Tällä sivulla on materiaalia, jota voi käyttää yhdistystoiminnassa apuna ja muokata tarpeen mukaan. Lisää materiaalia löytyy marta.fi sivuilta yhdistyskanavasta. Mikäli et löydä sivuilta etsimääsi materiaalia voit olla yhteydessä tilaukset.uusimaa@martat.fi

Käyttäjätunnukset

Uusien käyttäjätunnusten tilaaminen ja viestit erinäisiin tunnuksiin liittyen tulee laittaa sähköpostitse osoitteeseen: tunnukset@martat.fi. Tämä koskee kaikkia tunnuksia, liittyen esimerkiksi intraan, toiminnantilastointiin, martat.fi:n yhdistyssivuihin jne.

Esitykset