Anna palautetta marttojen neuvontatilaisuuksista (kurssit ja muut tilaisuudet)

Palautelomakkeeseen pääset tästä linkistä

Feedback on advice sessions and courses from here


Kohdennetun neuvonnan palautelomakkeet

Arki sujuvaksi

Lapsiperheiden arjen tukeminen

Vilppu – Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena

Ässäkokkikurssin palautelomake