Arjen taitoja ja tukea nuorille

Ihan jees arki -hankkeessa edistetään 15-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten arjen taitojen oppimista. Hanke toimii Uudenmaan, Lounais-Suomen, Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan marttapiirien alueilla.

Hankkeessa nuoret osallistuvat marttojen kotitalousasiantuntijoiden vetämiin kotitalouskursseihin ryhmämuotoisesti. Tarjoamme kotitalousneuvontaa myös räätälöidysti nuoren omaan kotiin. Neuvonnan aiheita ovat mm. edullinen ja terveellinen ruoka ja ravitsemus, omien raha-asioiden hoito, kodin puhtaanapito sekä muut arjenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä tukevat toiminnot.

Yhteistyön voimaa

Kokoamme nuorten arkea tukevat toimijat yhteisen tavoitteen äärelle: yhdessä luomme uudenlaisen ja kestävän järjestövetoisen neuvontakokonaisuuden nuorten arjenhallinnan ja osallisuuden lisäämiseksi. Kehitämme nuorten kanssa työskentelevien verkostojen uudenlaista tapaa toimia yhdessä etsien vastausta myös siihen, mitä nuoret palveluilta odottavat.

Tavoitteena saada yli 500 nuorta mukaan

Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli saada vähintään 460 nuorta mukaan toimintaamme. Tavoitteen kuitenkin ylittyessä etuajassa jo vuonna 2019, nostimme tavoitteen 530 vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen toimintoihin osallistuminen on nuorelle maksutonta. Hankkeeseen ohjaudutaan yhteistyökumppaneidemme kautta.

 

Tukea Euroopan Unionin sosiaalirahastolta

Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson sekä Lounais-Suomen Marttojen toteuttama valtakunnallinen Ihan jees arki -hanke on STM:n Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Ihan jees arki -hanke kuuluu Kestävää kasvua ja kehitystä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR).

Tavoitteena toimintalinjalla on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Ihan jees arki -hanke on tarkoitettu 15-29 -vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Ihan jees arki -hanke on alkanut 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020. Hankkeen loppuvaiheessa ajalla 1.7.-31.12.2020 keskitymme lapsiperheellisiin etsivän nuorisotyön  asiakkaisiin sekä jälkihuoltonuorten tukemiseen. Kehitämme heille soveltuvaa tuen mallia.

Hankkeen yhteistyökuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Pori, Huittinen, Lappeenranta, Imatra ja Kouvola. Hanketta toteutetaan yhdessä sosiaalitoimien, etsivän nuorisotyön toimijoiden, Vamos-palveluiden, Ohjaamoiden, perhekeskusten, Me-talojen, poliisin, neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön, Turun ja Käyrän vankiloiden, SPR:n sekä Parik-Säätiön kanssa.