VILPPU- Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten arjen tukena -hanke (2018-2020)

Valtakunnallisessa VILPPU -hankkeessa on tarkoitus kehittää vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot sekä aloittaa vapaaehtoistoiminta ikääntyvien ihmisten arjen hyvinvoinnin edistämiseksi.

VILPPU -hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten arjen tukena hyvinvointia edistäen. Käynnistettävällä uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista sekä vähennetään yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistominnan mahdollisuuksia martoille ja muille vapaaehtoistoiminnasta  kiinnostuneille.

Hankkeen päätavoitteita ovat ikääntyneiden terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Hankkeessa kehitetään onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja tuetaan asiakkaiden ja vapaaehtoisten voimaantumista. Vapaaehtoistoiminnan tueksi kehitetään koulutuksia materiaaleja, työnohjauksellista tukea ja vapaaehtoisen polkua. Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat ryhmätoiminta ikääntyneille sekä tempaus-vapaaehtoisuus (valtakunnalliset tempaukset vuosina 2019 ja 2020). Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Piirien työntekijät tukevat ja johtavat oman alueensa vapaaehtoistoimijoita.

Hankkeessa tarjotaan koulutusta sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille ja hanke toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa.

____________________________

Lisätietoa hankkeesta

Etelä-Savo: Satu Räsänen, kotitalousasiantuntija, satu.rasanen@martat.fi, puh. 050 339 4258

Yhteistyökumppanit

Ikäinstituutti ja Pelastakaa Lapset ry

Toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

______________________________________________________________________