Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävä ja heidän kotona asumistaan edistävä ravitsemus- ja kotitalousneuvonta, ryhmätoiminta sekä yksilöohjaus Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa.

Toiminnan kohderyhmät
1. Yli 65-vuotiaat, erityisesti elämänmuutoksen äskettäin kokeneet ikäihmiset kuten vasta eläköityneet, leskeksi jääneet tai muistisairauden itse tai parisuhteessaan kohdanneet.
2. Vapaaehtoistoimintaan mukaan haluavat henkilöt
3. Ikäihmisten kanssa toimiva hankkeen yhteistyötahojen henkilöstö sekä varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien ikäihmisten omaiset ja läheiset

Toiminta
Ryhmätoiminta ja yksilöohjaus
RUOANVALMISTUSTAIDOT JA IKÄIHMISTEN RAVITSEMUS (koulutustilaisuudet)
Järjestetään keskimäärin 3-4 kokoontumiskerran ruoanvalmistuskursseja.

VIIHTYISÄ KOTI JA KODIN TALOUSTAITOJA (koulutustilaisuudet ja yksilöasiakkaiden ohjaus) Ryhmätoimintana järjestetään ikäihmisille suunnattuja kolmen kokoontumiskerran kurssisarjoja, joiden aikana käsitellään kodin hoitoon, pyykin huoltoon, kodin turvallisuuden parantamiseen sekä ruokatalouden ja oman talouden suunnitteluun liittyviä asioita. Vastaavia aihepiirejä voidaan käydä läpi kolmen tapaamiskerran aikana myös yksilöohjauksena.

VIRKEYTTÄ LUONNOSTA, PUUTARHASTA JA PAIKALLISKULTTUURISTA (ryhmätoiminta ja tutustumiskäynnit)
Toteutetaan ryhmätoimintaa ja tutustumiskäyntejä, joiden teemana on luonto ja paikalliskulttuuri.

Löytävä toiminta ja yleisötilaisuudet
JALKAUTUMINEN MATALAN KYNNYKSEN KOKOONTUMISPAIKKOIHIN
Hankkeen henkilöstö osallistuu matalan kynnyksen kokoontumispaikoissa, ikäihmisten palvelujen järjestämispaikoissa, toreilla, kirjastoissa sekä muissa vastaavissa julkisissa tiloissa järjestettäviin ikäihmisiä kokoaviin tapahtumiin, joissa voidaan kertoa ikäihmisten ravitsemukseen liittyvistä haasteista.

SEMINAARI- JA KESKUSTELUTILAISUUDET
Yhteistyössä paikallisten yhteistyötahojen kanssa järjestetään seminaari- ja keskustelutilaisuuksia, joissa tuodaan esille ikäihmisten ravitsemukseen liittyviä näkökulmia ja arjen sujumista helpottavia asioita.

Vapaaehtoiset mukana toiminnassa
Vapaaehtoiset ovat apuna ryhmätoiminnassa sekä virikkeellisen yhdessä tekemisen järjestämisessä.

Lisätietoa hankkeesta:

Anne Matilainen, toiminnanjohtaja, anne.matilainen@martat.fi, puh. 050 339 4261

Pohjois-Savo: Heta Nykänen, kotitalousasiantuntija, heta.nykanen@martat.fi, puh. 050 339 4261

Etelä-Savo: Satu Räsänen, kotitalousasiantuntija, satu.rasanen@martat.fi, puh. 050 339 4258

Hanke tehdään yhteistyössä Savon Sydänpiiri ry:n kanssa.

Toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Jaa sivu