Uudenmaan Martat ry:n vuosikokouksessa 11.9.2021 tehdään päätös piirin uudesta toimitilasta. Muutto uuteen toimitilaan olisi ajankohtainen vuoden 2023 kesällä. Alla olevista materiaaleista löydät tarkemman esittelyn siitä, missä projektissa on kyse.

Projektiin liittyvät materiaalit

Projekti herättää ymmärrettävästi useita kysymyksiä. Kokoamme teidän meille esittämänne kysymykset ja vastauksemme niihin näille sivuille.

Uudenmaan Marttojen opetuskeittiöt Lapinlahdenkadulla kävivät ahtaiksi vuoden 2019 aikana, koska ruokakurssien kysyntä oli kasvanut monta vuotta peräkkäin ja keittiötilojen käyttö lisääntynyt.

Ei ollut mahdollista enää kehittää ja laajentaa toimintaa vaan seinät kirjaimellisesti tulivat vastaan.

Tilojen pitää olla riittävän kokoiset ja mahdollistaa monipuolinen toiminta siten, että yhtä aikaa voidaan pitää lähiruokakursseja, verkkoruokakursseja ja kokouksia. Monen toiminnan yhtäaikaisuus tarkoittaa, että kurssien määrää voidaan lisätä ja tarjota silti tilaa myös yhdistysten ja vapaaehtoismarttojen käyttöön.

Etsimme toimitiloja välittäjien avulla noin parin vuoden ajan. Tutustuimme eri kohteisiin käymällä paikan päällä. Rajasimme sijainnin metroasemien välittömään läheisyyteen, koska suurin osa asiakkaistamme saapuu meille metrolla tai muilla julkisilla kulkuvälineillä. Tarjottuja kohteita oli parikymmentä, joista kymmenessä kävimme tutustumiskäynnillä.

Helsingin keskustassa ei ollut sellaisia kohteita, joihin opetuskeittiöt olisi voinut rakentaa helposti ja ilman suuria kustannuksia. Keskustan vuokrataso on hyvin korkea eikä sopivia uudiskohteita metroasemien läheisyydestä löytynyt. Tapiolasta löytyi sopivan kokoinen uudiskohde, johon toiveiden mukainen keittiö voidaan rakentaa. Tapiola on liikenteen solmukohta, johon pääsee helposti metrolla, bussilla sekä omalla autolla. Maksullista parkkitilaa löytyy ihan läheltä. Tapiolassa on myös paljon yrityksiä ja esimerkiksi Aaltoyliopisto, jonka kanssa voimme tehdä yhteistyötä.

Lapinlahdenkadun Marttatalossa olemme olleet Marttaliiton vuokralaisena jo yli kymmenen vuotta. Marttaliitto on perinyt piirin tiloista vuokraa kuukausittain, mutta tuo vuokra ei ole ollut markkinahintaista vaan vahvasti tuettua. Koska Marttatalo myytiin saksalaiselle sijoittajalle, päättyy piirin vuokrasopimus Marttaliiton kanssa ja saamme uuden vuokraisännän 1.1.2022 alkaen. Samalla vuokramme muuttuu markkinahintaiseksi eli se nousee n. 50 000 eurosta 91 000 euroon vuodessa. Marttaliitto ei jatkossa tue piirien toimitilavuokria. Nykyisen tilan vuokra siis nousee merkittävästi, emmekä pysty niissä tiloissa enää kurssitoimintaa kasvattamaan. Uuden Tapiolan toimitilan vuokra on n. 130 000 euroa vuodessa + ALV 24 % eli yhteensä n. 150 000 euroa, joista voimme vähentää ALV:n osuuden. Vuokra siis melkein kaksinkertaistuu vuoden 2022 alusta ja nousee merkittävästi sen jälkeen vielä uudessa toimitilassa vuoden 2023 lopusta alkaen

Uudenmaan Martat ovat tarjonneet maksullisia ruokakursseja jo usean vuoden ajan. Kurssitoiminta on hankkeiden ohella meille tärkein tuottojen lähde. Koronapandemian aikana kurssitoiminta on ollut katkolla, mutta luotamme asiakkaiden palaavan heti kun kokoontumisrajoituksia aletaan purkamaan. Vuokran, niin kuin kaikki muutkin toimintamme, kulut rahoitamme omasta liiketoiminnasta saatavalla kassavirralla. Korkeampi vuokra edellyttää siis enemmän kursseja ja enemmän keittiötilaa. Ennen koronapandemiaa liikevaihtomme oli hyvällä tasolla ja kasvoi 5-7 % vuosivauhtia. Toimitilan vaihdos olisi ollut paljon helpompi toteuttaa ilman koronaa, mutta uskomme liikevaihdon palaavan nopeasti, kunhan rajoitukset poistuvat

Koko henkilöstö on ollut alusta lähtien mukana projektissa ja heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa tilojen toiminnalliseen suunnitteluun, tilojen sisustukseen sekä materiaaleihin. Olemme toteuttaneet suunnitelmat yhdessä YIT:n arkkitehtien kanssa ja uskomme, että lopputulos on toimiva ja tarkoituksen mukainen.

Uuden toimitilan suunnittelu aloitettiin jo keväällä ja sitä jatkettiin heti elokuun alussa. Piirin hallitus on seurannut ja johtanut uuden toimitilan suunnittelua koko projektin ajan ja asia päätettiin esitellä jäsenistölle heti kun suunnitelmat olivat edenneet tarpeeksi pitkälle. Asia tuotiin koronarajoitusten vuoksi jäsenistölle ainoastaan sähköisessä tapaamisessa, sillä piirin vuosikokous siirtyi koronapandemian vuoksi syksyyn. Infotilaisuus oli tarkoitettu keskustelun avaamiseksi ja kysymyksiin yritämme vastata parhaamme mukaan näin jälkikäteen.

Laskelmia on laadittu todennäköisen skenaarion pohjalta. Skenaarioista jätettiin pois pessimistisin laskelma siksi, että koronapandemian aiheuttamista kokoontumisrajoituksista on mahdollista päästä rokotuskattavuuden noustua yli 80 %. Optimistisin skenaario jätettiin pois laskelmista siksi, että kysynnän palautumiseen saattaa kulua odotettua enemmän aikaa.

Vertailu uuden toimitilan ja nykyisen toimitilan vuokratason osalta ei ole aivan suoraviivaista. Nykyisessä toimitilassa kurssimyyntiä ei voi kasvattaa, joten tulojen saanti jää väistämättä pienemmäksi. Lisäksi nykyisiin toimitiloihin pitää investoida vuosittain uusiin kodinkoneisiin ja pintojen kunnostukseen (mm. lattia), sillä nämä ovat elinkaarensa päässä. Jos piirin
toimintaa jatkettaisiin nykyisissä toimitiloissa vuodesta 2022-2023 eteenpäin, aiheuttaisi se piirille alijäämäisen tuloksen joka tapauksessa, koska tulosta on vaikea jatkossakaan parantaa nykyisten keittiötilojen ahtauden vuoksi ja Marttaliitto lopettaa vuokratuen piireille.

Lisäksi on hyvin mahdollista, että Marttatalon uusi vuokrananantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen jossain vaiheessa, jos Marttatalo halutaan muuttaa esim. asunnoiksi. Tällainen pakkomuuttotilanne olisi piirin toiminnan jatkuvuudelle kriittinen, sillä uusia toimivia ja sopivia toimitiloja ei välttämättä löydy kovin nopeasti. Hallittu ja hyvin suunniteltu muutto uusiin toimitiloihin on paljon parempi kuin paniikissa tehty uusien toimitilojen etsintä. Piirin ei ole aivan pakko muuttaa juuri tällä hetkellä, mutta vaihtoehto, että nykyisissä toimitiloissa jatketaan kuten tähänkin asti, ei vaikuta olevan taloudellisesti kannattava enää jatkossa. Eikä jatkaminen mahdollista piirin asiakkaille ja marttayhdistyksien jäsenille, uusien palveluiden tai nykyistenkään palveluiden laadukasta tuottamista.

Mikäli päätöstä uuden toimitilan vuokraamisesta ei saada syksyn 2021 aikana tehdyksi, raukeaa tämä projekti ja uusi on aloitettava alusta.

Uudenmaan piirin tuotot tulevat kurssitoiminnasta, hanketoiminnasta, jäsenmaksuista ja valtionavusta. Kurssitoiminta on Uudenmaan tärkein tulonlähde, muilla piireillä on torikahviloita, kotiapua, iltapäiväkerhotoimintaa ym., joilla ne elävät. Valtionavulla on ollut aikoinaan järjestön toiminnassa merkittävä osuus, mutta se on vähentynyt vuosien saatossa. Ilman liikevaihdon kasvua piirin toiminta alkaa vähitellen hiipua. Niin on käynyt muutamalle muulle piirille, jotka eivät ole kasvattaneet toimintaansa. Kasvu on välttämätöntä tulevaisuuden kannalta, jotta jäsenistöä voidaan tukea ja tarjota vapaaehtoistoimintaan koulutuksia ja kokoontumismahdollisuuksia.

Laskelmia on laadittu yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa. Liiketoiminnan suunnittelu on ollut haastavaa useilla muillakin toimialoilla, sillä kukaan meistä ei ole osannut ennustaa koronapandemian tulemista, kestoa tai vaikutuksia piirin liikevaihtoon ja tulokseen. Piirin hankeliikevaihdon laskun tiesimme etukäteen ja siihen oltiin varauduttu, mutta koronarajoitusten tuloa ei voitu ennakoida. Sinällään itse laskelmien teossa ei ole suurempaa vaikeutta, kunhan osaa arvioida lähtötiedot oikein.

Piirin toiminnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, vaan vuosittain pyritään suunnilleen nollatulokseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alijäämäinen tulos ei tarkoita suoraan epäonnistumista, vaan tämä voi olla myös perusteltu ja ennalta harkittu päätös. Viime vuosina olemme piirissä investoineet paljon kurssitoiminnan kehittämiseen, vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja koulutuksiin, verkkopalveluihin mm. yhdistysten nettisivujen toteuttamiseen sekä viestinnän kehittämiseen. Nämä kehittämistoimet ovat vaatineet henkilöstön työajan merkittävää panostusta. Myös hanketoiminnan kausivaihtelut aiheuttavat tulokseen jonkin verran vaihtelua, jota on välillä vaikea ennakoida niin, että saavutettaisiin täysin nollatulos. Piirin suurin menoerä on henkilöstön palkat. Henkilöstön lomautuksia ei ole haluttu käyttää kulujen säästämiskeinona ennen koronapandemiaa, vaan on hyväksytty negatiivinen tulos.

Piiri on tukenut yhdistyksiä mahdollisuuksien mukaan. On autettu nettisivujen rakentamisessa, rakennettu laaja vapaaehtoistoiminnan konsepti: ruokamartat, kässämartat, puutarhamartat, vertaismartat, sienimartat, mediamartat ja vertaismartat ja koulutettu vapaaehtoisia toimimaan yhdistysten apuna. On perustettu sähköiset uutiskirjeet ja ylläpidetty sosiaalisen median kanavia, kuten uudenmaanmartatvinkkaa Facebookissa ja sivut Instagramissa. Yhdistystoimijoita on koulutettu ja toteutettu yhdistysten alueelliset yhteistyökokoontumiset keväisin ja syksyisin. Yhdistysten on ollut mahdollista osallistua ruokakursseille. Tukea on annettu, mutta se on muuttanut muotoaan yhä enemmän sähköiseen yhteydenpitoon perustuvaksi. Ehkä tästä syystä koetaan, että entiset ajat olivat parempia, kun piirin toiminnanjohtajalla oli aikaa vierailla marttailloissa. Vierailu 160 marttayhdistyksessä ei enää ole mahdollista, mutta yhteydenpitoa yhdistyksiin haluamme jatkaa.

Piiri markkinoi ruokakursseja pääosin sähköisissä medioissa ja omilla nettisivuilla. Sivuillamme vierailee kymmeniätuhansia kävijöitä ja kursseille ennen pandemiaa osallistui noin 3 500 asiakasta vuosittain. Yrityksille suuntaamme markkinointia suoraan heidän yhteyshenkilöilleen. Vuoden 2021 aikana marttajärjestöön rakentuu uusi markkinoinnin suurkanava, kun Marttaliiton CRM-ja Martta-sovellus projektit valmistuvat. Näillä työkaluilla saavutamme kymmenkertaisen näkyvyyden Martat-portaalin kävijöille. Lähi- ja verkkoruokakurssien markkinoinnin muuttuminen aidosti valtakunnallisiksi on siis jo lähellä.
Ennen pandemian alkua yritysten kiinnostus tilauskursseihin oli hyvässä kasvussa ja uskomme, että verkkoruokakurssimme kiinnostavat suurta joukkoa yrityksiä myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Piiri on mitannut asiakastyytyväisyyttä seitsemän vuoden ajan. Kehitämme toimintaamme kurssipalautteiden ja asiakkaiden esittämien toivomusten perusteella. Kurssiprosessia on kehitetty, muutettu ja parannettu joka vuosi juuri asiakaspalautteeseen perustuen. Mittaamme myös hankkeisiin osallistuvien asiakkaiden antaman palautteen määrää ja sisältöä. Asiakaspalaute on ollut pääosin erittäin positiivista ja yli 90 % asiakkaista on valmis suosittelemaan kursseja ystävilleen. Koulutamme uudet asiantuntijamme asiakaspalveluun liittyviin tärkeisiin kohtiin, jotta asiakaskokemus olisi paras mahdollinen.

Uuden toimitilan sopimuskonsultointia ja rakentamisen asiantuntemusta on hankittu ulkopuoliselta yritykseltä, jossa on sekä juridiikan että rakennussuunnittelun ammattilaisia apunamme.

Marttapiirien mallisäännöt uudistettiin vuonna 2014 ja Uudenmaan piiri otti ne käyttöön vuoden 2016 alusta lukien, jolloin siirryttiin 1-kokouksen malliin.

Vuosikokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (nyt 8) ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle. Sääntöjen mukaan hallitus päättää piirin asioista, henkilöstöstä ja taloudesta. Hallituksen on mahdollista viedä tärkeät asiat vuosikokouksen päätettäväksi.

Piirissä työskentelee vakituisia kotitalousasiantuntijoita sekä tuntityöntekijöitä. Tuntityöntekijät mahdollistavat toiminnan joustavan kasvattamisen. Tuntityöntekijät ovat olleet kotitalousopettajaksi valmistuvia opiskelijoita, joista monet ovat suorittaneet opintoihinsa liittyviä harjoittelujaksoja piirissä ennen tuntityön aloittamista.