Haluatko vahvistaa oppilaittesi valmiuksia tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja omassa arjessaan ja lisätä heidän tietoisuuttaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista globaalissa etelässä? Haluatko herätellä oppilaiden kiinnostusta vapaaehtoistyötä ja kehitysyhteistyötä kohtaan? Kiinnostaako, millaista ruokaa etiopialaisen nuoren lautaselta löytyy?

Uudenmaan Martat tarjoavat yläkouluihin ja lukioihin toiminnallisia työpajoja. Työpajat suunnitellaan ja toteutetaan osana Martan matkalaukusta -hanketta, joka pohjautuu Marttojen tekemään kehitysyhteistyöhön. Työpajat ovat kouluille maksuttomia.

Tarinallisuus osana toimintaa

Osallistuva koulu valitsee yhden työpajan toteutettavaksi jonkin oppiaineen tunnilla tai osana opetusta eheyttävää kokonaisuutta esimerkiksi koulun ilmiöpäivässä. Työpajojen tavoitteena on vahvistaa koululaisten ja opiskelijoiden ekososiaalisen sivistyskäsityksen muodostumista ja herätellä heitä kestävän elämäntavan välttämättömyyteen. Keskeistä työpajojen toteutuksessa on tarinallisuus: kerromme sanoin ja kuvin todellisista paikoista ja henkilöistä Etiopiassa. Työpaja sopii hyvin osaksi esimerkiksi kotitalouden tai maantiedon opetusta, mutta näkökulmia voidaan etsiä myös muihin oppiaineisiin.

Työpajojen teemat

1. Ruokaturva

  • Teema: kestävä kehitys.
  • Mitä ruokaturva tarkoittaa ja miten se näkyy Etiopiassa ja Suomessa? Miten voin tehdä ruokaturvaa tukevia valintoja omassa arjessani?

2. Ilmastonmuutos

  • Teema: ilmastonmuutos, maahanmuutto.
  • Miten ilmastonmuutos vaikuttaa etiopialaisten arkeen? Entä omaan arkeeni? Miten voin tehdä ilmastonmuutosta hillitseviä tekoja omassa arjessani?

3. Kehitysyhteistyö

  • Teema: sukupuolten tasa-arvo.
  • Millaista on vammaisten naisten arki Etiopiassa? Mitä on kehitysyhteistyö ja miten voin tukea sitä?

Toiminta saa EU-rahoitusta

Projekti saa EU-rahoitusta Frame, Voice, Report! -hankkeen kautta. Siirry tästä FVR-hankkeen verkkosivulle.


Kaikki työpajat on jo varattu, mutta työpajojen materiaalit julkaistaan yleiseen käyttöön tammikuussa 2020.


uudenmaan_martat_etiopia_injera

Tämä sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

 

Jaa sivu