Marttayhdistykset aloittavat syyskautensa poikkeuksellisissa oloissa. Parhaillaan monessa yhdistyksessä pohditaan, miten marttailu-harrastusta voisi jatkaa tässä tilanteessa, johon meidän on hyvä pyrkiä sopeutumaan parhaamme mukaan. Monet yhdistykset ovatkin ilahduttavasti löytäneet erilaisia tapoja toimia ja pitää yhteyttä jäseniinsä.

Pandemiatilanne näyttää valitettavasti pahenevan niin Suomessa kuin laajalti muuallakin. Mahdollisia kokoontumisia suunniteltaessa on tärkeää seurata voimassa olevia yleisiä ja alueellisten viranomaisten ohjeistuksia ja kokoontumisrajoituksia ja toimia niiden mukaisesti.

Marttaliitto korostaa, että jokainen yhdistys on vastuussa viranomaisten määräysten, ohjeiden ja suositusten noudattamisesta omassa toiminnassaan ja jokaisen jäsenen tulee toimillaan olla estämässä koronaviruksen leviämistä. Uudenmaan Martat, ja piirin alueyhdistykset, noudattavat Marttaliiton valtakunnallisia suosituksia. Marttaliiton suositukset voit lukea yhdistyssivuilta, mihin voit siirtyä tästä >

Voimmeko toimia, entä miten voimme toimia?

 • Yhdistyksen kannattaa toimia myös syksyllä, ettei yhteys jäseniin täysin katoa.
 • Toiminta on totuttua pienimuotoisempaa ja luultavasti erilaista, mutta se ei ole este marttailulle.
 • Yhdistyksen jäsenille voi kirjoittaa vaikka kirjeen sähköpostitse tai paperikirjeenä.
 • Kannattaa rohkeasti kokeilla eri toimintamalleja marttayhdistyksissä, kaikki ei sovi kaikille. On myös hyvä muistaa, että ei haitta vaikka idea ei toimisikaan. Kokeilemalla selviää, millainen toimintamuoto teille sopii.

Missä kokoontua?

 • Ulkotilat ovat olleet erittäin suosittuja. Erilaiset puutarhat, mielenkiintoiset kartanot, kävelykierrokset, luontokohteet, uintipulahdukset, sieniretket. Tai yhteinen kävelylenkki ja termarikahvit.
 • Sisälläkin voi kokoontua turvatoimin: huolellinen käsienpesu, turvaväleistä huolehtiminen ja maskien käyttäminen. Tuokaa yhteiset säännöt kaikkien tietoon. Kertokaa millaisia järjestelyjä tapahtumassa on tehty, esimerkiksi maskien käytön rohkaiseminen on tärkeää.
 • Ryhmäkokojen rajoittaminen ja kertominen syistä selkeästi jäsenille.
 • Olisiko mahdollista löytää ahtaiden tilojen tilalle avarammat tilat käyttöön? Esim. koulun tilat tai liikuntahalli saattaa olla vapaana, nyt kun muuta käyttöä on vähemmän.
 • Jos tapaatte kasvotusten, kannattaa toimia niin, että suunnilleen samat martat tapaavat. Näin vähennätte eri kontakteja.
 • Kokoontumisissa kannattaa ottaa osallistujista päiväkirja käyttöön: näin mahdolliset altistukset saa selville helposti. Suosikaa myös koronavilkun käyttöä.

Etäkokoontumiset

 • Askartelut, pienet käsityöt ja uuden kädentaidon opettaminenkin onnistuvat hyvin myös etänä. Esimerkiksi korttiaskartelut toimivat hyvin. Ennen kurssia on hyvä lähettää tarvikeluettelo osallistujille tai sitten voi tehdä askartelut tapahtuman jälkeen.
 • Tehdään ruokaa ja syödään yhdessä kameran välityksellä. Ennen kurssia pitää lähettää kauppalista osallistujille, jonka mukaan he voivat ostaa tarvikkeet valmiiksi kotiin.
 • Martta-akatemian webinaareja ja yhdistyksille tehtyjä sähköisiä materiaaleja kannattaa käyttää hyödyksi.
 • Katso vinkit järjestelyihin ja käytettävät ohjelmat yhdistyssivuilta.

Jotain uutta!

 • Nyt on mahdollisuus keksiä uudenlaisia marttailun muotoja!
 • Voisiko osa olla paikalla fyysisesti ja osa etänä? Esimerkiksi vieras puhuja on paikan päällä ja muut näkevät etäyhteydellä, mitä tapahtuu.
 • Innostuisiko jäsenenne jostakin kilpailusta tai haasteesta, kuten, villasukka-, joulukortti- tai valokuvahaasteesta? Marttayhdistys voi tukea mm. lankoja ostamalla.

Vertaismartat apuna

 • Uudenmaan alueen vapaaehtoisten vertaismarttojen tehtävänä on olla yhdistysten apuna. Vertaismartat ideoivat, innostavat ja kannustavat yhdistyksiä toiminnassaan.
 • Jos omat ideat ovat lopussa, tai kaipaat tukea askarruttaviin asioihin, pyydä vertaista rohkeasti yhdistyksen avuksi ja tueksi lähettämällä sähköpostia vertaismartat.uusimaa@martat.fi.

Uudet jäsenet

 • Nyt kun monen yhdistyksen toiminta on tauolla on käynyt niin, että uusien jäsenien vastaanotto on viivästynyt.
 • Onkin hyvin tärkeää muistaa jäsenrekisterin säännöllinen seuraaminen myös tällä hetkellä. Jäsenvastaaan täytyy säännöllisesti katsoa jäsenrekisteristä, onko uusia jäseniä liittynyt yhdistykseen.
 • Miettikää yhdessä, miten lähestyä mukavasti uutta jäsentä, jos normaalimuotoiset tapahtumat ja tavat ovat tauolla.

Muistakaa yhdistyksessä jakaa tehtäviä hallituksen ja muiden vastuumarttojen kesken. Puheenjohtajan ja sihteerin ei tarvitse olla ainoat, jotka järjestävät toimintaa.

Tietoa yhdistyksille