TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta toteutui lähes suunnitellun mukaisesti. Erilaiset tapahtumat keräsivät
osanottajia, vaikka muutama kurssi jouduttiinkin perumaan vähäisen osanottajamäärän
takia. Toiminnassa pyrittiin ottamaan huomioon myös perheelliset jäsenemme.

TOIMINTA
Marttailtoja pidettiin kaikkiaan 13 kappaletta ja niihin osallistui 67 marttaa. Tapahtumien
teemat tänäkin vuonna vaihtelivat ilmajoogasta kokedaman tekoon. Yhdistyksen
ekohenkisyys tuli esille mm. kierrätysaskartelukurssilla. Lisäksi osallistuimme
Ruokahävikki-työpajaan sekä kävimme tekemässä vapaaehtoistyötä Hope-yhdistykselle.

TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksupalautuksista. Emme järjestäneet
varainkeruuta, sillä yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut vakaa eikä suuria menoeriä
ole ollut.

JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 53. Viime vuonna samaan aikaan määrä oli
65, joten jäsenmäärä on pienentynyt. Emme ole panostaneet jäsenhankintaan aktiivisesti
missään vaiheessa, vaan jäsenet ovat tulleet meille pääasiallisesti piirin ohjauksen tai
ystävien kautta. Pyrimme päivittämään blogiamme, jonka kautta toivomme saavamme
toiminnastamme kiinnostuneita jäseniä mukaan.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajana toimi Kirsi Hanhela ja varapuheenjohtajana Iida Kalakoski.
Rahastonhoitajan ominaisuudessa jatkoi Miia Ikonen ja sihteerinä Sisko Huotari.
Hallituksessa on tällä hetkellä 9 henkilöä. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Marja
Kuuteri ja Tuula Kylä-Laaso.

TIEDOTUS
Virallinen tiedotus yhdistyksen toiminnasta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse.
Tämän lisäksi on omat Facebook-sivut, jossa jaamme tietoa tapahtumista ja jossa myös
jäsenet voivat jakaa löytämiään hyviä ekoratkaisuja tai tapahtumia. Yhdistyksen toiminta
on näkyvillä blogissamme, jonne päivitämme tietoa tulevista ja menneistä tapahtumista.