Arki sujuvaksi- toiminta

Savon Martat ry on mukana Arki sujuvaksi- toiminnassa, jonka tavoitteena on vahvistaa kohderyhmien arjen sujumista. Kotitalousneuvonnan kurssien muodossa käymme läpi ruoanvalmistusta, kodinhoitoa, raha-asioita ja hygieniaa. Otamme huomioon kestävän kehityksen ja ympäristön. Kursseilla tuetaan sosiaalisten suhteiden kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä luodaan arkeen liittyviä onnistumisen kokemuksia.

Toiminnan alueena on Etelä ja Pohjois-Savon maakunnat ja toiminnan kohderyhmiä ovat työpajoilla työskentelevät nuoret, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat sekä vangit ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat.

Työpajanuoret ja arjen taitoja itsenäiseen elämään

Kun nuori itsenäistyy on tärkeä hallita arjen perustaidot. Nuorten arjen taitojen kurssitoimintaa on kehitetty Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n (TPY) ja alueellisten työpajojen kanssa syksystä 2015 alkaen. tänäkin vuonna kahdeksan kurssin kurssisarjoja toteutetaan yhteistyössä lähes 30:n työpajan kanssa eri puolilla Suomea.

Arjen taitojen kurssit on suunnattu 16-29- vuotiaile nuorile, jotka ovat työpaja- toiminnan piirissä. Ensisijainen kohde ovat starttipajalaiset

Kursseja voidaan järjestää myös muille ko.ikäryhmään kuuluville työpajanuorille.

Rikosseuraamusasiakkaat

Tavoitteena on arjen taitojen kohentaminen kotitalousneuvonnan avulla. Kurssien avulla voidaan tukea rangaistusajan suunnitelmien tavoitteiden mukaista työskentelyä

Käytännönläheisillä kotitalouskursseilla osallistujat saavat perustietoja ja taitoja terveelliseen, edulliseen ruoanvalmistukseen, kodinhoitoon ja oman arjen raha.asioiden hoitamiseen.

Kurssit toteutetaan 3-6 kerran sarjana pienryhmissä, joka Rikosseuraamuslaitoksen omissa tai marttapiirin tiloissa. Yhden kokoontumiskerran kesto on 3 tuntia ja marttojen kotitalousasiantuntija tuo mukanaan elintarvikkeet ja muun tarvittavan kurssimateriaalin. Kurssilaiset saavat omaksi käytettävän kurssiaineiston, kuten ruokaohjekirjaset. Kurssin päätteeksi jaetaan osallistumistodistukset.

___________________________

Lisätietoja toiminnasta

Pohjois-Savo: Heta Nykänen, kotitalousasiantuntija, heta.nykanen@martat.fi, puh. 050 339 4261

Etelä-Savo: Satu Räsänen, kotitalousasiantuntija, satu.rasanen@martat.fi, puh. 050 339 4258

Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

_________________________________________________________