Kokouspöytäkirja 13.2.19

Aika: Keskiviikko 13.2.19
Paikka: Sokos kahvila, 4. kerros

Vihreän idean Martat ry.n vuosikokous

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
1.1. Kokouksen puheenjohtajaksi päätettiin Miia Ikonen.
1.2. Miia Ikonen toimi myös sihteerinä.
1.3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sisko Huotari ja Paula Sivonen
1.4. Äänestäjien osalta päätettiin, että valitaan heidät siinä tapauksessa jos tulee eteen
äänestystilanne.
1.5. Miia avasi kokouksen klo 17:17

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT
2.1. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli yhdistyksen sääntöjen
mukaisesti lähetetty.
2.2. Kokouksessa oli läsnä:
Kirsi Lamminen
Paula Sivonen
Essi Silander
Anu Aho
Miia Ikonen
Sisko Huotari

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
3.1. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
4.1. Kokouksessa luettiin läpi toimintakertomus. Se hyväksyttiin sellaisenaan. Aineistoon ei ollut
lisättävää.

5. VUODEN 2018 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON
KUULEMINEN
5.1. Aineiston saaminen tarkistuksesta oli viivästynyt ja aineistoa ei ollut esittää kokouksessa
tarkemmin. Tilien osalta todettiin, että Marja Kuuterilta on saatu vahvistus että
kirjanpidossa ei löytynyt epähuomioita. Todettiin, että kirjanpito lisätään pöytäkirjan
kanssa arkistoon jälkikäteen ja lähetetään edelleen jos joku on kiinnostunut tarkistamaan
sitä myöhemmin.

6. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
6.1. Vuoden 2018 tilit hyväksyttiin ja sovittiin, että aineisto on saatavilla myöhemmin kun
kirjanpidon aineisto palautuu rahastonhoitajalle.

7. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019
7.1. Kokouksessa luettiin läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelma.
7.2. Todettiin, että suunnitelma voidaan hyväksyä muutoin mutta sieltä poistetaan turha lause
”Yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja”. Kirsi Hanhelan 2 vuotiskausi jatkuu edelleen.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOT JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN
8.1. Todettiin, että jatkamme toimintaa kuten aikaisemmin. Hallituksen jäsenille ei makseta
kokouspalkkioita. Matkakorvaukset voi anoa rahastonhoitajalta kuten aikaisemminkin.

9. VUODEN 2019 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
9.1. Rahastonhoitaja esitteli tulevan vuoden talousarviota. Vuodelta 2018 jäi ylijäämää, joka
hyödynnetään 2019 vuoden kevätkauden tapahtumiin. Tästä rahasta on jo puolet
kiinnitetty tulevien tapahtumien kustannuksiin. Talousarvio muuten on vahva ensi vuodelle.
Jäsentuottoja saamme arviolta 350€ vuoden aikana. Muita tuloja ei ole tiedossa. Tulevana
vuonna voimme olla rohkeampia jäsenetuuksien osalta, varsinkin kalliimpien kurssien
osalta.
9.2. Talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2019

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
10.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuorolaisten tilalle
Erovuorossa ovat: Kirsi Lamminen
Sisko Huotari
Paula Sivonen
Anni Piippo
Hallituksessa edelleen jatkavat:
Miia Ikonen
Iida Kalakoski
Kirsi Hanhela
10.2. Kokouksessa todettiin, että Essi Silander ja Mari Vanhatalo ovat ilmoittaneet
jäävänsä pois hallituksesta kesken kauden.
10.3. Hallitukseen valittiin tulevalle kaudelle Sisko Huotari ja Paula Sivonen. Todettiin, että
hallitus on lainvoimainen vaikka hallitus supistuu viiteen henkilöön. Hallituksessa jatkavat
Miia Ikonen, Iida Kalakoski ja Kirsi Hanhela. Kirsi jatkaa puheenjohtajan roolissa.

11. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN
VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ
11.1. Todettiin, että viime vuoden toiminnantarkastajat ovat käytettävissä tehtävään.
Päätettiin jatkaa samojen toiminnatarkastajien kanssa.

12. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY
12.1. Ei ollut tullut ilmoituksia jäseniltä asioista, joita he haluaisivat käydä läpi
vuosikokouksessa.

13. HALLITUKSEN ESITTEÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
13.1. Ei ole kirjattu asioita, joita olisi tullut käsitellä vuosikokouksessa

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
14.1. Kokous päätettiin klo 17:59