokakuu on Puurokuu tai muu kansainvälinen marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyöhön
 • Varautuminen ja kolmen päivän kotivara
 • Vierailu tai vierailija
 • Kulttuuri
 • Hyvinvointi ja liikunta

Toimintaryhmä osallistuu marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan: Maailman suurin marttailta on vaatteiden vaihtopäivä viikolla 16 (19.-25.4) Martat kokoontuvat samalla viikolla eri puolilla Suomea järjestäen vaatteiden vaihtotapahtumia ja vaikuttamaan tekstiilien kestävään käyttöön.

Toimintaryhmä innostaa suomalaisia liikkumaan ja retkeilemään luonnossa sekä hyödyntämään luonnon antimia järjestämällä Marttojen sienipäivan 30.8. tai sieniviikolla 30.8.-12.9. sieniretken yhteistyössä Suomen Ladun paikallisen yhdistyksen kanssa.

Toimintaryhmä järestää  Marttailuviikolla 25.-31.10. Yksi maapallo riittäää  -marttaillan tai tapahtuman.  Marttailuviikolla inostetaan muuttamaan omaa käyttäytymistä ja valintoja ilmaston kannalta kestävämmiksi konkreettisilla ja innostavilla esimerkeillä.

Toimintaryhmä osallistuu Lokakuu on Puurokuu -kampanjaan tyttöjen ja naisten puolesta keittämällä puuroa ja lahjoittamalla myyntituoton Marttojen hankkeille Etiopiaan ja Malawiin

Käsityötoiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan vanhasta uutta sekä tehdään kierrätysmateriaaleista kasseja. Kun osaa itse tehdä, korjata tai tuunata, voi säästää rahaa ja luontoa. Tehdyistä laukuista järjestetään näyttely.

Toimintaryhmä on mukana Miksi pakkausmerkinnät -kampanjassa ja järjestää pakkausmerkinnöistä neuvontatilaisuuden esim. kauppakeskuksessa tai jonkun tapahtuman yhteydessä. Toimintaryhmä kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.

Toimintaryhmän hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämään koulutukseen, toiminnan sunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen.

Toimintaryhmällä on Martat.fi -nettisivut. Yhdistys päivittää säännöllisesti kotisivujaan Marat.fi -sivuilla ja linkittää niille sosiaalisen median päivityksiään.

Talous mahdollistaa toiminnan

Toimintaryhmän toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet

Toimintaryhmän talous on tasapainossa.

Toimenpiteet

Toimintaryhmälle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan kurinalaisella talouden hoidolla. Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia. Taloudesta raportoidaan sovitulla jaksotuksella.

Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2021 ydinmittarit. Yhdistyksen mittarit ovat:

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana kuin 2020.
 • Jäsenpito. Tavoitetaso: Toimintaryhmään liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 5 %.

Tapahtumakalenteri 2021

19.-25.4. Maailman suurin marttailta on vaatteiden vaihtopäivä

23.4. Marttaliiton vuosikokousseminaari: Yksi maapallo riittää

24.4. Marttaliiton vuosikokous

26.7. Martan päivä

28.8. Valtakunnallinen sienipäivä ja Nuku yö ulkona

30.8.- 12.9. Marttojen ja Suomen Ladun sieniretket

30.8.-12.9. Sieniviikko

25.-31.10. Marttailuviikko: Yksi maapall riittää

Lokakuu: Lokakuu on puurokuu

Yhdistykset/toimintaryhmät voivat osallistua vuoden aikana myös muihin tapahtumiin, teemaviikkoihin ja messuille, kuten esim. Maailma kyässä tai Suomi Areena.