Hankkeen tavoitteena on lisätä yläkoululaisten ja lukiolaisten sekä heidän opettajiensa tietoisuutta ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä näkökulmista sekä omien valintojen vaikutuksesta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yläkoululaisten valmiuksia tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja omassa arjessa ja saada aikaan kiinnostusta kansalaisjärjestöjen toimintaa, kehitysyhteistyötä ja vapaaehtoistyötä kohtaan.

Kestävä tulevaisuus vaatii muutosta

Yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla näitä aihepiirejä voidaan ottaa osaksi opetusta tarinallisuuden ja toiminnallisuuden keinoin. YK:n kehitystavoitteiden tuntemuksen lisääminen globaalikasvatuksen keinoin auttaa koululaisia ja lukiolaisia hahmottamaan kestävän tulevaisuuden vaatimaa yhteiskunnallista muutosta.

Hankkeen aikana tehdään kouluvierailuja yläkouluille ja lukioihin. Näiden vierailujen aikana toteutetaan ilmastonmuutosta ja kestävän kehityksen näkökulmia avaavia Martan matkalaukusta -työpajoja. Lue lisää työpajoista täältä.

Toiminta saa EU-rahoitusta

Projekti saa EU-rahoitusta Frame, Voice, Report! -hankkeen kautta. Siirry tästä FVR-hankkeen verkkosivulle. 

Tämä sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

 

Jaa sivu