Kuopiossa Inkilänmäellä , Tätilän pihapiirissä kokeillaan kesällä 2018 yhteisöllistä kaupunkiviljelyä. 

Kohteeseen perustetaan 5 viljelylaatikon kaupunkiviljely kokeilu. Yhteisölliseen kokeiluun toivotaan mukaan alueen asukkaita.  Halukkaat voivat tulla mukaan viljelyryhmään ja osallistua käytännössä toteutukseen. Alueella järjestetään myös kaikille avoimia neuvontatilasiuuksia ja tapahtumia. Viljelykohteeseen voi käydä tutustumassa myös itsenäisesti tai ryhmänä.

Kaupunkiympäristöjen ja omien puutarhojen viherryttämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen jarruttamisessa ja ilmastotuhojen ehkäisemisessä. 

Käytännön neuvonnan kautta ohjataan viljelyssä luonnonvaroja, raaka-aineita ja energiaa säästäviin ratkaisuihin ja kulutusvalintoihin kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Neuvonnassa korostetaan luonnonmukaisia viljelytapoja, erikoisesti mahdollisimman suljettua ravinnekiertoa ja maan hyvän rakenteen ylläpitoa sekä ekologista kastelua. Kompostoimalla ravinteet kiertävät omalle kasvimaalle ja samalla vähennetään jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Keskeisiä toimia ruoan ilmastovaikutusten vähentämisessä ovat eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen ja kasvisten osuuden lisääminen sekä jätteeksi joutuvan ruoan vähentäminen.  Myös suosimalla kotimaista sekä lähialueiden ruuantuotantoa sekä satokauden tuotteita, hidastetaan ilmastonmuutosta ja vähennetään esimerkiksi kuljetusten aiheuttamia ilmastopäästöjä.svilajivalikoimassa huomioidaan erikoisesti papu- ja hernekasvit. Ne ovat hyviä maanparannus- ja lannoituskasveja ja sopivat hyvin pienten alueiden viljelykiertoon. Lisäksi ne ovat myös hyviä proteiinin lähteitä ja sopivat kasvispainotteiseen ruokavalioon. Kokeilussa kannustetaan kasvispainotteiseen ruokavalioon ja opastetaan proteiinia sisältävien kasvisten käyttöön.

Kaupunkiviljely, ruuan kasvattaminen itse auttaa ymmärtämään mistä ja miten ruoka tulee. Ymmärtäminen lisää arvostusta ja motivoi pienentämään myös ruokahävikkiä.  Kokeilussa tuodaan esille viljelmän lajivalikoiman ja kasvienmäärän suunnittelun ja oikea-aikaisen sadonkorjuun merkitystä ruokahävikin pienentämiseksi.  Sato kerätään oikeaan aikaan, hyödynnetään tuoreena mahdollisimman tarkkaan ja säilytetään oikein. Sadonkorjuutapahtuman yhteydessä neuvotaan sadon käytössä. Oman puutarhan ylimääräistä satoa voi vaihtaa toisten kanssa.

Tiedote, Kaupunkiviljelykokeilu Inkilänmäellä 2018