Martan matkalaukusta -hankkeen aikana olemme lisänneet yläkoululaisten, heidän opettajiensa ja vapaaehtoismarttojen tietoisuutta ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä näkökulmista. Lisäksi olemme vahvistaneet yläkoululaisten valmiuksia tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja omassa arjessa sekä saada aikaan kiinnostusta kansalaisjärjestöjen toimintaa, kehitysyhteistyötä ja vapaaehtoistyötä kohtaan.

Globaalikasvatustyöpajoja Uudellamaalla

Hankkeen aikana pidimme vapaaehtoismarttojen kanssa 12 globaalikasvatustyöpajaa Uudenmaan alueella. Työpajat pohjautuivat Marttojen Etiopian kehitysyhteistyöstä saatuihin kokemuksiin ja tarinoihin. Työpajoissa käsiteltiin ilmastonmuutosta, ruokaturvaa, kehitysyhteistyötä ja vammaisten naisten elämää Etiopiassa. Tämän lisäksi tutustuttiin etiopialaiseen ruokakulttuuriin ja oppilaat pääsivät maistelemaan perinteisiä etiopialaisia ruokia.

Tarinalliset ja toiminnalliset työpajamateriaalit on suunniteltu yhteistyössä vapaaehtoismarttojen ja opetushenkilöstön kanssa. Työpajat tukevat oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaista oppimista sekä ekososiaalisen sivistyskäsityksen syntymistä, mitkä ovat perusopetuksen keskeisiä tavoitteita opetussuunnitelman mukaan. Materiaalit ovat maksuttomia ja niitä saa käyttää vapaasti opetustarkoituksiin. Toivomme, että työpajamateriaaleja hyödynnetään jatkossa niin kouluissa, marttayhdistysten tapahtumissa kuin marttapiirien toiminnassa. Tutustu työpajamateriaaleihin täältä.


”Opin miten ilmastonmuutos näkyy etiopiassa ja miten vammaisiin suhtaudutaan etiopiassa” (9.-luokkalainen Uudeltamaalta)

”Oppilaille välittyi konkreettinen osoitus, miten ilmastonmuutos
vaikuttaa ihan oikeasti joidenkin ihmisten arkielämään” (kotitalousopettaja Uudeltamaalta)


65 % oppilaista kokee oppineensa jotain uutta

Oppilaista 65 % kokee oppineensa työpajojen aikana jotain uutta. Oppilaat kertoivat oppineensa ilmastonmuutoksesta, etiopialaisesta kulttuurista ja marttojen toiminnasta. Parasta työpajassa oppilaiden mielestä olivat mm. Etiopian kertomusten kuuleminen, ryhmän kanssa työskentely, tiedonhakutehtävien tekeminen sekä uusien makujen maistaminen. Lue lisää saamastamme palautteesta täältä.

Tietoisuuden lisäämistä Educa-messuilla ja mediayhteistyön avulla

Hankkeen aikana osallistuimme vapaaehtoismarttojen kanssa myös Educa-messuille, jossa pystyimme kertomaan marttojen toiminnasta sekä työpajamateriaalien käytöstä opettajille ympäri Suomea. Olemme tuoneet esille työpajamateriaaleja ja niissä käsiteltyjä teemoja aktiivisesti myös mediassa, sosiaalisessa mediassa, Uudenmaan Marttojen uutiskirjeissä sekä verkkosivuillamme. Lue lisää mediayhteistyöstämme täältä.

Toiminta saa EU-rahoitusta

Projekti saa EU-rahoitusta Frame, Voice, Report! -hankkeen kautta. Siirry tästä FVR-hankkeen verkkosivulle.

Tämä sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.