Martan matkalaukusta -hankkeen tavoitteena on lisätä yläkoululaisten ja lukiolaisten sekä heidän opettajiensa tietoisuutta ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä näkökulmista sekä omien valintojen vaikutuksesta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yläkoululaisten valmiuksia tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja omassa arjessa sekä saada aikaan kiinnostusta kansalaisjärjestöjen toimintaa, kehitysyhteistyötä ja vapaaehtoistyötä kohtaan.

Kestävä tulevaisuus vaatii muutosta

Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan toimivia globaalikasvatusmateriaaleja, joiden avulla näitä aihepiirejä voidaan ottaa osaksi opetusta tarinallisuuden ja toiminnallisuuden keinoin. YK:n kehitystavoitteiden tuntemuksen lisääminen globaalikasvatuksen keinoin auttaa koululaisia ja lukiolaisia hahmottamaan kestävän tulevaisuuden vaatimaa yhteiskunnallista muutosta.

Hankkeen aikana vierailemme yläkouluissa ja lukioissa, joissa toteutamme toiminnallisia globaalikasvatustyöpajoja liittyen ruokaturvaan, ilmastonmuutokseen ja kehitysyhteistyöhön. Kehitämme työpajoja opettajilta ja oppilailta saamamme palautteen mukaan. Lopulliset työpaja-materiaalit julkaistaan verkkosivuillamme tammikuussa 2020. Lue lisää työpajoista täältä.

Toiminta saa EU-rahoitusta

Projekti saa EU-rahoitusta Frame, Voice, Report! -hankkeen kautta. Siirry tästä FVR-hankkeen verkkosivulle.


Pohdimme kestävämpää tulevaisuutta meillä ja muualla – keinoina ovat tarinat, kokemukset ja yhdessä tekeminen.


uudenmaan_martat_etiopia_ateria

 

Tämä sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

 

Jaa sivu