|

|

Hyvät käytänteet -kilpailun voittajat on palkittu

Marttaliitto ry järjesti Hyvät käytänteet -kilpailun piireilleen. Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia toimintamuotoja järjestötoimintaan ja jäsenhankintaan. Kilpailussa haettiin hyvin suunniteltuja ja käytännössä testattuja sekä helposti siirrettäviä käytänteitä toisten piirien ja yhdistysten käyttöön.

Kilpailuun osallistui kahdeksan esitystä seitsemästä piiristä. Raadilla oli haasteellinen tehtävä, koska kaikki kilpailuun tulleet työt olivat korkeatasoisia. Raadin lopullinen valinta oli yksimielinen.

Jaettu 1.sija:

Kotitalousneuvontaa työpajoissa, Pohjois-Karjalan Martat ry  

Raati perusteli käytännettä uudeksi, innostavaksi ja elämyksellisemmäksi työskentelymuodoksi, jossa on hyödynnetty hienosti jäsenten osaamista.

Kässämarttatoiminta yli yhdistysrajojen, Uudenmaan Martat ry                                                                                                  

Raati perusteli käytänteen edistävän yhdistysten välistä yhteistyötä ja tutustumista,  sekä olevan esimerkkinä siitä kuinka sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää yhdistysten kommunikoinnissa.                                                                     

3. sija:

Järjestökoulutusmalli, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry                                                                                                                               

Raati perusteli käytännettä pitkäjänteisesti suunnitelluksi koulutusmalliksi, joka on esimerkillisesti tukenut jäsenten tasapuolista kohtelua toteuttamalla koulutuksia eri puolilla maakuntaa.

Kannustuspalkintona jaettiin 2 000 € Lea Aallon rahastosta kannustuspalkintona. Jaetun ensimmäisen sijan saavuttaneet saivat 800 € molemmat  henkilökunnan virkistyspäivään, jonka lopputuloksena toivotaan löytyvän uusi vastaava toimintaidea. Kolmannen sijan palkinto oli 400 € henkilökunnan virkistyspäivään samalla toivomuksella

Kilpailuraatiin kuuluivat Merja Siltanen pj., Kaisa Härmälä, Teija Jerkku, Asta Kuosmanen, Terhi Lindqvist ja Pirkko Elomaa-Vahteristo.