Uuden Tuulen Martat ottaa asioista selvää ja etsii uusinta tietoa tästä päivästä ja tulevasta. Hankimme valmiuksiamme kohdata arjen haasteita ja pärjätä kriiseissä — kotona, ympäristössä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opimme yhdessä ja toisiltamme — opimme kysymään, vastaamaan ja harkitsemaan uusia näkökulmia.

Kutsumme marttailtoihin eri alojen puhujia ja vierailemme monenlaisissa kohteissa kuullen kiinnostavaa tietoa historiasta, nykyisestä ja tulevasta. Esitykset käsittelevät tieteen saavutuksia, päivityksiä aiempiin tietoihin sekä katsauksia suunnitelmiin, ohjeisiin ja näkemyksiin. Pyydämme vinkkejä kirjoista ja kaikenlaista tiedon lähteistä.

Aiheet vaihtelevat laidasta laitaan: varautuminen, temperamenttitutkimus kierrättäminen, digitaidot ilmastonmuutos, energia, maailman kolkat jne.

Eleanor Roosevelt: “Suuret mielet keskustelevat ideoista; keskivertomielet keskustelevat tapahtumista; pienet mielet keskustelevat ihmisistä.”